แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-07-27-ChantingVCR10WPYพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส ทำสังฆกรรม"มหาปวารณา"


วัดประยุรวงศาวาส | ธรรมบรรยาย'๖๐ | พระธรรมเทศนา'๖๐ | พระเทพปฏิภาณกวี
>>>เรื่อง'อัปปมาทกถา' ว่าด้วยความไม่ประมาท
>>>บรรยายธรรม "ตวันธรรม" ครั้งที่ ๒๑๙
>>>บรรยายธรรม"วันอาสาฬหบูชา ปฐมเทศนา ปัญญาบารมี"
>>>เรื่อง'ปวารณากถา' ว่าด้วยวันมหาปวารณา
>>>กล่าวปรารภพระธรรมวินัยและความสำคัญของมหาปวารณา
 

          วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมเพรียงกันลงพระอุโบสถเพื่อทำสังฆกรรมในวันออกพรรษา วันที่สิ้นสุดของการอยู่จำพรรษา หรือวันสุดท้ายที่ต้องอยู่จำพรรษาในแต่ละปี ซึ่งวันนี้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสแล้วทำปวารณาแทนอุโบสถ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันมหาปวารณา" วันนี้พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปทั้งพระผู้ใหญ่และพระผู้น้อยต่างเปิดโอกาส ให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยจิตที่เมตตา ซึ่งการอยู่จำพรรษารวมกันตลอดระยะเวลาสามเดือน อาจมีข้อประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือมองไม่เห็น จึงใช้วิธีการปวารณาให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ พระผู้มีพรรษามากก็กล่าวตักเตือนพระผู้มีพรรษาน้อยได้ และพระผู้มีพรรษาน้อยก็สามารถกล่าวชี้แนะถึงข้อบกพร่องของพระผู้มีพรรษามากได้เช่นกัน เพื่อความเจริญของพระธรรมวินัยและความผาสุกในการอยู่ร่วมกัน

          คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ทำสังฆกรรมคือ"มหาปวารณา" ด้วยสะมานะวัสสิกาญัตติ ให้ภิกษุมีพรรษาเท่ากันกล่าวคำปวารณาพร้อมกัน โดยมีคำกล่าวปวารณาเป็นภาษาบาลีว่า "สังฆัมภันเต ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัสมันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปฏิกกะริสสามิ"

          แปลว่า "ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ กระผมขอปวารณาต่อสงฆ์ หากท่านทั้งหลายได้เห็น ได้ยิน หรือสงสัย ว่า...กระผมได้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ขอท่านทั้งหลายโปรดอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมด้วย เมื่อกระผมมองเห็นแล้ว จักประพฤติตัวเสียใหม่ให้ดี"         

          เวลา ๑๖.๐๐ น. พระราชวรเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และเลขานุการวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แจ้งกำหนดกิจกรรมของวัดดังนี้

วันที่   ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๗.๐๐ น.          จัดประเพณีกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.        พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พร้อมพิธีในพระบรมมหาราชวัง    
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.        มอบใบประกาศนียบัตรอบรมพระนักเทศน์
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.        พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.    มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
                                                                นำผ้ากฐินพระราชทาน น้อมนำมาถวาย (วันลอยกระทง)
                                                                และเป็นช่วงที่เริ่มประเพณี "สายน้ำแห่งวัฒนธรรม"
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.     ประเพณีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

          ต่อมาพระเทพปฏิภาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้รับมอบหมายจากพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ให้เป็นผู้กล่าวปรารภพระธรรมวินัยและความสำคัญของมหาปวารณา เมื่อกล่าวจบพระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 

คลิกไปที่ Facebook>>>วันมหาปวารณา/กิจกรรมงาน ปี ๒๕๖๐

 

โคลงพระรัตนตรัย

โบสถ์ระเบียงมณฑปพื้น  ไพหาร
ธรรมาสน์ศาลาลาน พระแผ้ว
หอไตรระฆังขาน  ภายค่ำ
ไขประทีปโคมแก้ว  ก้ำฟ้า เฟือนจันทร์ ฯ


เรืองเรืองไตรรัตน์พ้น  พันแสง
รินรสพระธรรมแสดง  ค่ำเช้า
หอไตรระฆังขาน  ภายค่ำ
ยลยิ่งแสงแก้วเก้า  แก่นหล้า หลากสวรรค์ ฯ~ สุภาษิตประดนธรรม ความเก่า ~
ที่มาอ้างอิง FACEBOOK>>>Dhanamesvariya Ayyagupta Sresthiyananda
 


ภาพ/ข่าว/เสียง : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
คณะสงฆ์ | มจร | วัดประยูรฯ | รางวัล | พระพรหมบัณฑิต
>>>พระพรหมบัณฑิต เข้ารับถวายรางวัล"เสาอโศกผู้นำศีลธรรม"
>>>พระพรหมบัณฑิต เข้ารับถวายกิตติคุณสัมพันธ์"สังข์เงิน"

ข้อมูลอื่นๆ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCOดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (204 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (204 kb)

เขียนเมื่อ 5 ตุลาคม 2560 | อ่าน 2512
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
พระเทพปฏิภาณกวี แสดงพระธรรมเทศนา 'เทศกาลพรรษาเป็นเวลางดเว้นบาป'
การแสดงพระธรรมเทศนา ให้แก่ภิกษุ-สามเณร คณะอุบาสก-อุบาสิกา ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน556)
13/7/2563
โครงการเข้าวัดยามเป็น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
โครงการเข้าวัดยามเป็น บำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรภัตตาหาร (อาหารชุด) และกัปปิยภัณฑ์ เดือนกรกฎาคม'๖๓ (เปิดอ่าน479)
12/7/2563
พิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา วัดประยูรฯ ปีที่มี COVID-19
วันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๖๓ เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งที่จดจารจารึกไว้อีก ๑๐๐ ปีข้างหน้าจะมีผู้ศึกษาค้นพบข้อมูลอันเป็นข่าวสารนี้ (เปิดอ่าน547)
6/7/2563
อุโมงค์พ่นน้ำยาป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่วัดประยูรฯ
เครื่องอุโมงค์พ่นน้ำยาป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อประโยชน์ในการป้องกันจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค (เปิดอ่าน953)
18/6/2563
โครงการเข้าวัดยามเป็น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
โครงการเข้าวัดยามเป็น ได้ถวายภัตตาหารเพล (อาหารชุด) และกัปปิยภัณฑ์ แก่พระสงฆ์/สามเณรวัดประยูรฯเดือนมิถุนายน'๖๓ (เปิดอ่าน573)
15/6/2563
ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานนำผู้เข้าร่วมงานปลูกต้นไม้ที่สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา
“หนึ่งกระถาง หนึ่งแรงใจ เพื่อพระปกเกล้าสกายปาร์คของทุกคน” ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” (เปิดอ่าน1412)
11/6/2563
คณะสงฆ์วัดประยูรฯ ขออนุโมทนาบุญแก่คุณนพเดช คุณปูรณี กรรณสูต
ตู้แบ่งปันสุข เพื่อแบ่งปันสุข ประจำจุด ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน583)
7/6/2563
คณะสงฆ์วัดประยูรฯ อนุโมทนาบุญแก่โรงพยาบาลสงฆ์
โรงพยาบาลสงฆ์ได้ถวายเครื่องวัดความดัน แก่พระภิกษุ-สามเณร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน1915)
2/6/2563
มส.ขอความร่วมมือพระบิณฑบาตช่วงโควิดระบาดงดให้พร
ขอความร่วมมือการออกบิณฑบาตของพระสงฆ์ในช่วงการระบาดของโรคโคงิด-19 งดให้พรพุทธศาสนิกชนภายหลังที่พุทธศาสนิกชนใส่บาตรเสร็จแล้ว (เปิดอ่าน1216)
15/5/2563
พระเทพปวรเมธี ประธานประชุมออนไลน์ คกก.พระสอนศีลธรรม
การประชุมคณะกรรมการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (เปิดอ่าน452)
8/5/2563
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 36 คน
วันนี้ 644 คน
เมื่อวานนี้ 764 คน
เดือนนี้ 10,125 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,682 คน
ทั้งหมด 1,611,339 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob