วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ กรุงเทพมหานคร
 แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ที่คณะสงฆ์หนกลางจัดถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ให้การต้อนรับพระธรรมาจารย์หมิง เซิง (Ven. Shi Mingsheng)


ข่าวเชื่อมสัมพันธ์
>>>ท่านธรรมาจารย์เหยียนจั๋ว เจ้าอาวาสวัดกวางจี้และรองประธานพุทธสมาคม
>>>พระพรหมบัณฑิต พบปะสนทนากับประมุขสูงสุดของคณะสงฆ์ประเทศจีน


          วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเจ้าคณะภาค ๒ ให้การต้อนรับพระธรรมาจารย์หมิง เซิง (Ven. Shi Mingsheng) รองประธานพุทธสมาคมสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประธานพุทธสมาคมเมืองกวางตุ้ง, เจ้าอาวาสวัดกวงเซี่ยว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เช่น เข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษาและพิธีไหว้ครูของนิสิต ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนามหายานเถรวาท อย่างเป็นทางการ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นำเสนอข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
ภาพ : บัญชา นารี / สมรรถชัย มั่งคำมี
คลิกแหล่งข้อมูล : >>>ให้การต้อนรับพระธรรมาจารย์หมิง เซิง (Ven. Shi Mingsheng)

2559-06-16-PBD-VEN-SHMNG004
2559-06-16-PBD-VEN-SHMNG000
2559-06-16-PBD-VEN-SHMNG001
2559-06-16-PBD-VEN-SHMNG002
2559-06-16-PBD-VEN-SHMNG003
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 153 คน
วันนี้ 1,137 คน
เมื่อวานนี้ 1,188 คน
เดือนนี้ 28,186 คน
เดือนที่ผ่านมา 34,414 คน
ทั้งหมด 1,260,846 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556