วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ กรุงเทพมหานคร
 แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2562-03-26-Water Festival2019ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2562-03-18-Siripakdidhamอาคาร

ให้การต้อนรับพระธรรมาจารย์หมิง เซิง (Ven. Shi Mingsheng)


ข่าวเชื่อมสัมพันธ์
>>>ท่านธรรมาจารย์เหยียนจั๋ว เจ้าอาวาสวัดกวางจี้และรองประธานพุทธสมาคม
>>>พระพรหมบัณฑิต พบปะสนทนากับประมุขสูงสุดของคณะสงฆ์ประเทศจีน


          วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเจ้าคณะภาค ๒ ให้การต้อนรับพระธรรมาจารย์หมิง เซิง (Ven. Shi Mingsheng) รองประธานพุทธสมาคมสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประธานพุทธสมาคมเมืองกวางตุ้ง, เจ้าอาวาสวัดกวงเซี่ยว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เช่น เข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษาและพิธีไหว้ครูของนิสิต ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนามหายานเถรวาท อย่างเป็นทางการ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นำเสนอข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
ภาพ : บัญชา นารี / สมรรถชัย มั่งคำมี
คลิกแหล่งข้อมูล : >>>ให้การต้อนรับพระธรรมาจารย์หมิง เซิง (Ven. Shi Mingsheng)

2559-06-16-PBD-VEN-SHMNG004
2559-06-16-PBD-VEN-SHMNG000
2559-06-16-PBD-VEN-SHMNG001
2559-06-16-PBD-VEN-SHMNG002
2559-06-16-PBD-VEN-SHMNG003
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 8 คน
วันนี้ 336 คน
เมื่อวานนี้ 374 คน
เดือนนี้ 21,229 คน
เดือนที่ผ่านมา 32,154 คน
ทั้งหมด 1,144,136 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556