แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ภชนกถา' ว่าด้วยการคบหาสมาคม


พระธรรมเทศนาในพระพรหมบัณฑิตกัณฑ์อื่นๆ
>>>เรื่อง 'พุทธอุปัตติกถา' ว่าด้วยการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า
>>>เรื่อง 'อติโลภกถา' ว่าด้วยความโลภเกินไป
>>>เรื่อง 'อัตตชยกถา' ว่าด้วยการชนะตน
>>>เรื่อง 'ปมาณกถา ' ว่าด้วยการรู้จักประมาณตน


          วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗) เวลา ๐๙.๔๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เนื่องในวันธัมมัสสวนะ เรื่อง 'ภชนกถา' ว่าด้วยการคบหาสมาคม ให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ อุบาสก อุบาสิกา ชุมชนวัดประยูรฯ ชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนซอยโรงคราม นักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และพุทธศาสนิกชน

คลิกดูประมวลภาพ>>>ประมวลภาพแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ภชนกถา'
คลิกฟังเสียงพระธรรมเทศนา>>>เรื่อง 'ภชนกถา' ว่าด้วยการคบหาสมาคม
คลิกดูวีดิทัศน์การแสดงพระธรรมเทศนา>>>เรื่อง 'ภชนกถา' ว่าด้วยการคบหาสมาคม
 
นำเสนอข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
ภาพ/วีดิโอ : พระครูพิศาลสรวุฒิ, พระมหาสุรชัย  สุรทสฺสี,
                     พระมหาสมชาย ปภสฺสโร, พระมหาวันชัย หาสปฺปญฺโญ
คลิกลิงค์แหล่งข้อมูล : >>>แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ภชนกถา' ว่าด้วยการคบหาสมาคม

2559-06-19-PBD-AU15WPY007
2559-06-19-PBD-AU15WPY000
2559-06-19-PBD-AU15WPY001
2559-06-19-PBD-AU15WPY002
2559-06-19-PBD-AU15WPY003
2559-06-19-PBD-AU15WPY004
2559-06-19-PBD-AU15WPY005
2559-06-19-PBD-AU15WPY006
2559-06-19-PBD-AU15WPY008
2559-06-19-PBD-AU15WPY009
2559-06-19-PBD-AU15WPY010
2559-06-19-PBD-AU15WPY011
2559-06-19-PBD-AU15WPY012
2559-06-19-PBD-AU15WPY013
2559-06-19-PBD-AU15WPY014
2559-06-19-PBD-AU15WPY015
2559-06-19-PBD-AU15WPY016
2559-06-19-PBD-AU15WPY017
2559-06-19-PBD-AU15WPY018
2559-06-19-PBD-AU15WPY019
2559-06-19-PBD-AU15WPY020
2559-06-19-PBD-AU15WPY021
2559-06-19-PBD-AU15WPY022
2559-06-19-PBD-AU15WPY023
2559-06-19-PBD-AU15WPY024
2559-06-19-PBD-AU15WPY025
2559-06-19-PBD-AU15WPY026
2559-06-19-PBD-AU15WPY027
2559-06-19-PBD-AU15WPY028
2559-06-19-PBD-AU15WPY029
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 202 คน
วันนี้ 1,218 คน
เมื่อวานนี้ 1,777 คน
เดือนนี้ 51,063 คน
เดือนที่ผ่านมา 50,403 คน
ทั้งหมด 2,689,706 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob