แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-02-14-Phraputthavorrayanวันกตัญญูบูชาคุณ “พระพุทธวรญาณ” วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารพระพรหมบัณฑิต ๖๐ ปีและกล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคารอเนกประสงค์พระพรหมบัณฑิต ๖๐ ปีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา


คณะสงฆ์|มหาจุฬาฯ|วัดประยูรฯ|วิสาขบูชาโลก' ๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[ต้อนรับ] รองประธานสงฆ์เวียดนาม ที่มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา
>>>[ประชุม] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ไทย)
>>>[ประชุมครั้งที่ ๑] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Viet.)
>>>[แถลงข่าว] เวียตนามเป็นเจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒
>>>[ประชุมครั้งที่ ๒] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Viet.)
>>>[ตรวจเยี่ยม] การก่อสร้างสถานที่จัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒
>>>[เข้าพบ] รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งเวียดนาม

[ไตรมาสที่ ๑] วัดประยูรฯ|เปิดงาน'๖๒|ธรรมบรรยาย'๖๒|ปาฐกถา'๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[กล่าวธรรมกถา] อธิษฐานใจรับปีใหม่ ปี ๒๕๖๒
>>>[บรรยาย] พิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๒ ลานคนเมือง กทม.
>>>[บรรยาย] 'สวดมนต์นานาชาติ เอกภาพในความหลากหลาย'
>>>[บรรยาย] 'เกิดใหม่เหมือนจั๊กจั่นลอกคราบ' วัดประยูรฯ
>>>[ให้การต้อนรับ] คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
>>>[ให้การต้อนรับ] คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟ
>>>[กล่าวธรรมกถา] ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
>>>[กล่าวสัมโมทนียกถา] งานอายุวัฒนมงคลคุณปรีชา เหมพรรณไพเราะ
>>>[บรรยาย] 'หลักธรรมสำหรับนักกฎหมาย' สำนักงานอัยการสูงสุด
>>>[ประชุม] คณะกรรมการมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
>>>[กล่าวสัมโมทนียกถา] พิธีเปิดตัวมูลนิธิย่านกะดีจีน-คลองสาน
>>>[ประชุม] คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ฯ
>>>[ปาฐกถา] 'เอกภาพในความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน'
>>>[ปาฐกถา] 'รู้จักแบ่งปันก็เป็นสุข' มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา
>>>[ปาฐกถา] 'จริยธรรมสำหรับทันตแพทย์ในยุค๔.๐' จุฬาลงกรณ์
>>>[บรรยาย] 'สมาธิสำหรับนักเทศน์นักสอนธรรม' อยุธยา
>>>[ปาฐกถา] 'การปรับตัวในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา' นครปฐม 
>>>[สัมโมทนียกถา] 'ผู้ประสานสิบทิศ' อายุวัฒนมงคลพลเอกวิชิต ยาทิพย์
>>>[บรรยาย] 'หน้าที่พระอุปัชฌาย์' วัดพิชยญาติการาม
>>>[ร่วมพิธี] เปิดอาคารอเนกประสงค์พระพรหมบัณฑิต ๖๐ ปี

 

          วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์พระพรหมบัณฑิต ๖๐ ปี ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคารอเนกประสงค์พระพรหมบัณฑิต ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 


ข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ภาพ/ข้อมูลข่าว : PYMLNECMTR


วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทองดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (176 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (176 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (176 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (176 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (176 kb)

เขียนเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน 2008
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง ยาตานุยายีกถา ว่าด้วยเดินตามรอยท่านที่เดินมาแล้ว เนื่องในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ณ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา
งานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (เปิดอ่าน72)
21/2/2563
พระพรหมบัณฑิต ตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยของสนามสอบบาลีชั้นประโยค ป.ธ.๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ.๓ ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวม ๓ วัน (เปิดอ่าน141)
19/2/2563
พระพรหมบัณฑิต ในฐานะที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ และ ภาค ๓
การสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ.๑-๒ ถึง ป.ธ.๕ ประจำปี ๒๕๖๓ (การสอบครั้งที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (วันแรม ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ ค่ำ เดือน ๓) (เปิดอ่าน226)
18/2/2563
พระพรหมบัณฑิต ในฐานะผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและกล่าวให้โอวาทเรื่อง “วิธีเตรียมตัวสอบ” ในพิธีปิดการอบรมบาลีก่อนสอบปีที่ ๔๖ ของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
พิธีปิดการอบรมบาลีก่อนสอบปีที่ ๔๖ ของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ (นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร) ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (เปิดอ่าน582)
15/2/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" วันแห่งความรักความเมตตาของชาวโลก ปี ๒๕๖๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"วันมาฆบูชา" ปี ๒๕๖๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน744)
8/2/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'ทิฏฐิปหานกถา' ว่าด้วยการละทิฏฐิ ในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) [วันมาฆบูชา] ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 'วันมาฆบูชา' ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่ภิกษุ-สามเณร คณะอุบาสก-อุบาสิกา และสาธุชน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน651)
8/2/2563
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง “ทูตสันติภาพ” ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา
การฝึกอบรมหลักสูตรทูตสันติภาพ รุ่น ๑ สำหรับพระสงฆ์และบุคคลทั่วไป ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน710)
7/2/2563
พระพรหมบัณฑิต บรรยายในพิธีปัจฉิมนิเทศของการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
พิธีปัจฉิมนิเทศของการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ประจำปี ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน703)
5/2/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเปิดการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์จากหนกลางเนื่องในวันมาฆบูชาและกล่าวให้โอวาทเรื่อง “โยนิโสมนสิการเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะ” ณ อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์จากหนกลาง ๒๓ จังหวัด เนื่องในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน671)
5/2/2563
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 123 คน
วันนี้ 873 คน
เมื่อวานนี้ 966 คน
เดือนนี้ 23,301 คน
เดือนที่ผ่านมา 36,909 คน
ทั้งหมด 1,477,847 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob