แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-08-26-SpkSDAvenue2563-08-26-พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง 'พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี' วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

กำหนดการบวชศีลจาริณี ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๑๖

 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร   เขตธนบุรี   กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่  ๓๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ถึง  ๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

@@@@@@@@@@@@

 

วันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

         เวลา  ๑๗.๓๐  น.ลงทะเบียน รับอาหาร (ขนม) กาแฟ โอวัลติน น้ำดื่ม     

         เวลา  ๑๘.๓๐  น.พุทธศาสนิกชน ท่านผู้มีเกียรติ   พร้อมกัน ณ ลานมณฑลพิธี

         เวลา  ๑๙.๕๙  น.  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรเย็น  เจริญจิตภาวนา

                                    พิธีสะเดาะเคราะห์โชคชะตาราศี บ่ายศรีสู่ขวัญต้อนรับปีใหม่

         เวลา  ๒๑.๐๐ น.  ฟังธรรมบรรยาย  “ให้ข้อคิดส่งท้ายปีเก่า ให้กำลังใจปีใหม่”

                           โดย... ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

เวลา  ๒๒.๐๐ น.พระมหาเถระ  ๘๕  รูป  เจริญพระพุทธมนต์ จุดเทียนชัยมงคลคาถา

                           ปฏิบัติธรรมต้อนรับปีใหม่ด้วยการเจริญพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตร 

                           ณ  บริเวณมณฑลพิธีพระบรมธาตุมหาเจดีย์ 

                           ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 

เวลา  ๒๓.๒๐ น.พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

                           กล่าวสัมโมทนียกถา  “ต้อนรับปีใหม่ด้วยใจเบิกบาน สุขสำราญในปีใหม่”

                           โดยการถ่ายทอดสดทางทีวีสี ช่อง ๗ จากสนามหลวงสู่วัดประยุรวงศาวาส

                           ปล่อยเคราะห์  ลอยโคมไฟ จุดเทียนบูชาชะตาชีวิต

วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

เวลา  ๐๐.๐๐ น.  พระสงฆ์ เจริญชยมงคลคาถา และเจริญพระพุทธมนต์ ต้อนรับมงคลดีถีปีใหม่

                           ณ  บริเวณมณฑลพิธีพระบรมธาตุมหาเจดีย์ 

                           สวดมนต์ข้ามคืน ข้ามวัน ข้ามเดือน ข้ามปี  ทำความดีถวายในหลวง

                           ชีวิตดีตลอดไป  แผ่เมตตา

         เวลา  ๐๖.๐๙ น.   ทำบุญตักบาตรรับโชคปีใหม่
เป็นเสร็จพิธี   

 

วัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.     เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญเนกขัมบารมี
๒.     เพื่อให้มีความสุขต้อนรับวันปีใหม่ด้วยใจที่สดใส  (ทำดีวันนี้  พรุ่งนี้ดีเอง)
๓.     เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ชีวิตในการนำตนเองเข้าหาธรรมะ พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ คือ ศึกษาธรรม สวดมนต์ภาวนา
๔.     เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระภูมิพลอดุลยเดช

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

         วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร   เขตธนบุรี   กรุงเทพมหานคร

         พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ   โทร. ๐๒-๔๖๕-๕๕๙๒ , ๐๘๑-๓๗๑-๔๖๕๐

         https://sites.google.com/site/prakrusophon/

         Email: arthit.son@hotmail.com


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (32 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (204 kb)

เขียนเมื่อ 20 ธันวาคม 2555 | อ่าน 2798
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
พระเทพปวรเมธี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นตรี
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ของคณะสงฆ์เขตธนบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน75)
28/9/2563
การอบรมและจัดสอบ 'เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ปีที่ ๖
โครงการอบรมและจัดสอบ "เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ปีที่ ๖" งานแถลงข่าว "River Festival 2020 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย" ปี ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน199)
20/9/2563
วันสารทไทย วัดประยูรฯ จัดพิธีทำบุญเทศกาลเดือนสิบ ปี ๒๕๖๓
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารจัดพิธีทำบุญในเทศกาลเดือนสิบ หรือวันสารทไทย ซึ่งตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ พระสงฆ์ได้สวดมาติกาบังสุกุลอุทิศให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ (เปิดอ่าน384)
17/9/2563
พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ แสดงพระธรรมเทศนา 'สัปปุริสธรรมกถา'
การฟังพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค และเพื่อความปลอดภัยของผู้ฟัง (เปิดอ่าน321)
17/9/2563
พระเทพปฏิภาณกวี แสดงพระธรรมเทศนา 'เทศกาลพรรษาเป็นเวลางดเว้นบาป'
การแสดงพระธรรมเทศนา ให้แก่ภิกษุ-สามเณร คณะอุบาสก-อุบาสิกา ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน733)
13/7/2563
โครงการเข้าวัดยามเป็น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
โครงการเข้าวัดยามเป็น บำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรภัตตาหาร (อาหารชุด) และกัปปิยภัณฑ์ เดือนกรกฎาคม'๖๓ (เปิดอ่าน846)
12/7/2563
พิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา วัดประยูรฯ ปีที่มี COVID-19
วันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๖๓ เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งที่จดจารจารึกไว้อีก ๑๐๐ ปีข้างหน้าจะมีผู้ศึกษาค้นพบข้อมูลอันเป็นข่าวสารนี้ (เปิดอ่าน862)
6/7/2563
อุโมงค์พ่นน้ำยาป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่วัดประยูรฯ
เครื่องอุโมงค์พ่นน้ำยาป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อประโยชน์ในการป้องกันจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค (เปิดอ่าน1502)
18/6/2563
โครงการเข้าวัดยามเป็น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
โครงการเข้าวัดยามเป็น ได้ถวายภัตตาหารเพล (อาหารชุด) และกัปปิยภัณฑ์ แก่พระสงฆ์/สามเณรวัดประยูรฯเดือนมิถุนายน'๖๓ (เปิดอ่าน842)
15/6/2563
ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานนำผู้เข้าร่วมงานปลูกต้นไม้ที่สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา
“หนึ่งกระถาง หนึ่งแรงใจ เพื่อพระปกเกล้าสกายปาร์คของทุกคน” ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” (เปิดอ่าน2184)
11/6/2563
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 17 คน
วันนี้ 250 คน
เมื่อวานนี้ 710 คน
เดือนนี้ 21,038 คน
เดือนที่ผ่านมา 22,893 คน
ทั้งหมด 1,645,146 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob