วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ กรุงเทพมหานคร
 แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2562-03-26-Water Festival2019ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2562-03-18-Siripakdidhamอาคาร

แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ภชนกถา' ว่าด้วยการคบหาสมาคม


พระธรรมเทศนาในพระพรหมบัณฑิตกัณฑ์อื่นๆ
>>>เรื่อง 'พุทธอุปัตติกถา' ว่าด้วยการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า
>>>เรื่อง 'อติโลภกถา' ว่าด้วยความโลภเกินไป
>>>เรื่อง 'อัตตชยกถา' ว่าด้วยการชนะตน
>>>เรื่อง 'ปมาณกถา ' ว่าด้วยการรู้จักประมาณตน


          วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗) เวลา ๐๙.๔๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เนื่องในวันธัมมัสสวนะ เรื่อง 'ภชนกถา' ว่าด้วยการคบหาสมาคม ให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ อุบาสก อุบาสิกา ชุมชนวัดประยูรฯ ชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนซอยโรงคราม นักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และพุทธศาสนิกชน

คลิกดูประมวลภาพ>>>ประมวลภาพแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ภชนกถา'
คลิกฟังเสียงพระธรรมเทศนา>>>เรื่อง 'ภชนกถา' ว่าด้วยการคบหาสมาคม
คลิกดูวีดิทัศน์การแสดงพระธรรมเทศนา>>>เรื่อง 'ภชนกถา' ว่าด้วยการคบหาสมาคม
 
นำเสนอข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
ภาพ/วีดิโอ : พระครูพิศาลสรวุฒิ, พระมหาสุรชัย  สุรทสฺสี,
                     พระมหาสมชาย ปภสฺสโร, พระมหาวันชัย หาสปฺปญฺโญ
คลิกลิงค์แหล่งข้อมูล : >>>แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ภชนกถา' ว่าด้วยการคบหาสมาคม

2559-06-19-PBD-AU15WPY007
2559-06-19-PBD-AU15WPY000
2559-06-19-PBD-AU15WPY001
2559-06-19-PBD-AU15WPY002
2559-06-19-PBD-AU15WPY003
2559-06-19-PBD-AU15WPY004
2559-06-19-PBD-AU15WPY005
2559-06-19-PBD-AU15WPY006
2559-06-19-PBD-AU15WPY008
2559-06-19-PBD-AU15WPY009
2559-06-19-PBD-AU15WPY010
2559-06-19-PBD-AU15WPY011
2559-06-19-PBD-AU15WPY012
2559-06-19-PBD-AU15WPY013
2559-06-19-PBD-AU15WPY014
2559-06-19-PBD-AU15WPY015
2559-06-19-PBD-AU15WPY016
2559-06-19-PBD-AU15WPY017
2559-06-19-PBD-AU15WPY018
2559-06-19-PBD-AU15WPY019
2559-06-19-PBD-AU15WPY020
2559-06-19-PBD-AU15WPY021
2559-06-19-PBD-AU15WPY022
2559-06-19-PBD-AU15WPY023
2559-06-19-PBD-AU15WPY024
2559-06-19-PBD-AU15WPY025
2559-06-19-PBD-AU15WPY026
2559-06-19-PBD-AU15WPY027
2559-06-19-PBD-AU15WPY028
2559-06-19-PBD-AU15WPY029
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 7 คน
วันนี้ 336 คน
เมื่อวานนี้ 374 คน
เดือนนี้ 21,229 คน
เดือนที่ผ่านมา 32,154 คน
ทั้งหมด 1,144,136 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556