แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ


วัดประยุรวงศาวาส | งานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ'๒๕๖๑ | พระพรหมบัณฑิต
>>>ให้โอวาท ในการประชุมเตรียมการเปิดศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน
>>>ประชุมเตรียมจัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (Bangkok Art Biennale)
>>>รองนายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมชุมชนย่านกะดีจีน
>>>มอบหมายพระครูโสภณปริยัตยานุกิจได้เข้าร่วมการเปิดงาน "รฦกธนบุรี ๒๕๐+"ครั้งที่ ๓

ท่องเที่ยว | วัดประยุรวงศาวาส | สมโภช ๑๙๐ ปี | พระพรหมบัณฑิต
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>พิธีสวดพระพุทธมนต์ อุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาส บุรพาจารย์ วัดประยูรฯ
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เสวนา'วิถีธรรม วิถีไทย หล่อหลอมดวงใจ ณ ย่านกะดีจีน' ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ
>>>งานมอบประกาศนีบัตร ศพอ.ป. และการประกวดกิจกรรมงานสมโภช ๑๙๐ ปี
>>>งานสมโภชวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๙๐ ปี สืบสานมรดกภูมิปัญญาไทย
 

          วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือเรียกกันว่า "วัดรั้วเหล็ก" เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ที่สมเด็จพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งเป็นเจ้าพระยาคลัง ว่าที่กรมท่าและพระสมุหกลาโหม ได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑ และได้ถวายเป็นอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” จนถึงปัจจุบันมีอายุ ๑๙๐ ปี

          ในปีนี้พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส, ชุมชนวัดประยุรวงศ์, สำนักเทศกิจ, ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๖ เจ้าคุณพระประยุรวงศ์, โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (ส.ว.ย.), โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ฯ (กทม.), สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้กำหนดจัดงาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๙๐ ปี" เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙, อุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาส-บุรพาจารย์-ผู้ทำคุณประโยชน์ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดกับสะพานพุทธฯ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

           ในปีนี้วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดยคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ไทยเบฟ) ได้ปรับพื้นที่วัดให้กลายเป็นการผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนรอบวัด หรือ ชุมชนกะดีจีน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นของดีของดังในพื้นที่มากมาย รวมถึงกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งสร้างสรรค์ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

           จึงขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดกับสะพานพุทธฯ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 
กำหนดการแสดงในงาน"สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร"กำหนดการงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร"


ภาพ/ข่าว : วัดประยุรวงศาวาส
ข้อมูลอื่นๆ
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (280 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (280 kb)

เขียนเมื่อ 2 มกราคม พ.ศ. 2561 | อ่าน 12794
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๖
เทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ 'River Festival 2023' เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน660)
5/11/2566
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๖
งานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน465)
16/10/2566
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๖
กฐินพระราชทาน วัดประยุรวงศาวาส ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยกองทัพบก นำผ้าพระกฐินทอด ณ วัดประยูรฯ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน766)
16/10/2566
ขอเชิญร่วมงานวันอายุวัฒนมงคล"พระพรหมบัณฑิต ๖๘ ปี"
งานอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺจิตฺโต) ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ วัดประยูรฯ กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน700)
9/9/2566
เปิดสมัครอบรมพระนักเทศน์ วัดประยูรฯ รุ่นที่ ๒๘ ปี ๒๕๖๖
รับสมัครพระภิกษุ-สามเณร-แมีชี ฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๒๘ ปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยูรฯ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1370)
7/7/2566
รพ.สงฆ์ ถวายชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK แก่พระสงฆ์
โรงพยาบาลสงฆ์ ได้ถวายชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK แก่พระสงฆ์โครงการพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓ (เปิดอ่าน638)
30/6/2566
พระเทพปฏิภาณกวี เป็นประธานการประชุมองค์การเผยแผ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
การประชุมองค์การเผยแผ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (โครงการพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๖๕) ณ สำนักงานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่ง๕ระสงฆ์ (ศาลาการเปรียญ) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน577)
28/6/2566
พระเทพปวรเมธี เป็นประธานการประชุมองค์การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
การประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน577)
27/6/2566
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญ'วันวิสาขบูชา'ปี๒๕๖๖ วัดประยูรฯ
ขอเชิญร่วมพิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"วันวิสาขบูชา" ปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน694)
25/5/2566
เปิดรับสมัครแล้ว...! พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓
เปิดรับสมัครอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน1131)
8/5/2566
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 77 คน
วันนี้ 408 คน
เมื่อวานนี้ 1,072 คน
เดือนนี้ 3,240 คน
เดือนที่ผ่านมา 30,619 คน
ทั้งหมด 2,456,261 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob