แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
ขอเชิญเที่ยวงาน

ให้การต้อนรับพระธรรมาจารย์หมิง เซิง (Ven. Shi Mingsheng)


ข่าวเชื่อมสัมพันธ์
>>>ท่านธรรมาจารย์เหยียนจั๋ว เจ้าอาวาสวัดกวางจี้และรองประธานพุทธสมาคม
>>>พระพรหมบัณฑิต พบปะสนทนากับประมุขสูงสุดของคณะสงฆ์ประเทศจีน


          วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเจ้าคณะภาค ๒ ให้การต้อนรับพระธรรมาจารย์หมิง เซิง (Ven. Shi Mingsheng) รองประธานพุทธสมาคมสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประธานพุทธสมาคมเมืองกวางตุ้ง, เจ้าอาวาสวัดกวงเซี่ยว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เช่น เข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษาและพิธีไหว้ครูของนิสิต ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนามหายานเถรวาท อย่างเป็นทางการ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นำเสนอข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
ภาพ : บัญชา นารี / สมรรถชัย มั่งคำมี
คลิกแหล่งข้อมูล : >>>ให้การต้อนรับพระธรรมาจารย์หมิง เซิง (Ven. Shi Mingsheng)

2559-06-16-PBD-VEN-SHMNG004
2559-06-16-PBD-VEN-SHMNG000
2559-06-16-PBD-VEN-SHMNG001
2559-06-16-PBD-VEN-SHMNG002
2559-06-16-PBD-VEN-SHMNG003
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 79 คน
วันนี้ 2,100 คน
เมื่อวานนี้ 1,477 คน
เดือนนี้ 22,881 คน
เดือนที่ผ่านมา 38,662 คน
ทั้งหมด 2,611,120 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob