แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-04-28-PeaceEducationPromotionAwardพิธีถวายรางวัล วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-26-RoyalScholarshipโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-23-PALI2565.jpgประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๕  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

ขอเชิญเที่ยวงานฉลอง "วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดรั้วเหล็ก" ๑๘๗ ปี


     
          วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือ เรียกกันว่า "วัดรั้วเหล็ก" เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ที่สมเด็จพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งเป็นเจ้าพระยาคลัง ว่าที่กรมท่าและพระสมุหกลาโหม ได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑ และได้ถวายเป็นอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” จนถึงปัจจุบันมีอายุ ๑๘๗ ปี

          ในปีนี้วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับการสนับสนุนการจัดงานจาก มูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดย ฐาปน สิริวัฒนภักดี  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ("ไทยเบฟ") ได้ปรับพื้นที่วัดให้กลายเป็นเพลินวาน หรือ ตลาดโบราณ ผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนรอบวัด หรือ ชุมชนกะดีจีน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นของดีของดังในพื้นที่มากมาย การถ่ายภาพย้อนยุค รวมถึงกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย

          จึงขอเชิญเที่ยวงานฉลองพระอารามดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มกราคม  ๒๕๕๘ ได้ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดกับสะพานพุทธฯ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


แผนที่เข้าชมงานวัดประยูรฯ


กำหนดการจัดงานดาวน์โหลด
>>>ไฟล์กำหนดการจัดงานชมพระบรมธาตุมหาเจดีย์
พระเจดีย์รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๑
(
Award of Excellence) รางวัลยูเนสโกเอเชีย แปซิฟิกเที่ยว/ชม/ชิม/ห่อกลับบ้าน
กับงานออกร้านฟรี/ร้านจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นของดีของดัง
สนุกสนานไปกับงานการละเล่นต่างๆ
ประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง/เพลงไทยสร้างสรรค์

ข้อมูลอื่นๆ

>>>รวมภาพบรรยากาศ ในงานฉลองรางวัลยูเนสโก ๑๓-๑๖ พ.ค.๒๕๕๗
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์ที่มีแกนกลางแบบอยุธยา มีอุโมงค์ที่ให้คนเข้าไปดูได้ ได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน" วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมฯ จากยูเนสโก
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก"
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ ๑

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (252 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (252 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (252 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (252 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (252 kb)

เขียนเมื่อ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 | อ่าน 22395
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ เรื่อง 'แบบฉบับของความเป็นนักเทศน์ EP.05' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยูรฯ กรุงเทพฯ
#โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน66)
3/7/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'บทบาทพระธรรมจาริกกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสภาพสังคมปัจจุบัน' ในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ ณ วัดเบญจมบพิตร
#โครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ สำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดศรีโสดา (เปิดอ่าน30)
3/7/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ เรื่อง 'จรรยาบรรณนักเทศน์ EP.04' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ
#โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน65)
2/7/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ เรื่อง 'วิจิตรอลังการด้านภาษา EP.03' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยุรวงศาวาส กทม.
#โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน86)
1/7/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ เรื่อง 'ทบทวนปฏิภาณ EP.02' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี
#โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน134)
30/6/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'บทบาทของพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา' ในการอบรมพระธรรมวิทยากร โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปี ๒๕๖๕
#โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน173)
28/6/2565
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'ปฏิภาณกถา' ว่าด้วยปฏิภาณ ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗) ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
#การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน303)
28/6/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ เรื่อง 'ยกสื่ออุปกรณ์ EP.01' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กทม.
#โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน228)
27/6/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'ความรู้พื้นฐานกับหลักการและวิธีการเทศน์' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ สำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กทม.
#โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน371)
25/6/2565
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 68 คน
วันนี้ 1,167 คน
เมื่อวานนี้ 683 คน
เดือนนี้ 3,003 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,789 คน
ทั้งหมด 2,042,468 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob