แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-02-14-Phraputthavorrayanวันกตัญญูบูชาคุณ “พระพุทธวรญาณ” วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

กำหนดจัดงาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"


ท่องเที่ยว | วัดประยุรวงศาวาส | สมโภช ๑๘๙ ปี | พระพรหมบัณฑิต
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>แสดงพระธรรมเทศนารำลึกวัดจากอดีตถึงปัจจุบัน
>>>พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชวัดประยุรวงศาวาส ๑๘๙ ปี
>>>พิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
>>>เปิดงานสมโภช ๑๘๙ ปีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
>>>เสวนา'การแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากน้ำพระราชหฤทัยของ ร.๙'
>>>เสวนา'นานาศาสนา ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร'
>>>กิจกรรมการออกร้านอาหารงานสมโภช ๑๘๙ ปี ที่อร่อยถูกใจ
>>>กิจกรรมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
 

          วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือเรียกกันว่า "วัดรั้วเหล็ก" เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ที่สมเด็จพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งเป็นเจ้าพระยาคลัง ว่าที่กรมท่าและพระสมุหกลาโหม ได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑ และได้ถวายเป็นอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” จนถึงปัจจุบันมีอายุ ๑๘๙ ปี

          ในปีนี้พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส, ชุมชนวัดประยุรวงศ์, สำนักเทศกิจ, ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๖ เจ้าคุณพระประยุรวงศ์, สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้กำหนดจัดงาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี" เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ อุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาส บูรพาจารย์ ผู้ทำคุณประโยชน์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม  ๒๕๖๐ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดกับสะพานพุทธฯ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

           ในปีนี้วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดยคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ไทยเบฟ) ได้ปรับพื้นที่วัดให้กลายเป็นการผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนรอบวัด หรือ ชุมชนกะดีจีน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นของดีของดังในพื้นที่มากมาย รวมถึงกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

           จึงขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๙ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ได้ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดกับสะพานพุทธฯ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 


นำเสนอข่าว : วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

กำหนดการ


แผนที่


ข้อมูลอื่นๆ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (176 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (176 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (176 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (176 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (176 kb)

เขียนเมื่อ 7 มกราคม 2560 | อ่าน 4009
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
พระราชปริยัติดิลก เป็นประธานในสนามสอบบาลีประโยค ๓ วันที่ ๓
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ.๓ ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน518)
20/2/2563
พระเทพปฏิภาณกวี เป็นประธานในสนามสอบบาลีประโยค ป.ธ.๓ ปี ๒๕๖๓
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ.๓ ประจำปี ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน593)
18/2/2563
ชาตกาลครบ ๑๐๙ ปี พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
ชาตกาลครบ ๑๐๙ ปี (วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รูปที่ ๑๓ (เปิดอ่าน672)
14/2/2563
ขอเชิญทำบุญ'โครงการเข้าวัดยามเป็นเดือนกุมภาพันธ์'๖๓' วัดประยูรฯ
โครงการเข้าวัดยามเป็น ปี ๒๕๖๓ เดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลวันแห่งความรักของชาวพุทธวัน "มาฆบูชา" ณ วัดประยูรฯ กทม. (เปิดอ่าน746)
3/2/2563
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน'วันมาฆบูชา'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๓
กิจกรรมงานวันมาฆบูชา เพิ่มปัญญา เสริมบารมี วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน656)
30/1/2563
ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
งาน"สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2989)
27/12/2562
พระเทพปวรเมธี บรรยายพิเศษ'แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปฯ' วัดประยูรฯ
โครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ ประจำปี ๒๕๖๒ (เปิดอ่าน1797)
23/12/2562
ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ วัดประยูรฯ
ในวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันพุธที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๙ น. เป็นต้นไป ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2504)
4/12/2562
ขอเชิญเที่ยวงานลอยประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๒
เทศกาลประเพณีลอยประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 'River Festival 2019' เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน3581)
2/11/2562
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอด ณ วัดประยูรฯ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน3672)
23/10/2562
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 96 คน
วันนี้ 871 คน
เมื่อวานนี้ 1,110 คน
เดือนนี้ 28,667 คน
เดือนที่ผ่านมา 36,909 คน
ทั้งหมด 1,483,213 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob