แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา
 

เมตตากถา ว่าด้วยความรักและความหวังดี

ปี ๒๕๖๗
>>>เรื่อง 001 ภาวิตปุคคลกถา ว่าด้วยบุคคลที่พัฒนาแล้ว
>>>เรื่อง 002 เมตตากถา ว่าด้วยความรักและความหวังดี

 

          พระธรรมเทศนา เรื่อง 'เมตตากถา' ว่าด้วยความรักและความหวังดี ในการพระราชทานเพลิงศพ พระราชญาณมงคล (เสน่ห์ ปภงฺกโร ป.ธ.๕) อดีตเจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาส ณ วัดปรมัยยิกาวาส อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 

คลิกฟังเสียง / ดาวน์โหลดเสียงพระธรรมเทศนา
>>>เรื่อง
'เมตตากถา' ว่าด้วยความรักและความหวังดี

คลิกฟังเสียง / ดาวน์โหลดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนา
>>>เรื่อง 'เมตตากถา' ว่าด้วยความรักและความหวังดี


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (161.09 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (4 kb)

อัพโหลดเมื่อ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 | อ่าน 692
เขียนโดย พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ

 
 
 
 
   
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เมตตากถา ว่าด้วยความรักและความหวังดี
พระธรรมเทศนา เรื่อง 'เมตตากถา' ว่าด้วยความรักและความหวังดี ในการพระราชทานเพลิงศพ พระราชญาณมงคล (เสน่ห์ ปภงฺกโร ป.ธ.๕) อดีตเจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาส ณ วัดปรมัยยิกาวาส อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ (เปิดอ่าน693)
3/4/2567
ภาวิตปุคคลกถา ว่าด้วยบุคคลที่พัฒนาแล้ว
พระธรรมเทศนา ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในโอกาสครบ ๑๒๐ ปีชาตกาล พระพรหมคุณาภรณ์ (เจียม จิรปุญฺโญ) และวันอดีตเจ้าอาวาส วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน1079)
27/3/2567
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 99 คน
วันนี้ 807 คน
เมื่อวานนี้ 1,495 คน
เดือนนี้ 42,887 คน
เดือนที่ผ่านมา 50,403 คน
ทั้งหมด 2,681,530 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob