แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2562-11-02-RiverFestival2019WPYขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๒  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ


วัดประยุรวงศาวาส | งานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ'๒๕๖๑ | พระพรหมบัณฑิต
>>>ให้โอวาท ในการประชุมเตรียมการเปิดศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน
>>>ประชุมเตรียมจัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (Bangkok Art Biennale)
>>>รองนายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมชุมชนย่านกะดีจีน
>>>มอบหมายพระครูโสภณปริยัตยานุกิจได้เข้าร่วมการเปิดงาน "รฦกธนบุรี ๒๕๐+"ครั้งที่ ๓

ท่องเที่ยว | วัดประยุรวงศาวาส | สมโภช ๑๙๐ ปี | พระพรหมบัณฑิต
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>พิธีสวดพระพุทธมนต์ อุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาส บุรพาจารย์ วัดประยูรฯ
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เสวนา'วิถีธรรม วิถีไทย หล่อหลอมดวงใจ ณ ย่านกะดีจีน' ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ
>>>งานมอบประกาศนีบัตร ศพอ.ป. และการประกวดกิจกรรมงานสมโภช ๑๙๐ ปี
>>>งานสมโภชวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๙๐ ปี สืบสานมรดกภูมิปัญญาไทย
 

          วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือเรียกกันว่า "วัดรั้วเหล็ก" เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ที่สมเด็จพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งเป็นเจ้าพระยาคลัง ว่าที่กรมท่าและพระสมุหกลาโหม ได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑ และได้ถวายเป็นอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” จนถึงปัจจุบันมีอายุ ๑๙๐ ปี

          ในปีนี้พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส, ชุมชนวัดประยุรวงศ์, สำนักเทศกิจ, ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๖ เจ้าคุณพระประยุรวงศ์, โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (ส.ว.ย.), โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ฯ (กทม.), สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้กำหนดจัดงาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๙๐ ปี" เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙, อุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาส-บุรพาจารย์-ผู้ทำคุณประโยชน์ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดกับสะพานพุทธฯ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

           ในปีนี้วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดยคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ไทยเบฟ) ได้ปรับพื้นที่วัดให้กลายเป็นการผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนรอบวัด หรือ ชุมชนกะดีจีน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นของดีของดังในพื้นที่มากมาย รวมถึงกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งสร้างสรรค์ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

           จึงขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดกับสะพานพุทธฯ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 
กำหนดการแสดงในงาน"สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร"กำหนดการงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร"


ภาพ/ข่าว : วัดประยุรวงศาวาส
ข้อมูลอื่นๆ
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (164 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (164 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (164 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (164 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (164 kb)

เขียนเมื่อ 2 มกราคม 2561 | อ่าน 7826
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ขอเชิญเที่ยวงานลอยประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๒
เทศกาลประเพณีลอยประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 'River Festival 2019' เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน994)
2/11/2562
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอด ณ วัดประยูรฯ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน1305)
23/10/2562
แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน ๒๐ รูปแล้ว (เปิดอ่าน1753)
14/10/2562
พระราชปริยัติดิลก เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัยสอบ นธ.วันที่ ๔
การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์เขตธนบุรี ปี ๒๕๖๒ วัดประยุรวงศาวาส ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (เปิดอ่าน1833)
10/10/2562
พระราชปริยัติดิลก เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัยสอบ นธ.วันที่ ๓
การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์เขตธนบุรี ปี ๒๕๖๒ วัดประยุรวงศาวาส ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (เปิดอ่าน1874)
9/10/2562
พระราชปริยัติดิลก เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัยสอบ นธ.วันที่ ๒
การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์เขตธนบุรี ปี ๒๕๖๒ วัดประยุรวงศาวาส ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (เปิดอ่าน1870)
8/10/2562
พระเทพปวรเมธี เป็นประธานเปิดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์เขตธนบุรี ปี ๒๕๖๒ วัดประยุรวงศาวาส ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (เปิดอ่าน2097)
7/10/2562
ขอเชิญร่วมงานวันอายุวัฒนมงคล"พระพรหมบัณฑิต ๖๔ ปี"
งานอายุวัฒนมงคล ๖๔ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺจิตฺโต) ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ วัดประยูรฯ กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน2743)
12/9/2562
คณะสงฆ์วัดประยูรฯ ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์อำเภอเชียงคำ จงหวัดพะเยา ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน3497)
25/8/2562
ขอเชิญทำบุญ'โครงการเข้าวัดยามเป็นเดือนสิงหาคม' ที่วัดประยูรฯ
โครงการเข้าวัดยามเป็นเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เปิดอ่าน3767)
9/8/2562
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 126 คน
วันนี้ 645 คน
เมื่อวานนี้ 1,044 คน
เดือนนี้ 23,081 คน
เดือนที่ผ่านมา 46,271 คน
ทั้งหมด 1,373,801 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2019 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob