แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2567-02-09-4PreliminaryRoyalScholarshipเปิดรับสมัครอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๔ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

"เอไอ" ตัวช่วยสืบสานพระพุทธศาสนา : เวียดนามเนรมิต "วัดตาม จุ๊ก" จัดวิสาขบูชาโลก 2019


วัดประยุรวงศาวาส|กิจกรรมงานวัด'๖๒
>>>กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนมกราคม ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิตถวายข้าวสารน้ำดื่ม และอื่นๆ
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
>>>ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน สระแก้ว
>>>ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน'วันมาฆบูชา'วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ วันมาฆบูชา'๖๒
>>>พิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ปี ๖๒
>>>พิธีทำบุญอุทิศถวายพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันแรก
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันที่ ๒
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันที่ ๓
>>>ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>พิธีเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม" วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศเจ้าที่เจ้าทางพื้นที่ศาลา ๔-๕ วัดประยูรฯ
>>>ภิกษุสามเณร นักเรียนเข้าเยี่ยมชมศึกษาห้องสมุด "พระพรหมบัณฑิต"
>>>โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์และกล่าวโอวาท สามเณร ปี '๖๒
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สงกรานต์ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ วันมหาสงกรานต์
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญรวมญาติสายสกุล"มีฤกษ์"ปีที่ ๒๐
>>>พระพรหมบัณฑิต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์บันดาลโชค แก่สาธุชน
>>>พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาธรรมและเป็นประธานในพิธีสรงน้ำสงกรานต์
>>>คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐

[ไตรมาสที่ ๒] วัดประยูรฯ|เปิดงาน'๖๒|ธรรมบรรยาย'๖๒|ปาฐกถา'๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[บรรยาย] 'การเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิต' ซีพี ทาวเวอร์
>>>[บรรยาย] 'การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา' วัดปากน้ำ
>>>[ประชุม] คณะกรรมการจัดทำกัณฑ์เทศน์เรื่อง "ดินและวันดินโลก"
>>>[แต่งตั้ง] พระพรหมบัณฑิต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กพฐ)
>>>[บรรยาย] 'ธรรมกับจิตอาสา' มหาจุฬาฯ วังน้อย
>>>[ประธาน] พิธีทอดผ้าป่าระดมทุนสร้างอาคารพระปริยัติคุณาภรณ์
>>>[บรรยาย] 'ภาษาไทยกับการเทศน์' พระนักเทศน์ ป.ธ.๙ คัมภีร์แก้ว
>>>[เตรียมการ] เข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก ที่ UN
>>>[แต่งตั้ง] เป็นประธานคณะกรรมการจัดกิจจกรรมวิสาขบูชาโลก ปี'๖๒
>>>[ประชุม] คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๒
>>>[ปาฐกถา] 'อาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ วีรบุรุษของมหาจุฬาฯ'
>>>[บันทึกเทป] โทรทัศน์รายการ “พูดตรงประเด็น” ช่อง ๕
>>>[ได้รับการต้อนรับ] คณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลกของเวียดนาม

คณะสงฆ์|มหาจุฬาฯ|วัดประยูรฯ|วิสาขบูชาโลก' ๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[ต้อนรับ] รองประธานสงฆ์เวียดนาม ที่มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา
>>>[ประชุม] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ไทย)
>>>[ประชุมครั้งที่ ๑] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Viet.)
>>>[แถลงข่าว] เวียตนามเป็นเจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒
>>>[ประชุมครั้งที่ ๒] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Viet.)
>>>[ตรวจเยี่ยม] การก่อสร้างสถานที่จัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒
>>>[เข้าพบ] รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งเวียดนาม
>>>[เตรียมการ] เข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก ที่ UN
>>>[แต่งตั้ง] เป็นประธานคณะกรรมการจัดกิจจกรรมวิสาขบูชาโลก ปี'๖๒
>>>[ประชุม] คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๒
>>>[ได้รับการต้อนรับ] คณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลกของเวียดนาม
>>>[ประชุม] คณะกรรมการสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๓
>>>[กล่าวสุนทรพจน์] ในพิธีเปิดงานวิสาขบูชาโลกที่เวียดนาม ปี ๒๕๖๒
>>>[กล่าวสุนทรพจน์] ในพิธีปิดงานวิสาขบูชาโลกที่เวียดนาม ปี ๒๕๖๒
>>>[ไทยรัฐ] "เอไอ" ตัวช่วยสืบสานพระพุทธศาสนา : เวียดนาม

 

          สำหรับงาน The 2019 UN Day of Vesak หรือ การจัดประชุมวันวิสาขบูชาโลก ขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่เมืองฮานาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

          โดยเวียดนามรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวันวิสาขบูชาโลก ระหว่างวันที่ 11-14 พ.ค.ที่ผ่านมา มีประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าร่วมประชุมถึง 115 ประเทศ จำนวนผู้แทนเข้าร่วมประชุมกว่า 1,600 คน และมีพุทธศาสนิกชนจากเวียดนามและทั่วโลก หลั่งไหลมาร่วมงานเกือบ 20,000 คน

          “ทีมข่าวศาสนา” ได้มีโอกาสติดตาม พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ในฐานะประธานคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (UNDV) และพระมหาหรรษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ไปร่วมสังเกตการประชุม

          พระพรหมบัณฑิต ประธาน UNDV และประธานผู้จัดงานร่วม บอกว่า “UNDV ได้รับการรับรองจากคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษ และเป็นผู้ดูแลการจัดงานวิสาขบูชาโลกในประเทศต่างๆทั่วโลก โดยจัดมาแล้ว 16 ปี ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกมาแล้วหลายครั้ง ขณะที่เวียดนามก็เป็นเจ้าภาพมาแล้ว 2 ครั้ง ผลมหาศาลที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์จากการจัดงานคือ ฟื้นความสนใจทางพระพุทธ-ศาสนาในคนหนุ่มสาว และจำนวนวัดก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ซึ่งประเทศสังคมนิยมส่วนมากจะห้ามเรื่องศาสนา แต่เมื่อเห็นรัฐบาลไฟเขียว คนก็เลยตื่นตัวทางพระพุทธศาสนา ทำให้คณะสงฆ์เวียดนามพยายามที่จะขอเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิสาขบูชาโลกในครั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลเวียดนามมีเงื่อนไขว่าถ้าดึงวิสาขบูชาโลกมาจัดที่เวียดนามได้ รัฐบาลจะเนรมิตวัดตาม จุ๊ก เพื่อเป็นสถานที่จัดประชุม โดยมีวัตถุประสงค์จะโปรโมตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นสถานที่แสวงบุญ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาเพราะเป็นการฟื้นความสนใจของคนเวียดนามต่อพระพุทธศาสนา”

 

          ส่วนเจ้าภาพจัดงานปี 2020 ขณะนี้มีหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย แสดงความจำนงที่จะเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้ UNDV จะเรียกประชุมเพื่อพิจารณาตัดสิน แต่เวียดนามสร้างมาตรฐานสูงในการจัดงานจนได้รับเสียงชื่นชม และนั่นย่อมหมายถึงความลำบากสำหรับประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพต่อไป

          ขณะที่สิ่งซึ่งน่าสนใจคือ ในการประชุมครั้งนี้มีการหยิบยกเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์” หรือ “เอไอ” ขึ้นมาพูดคุย โดย พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า “จะมีการนำเอไอมาใช้เป็นเทคโนโลยีด้านการสื่อสารในการสอนพระพุทธศาสนา โดยจะมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างเป็นพระสงฆ์ที่เป็นที่รู้จัก อาทิ ท่านพุทธทาส เหมือนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ โดยจะใช้เอไอศึกษาวิธีการพูด น้ำเสียง วิธีคิดและการสั่งสอนธรรมะ และสามารถที่จะตอบคำถามธรรมโดยประมวลจากคำสั่งสอน หรือการตอบธรรมะที่ท่านพุทธทาสได้เคยตอบไว้ ซึ่งมีข้อดีคือ จะทำให้ธรรมคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์แต่ละรูปไม่มีวันตาย และสามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นพระพุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้ โดย UNDV จะเป็นเจ้าภาพ และจะพิจารณาประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงที่สุดเป็นผู้รับผิดชอบ”

          และเนื่องจากยุคนี้เป็นยุคออนไลน์ได้มีการนำพระไตรปิฎกฉบับสากลมาสร้างโปรแกรมเชื่อมพระไตรปิฎก ภาษาบาลี สันสกฤต จีน ทิเบตและมองโกเลีย ทั้งที่เป็นนิกายเถรวาท มหายานและวัชรยานทั่วโลก ซึ่งเรามองว่าเป็นการทลายกำแพงทางพระพุทธศาสนา อันจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าต่อไป

          “ทีมข่าวศาสนา” มองว่าการที่สหประชาชาติยกให้วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันสำคัญสากลของโลก และประเทศต่างๆเสนอตัวแข่งขันกันเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิสาขบูชาโลก พร้อมๆกับการนำเทคโนโลยีเอไอมาใช้ในการพัฒนาการสอนพุทธศาสนานั้น

          นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่จะเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป.

ขอขอบคุณ
ทีมข่าวศาสนา : ไทยรัฐออนไลน์

 


นำเสนอข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ที่มาของข่าว : ไทยรัฐออนไลน์  21 พ.ค. 2562 05:01 น.
>>>ภาพ [กล่าวสุนทรพจน์] ในพิธีปิดงานวิสาขบูชาโลกที่เวียดนาม ปี ๒๕๖๒
วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทอง
>>>พระพรหมบัณฑิตถวายข้าวสารน้ำดื่ม และอื่นๆ สนับสนุนการเรียนบาลี


 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (280 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (280 kb)

เขียนเมื่อ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 | อ่าน 5798
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต กล่าวปาฐกถา เรื่อง 'ขยายผลจากหมู่บ้านศีล ๕ สู่หมู่บ้านศีลธรรม' ในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม
พิธีเปิดป้ายอาคารโคมแสนดวง (หลังที่ ๑) ครบรอบ ๒๗ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม (เปิดอ่าน91)
27/2/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" วันแห่งความรักความเมตตาของชาวโลก ปี ๒๕๖๗
พิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"วันมาฆบูชา" ปี ๒๕๖๗ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน111)
24/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'หลักไตรสิกขากับการศึกษาสถานศึกษา' ในโครงการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา ปี ๒๕๖๗
ในโครงการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมผู้บริหาร ครู และนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ปี ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน106)
24/2/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'สักกัจจเทศนากถา' ว่าด้วยการแสดงธรรมด้วยความเคารพ ในวันมาฆบูชา (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) ปี ๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๗ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน137)
24/2/2567
พระพรหมบัณฑิต ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง 'เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ' จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารรัฐสภา
งานสัมมนาเรื่อง 'เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ' จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมสัมมนา B1 - 2 ชั้น B 1 อาคารรัฐสภา (เปิดอ่าน156)
20/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก' แก่พระธรรมทูตหลักสูตรประกาศนียบัตร รุ่นที่ ๑ และนิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต วิทยาลัยพระธรรมทูต
พระธรรมทูตหลักสูตรประกาศนียบัตร รุ่นที่ ๑ และนิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน143)
19/2/2567
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถา เรื่อง 'ทำดีอย่างไรให้ได้ดี' พิธีทำบุญรับสิริมงคลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ และในโอกาสคุณวินดา ไชยนุวัติ เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
พิธีทำบุญรับสิริมงคลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ และในโอกาสคุณวินดา ไชยนุวัติ เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด (เปิดอ่าน148)
19/2/2567
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถา เรื่อง 'ประวัติศาสตร์มีไว้เตือนใจคน' เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนศรีประจันต์ 'เมธีประมุข' และวันบูรพาจารย์ ๖๗ ปี ''เมธีประมุข'' ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนศรีประจันต์ 'เมธีประมุข' และวันบูรพาจารย์ ๖๗ ปี ''เมธีประมุข'' ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (เปิดอ่าน176)
17/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'หลักธรรมและการพัฒนาจิตเพื่อการเป็นอัยการที่ดี' แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๖๕ พ.ศ.๒๕๖๗
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน182)
15/2/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'ปฏิสังขานพลกถา' ว่าด้วยกำลังแห่งการพิจารณา ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒) เป็นพระธรรมเทศนาแสดงกัณฑ์ที่ ๐๖ ปี ๒๕๖๗
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน748)
9/2/2567
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 60 คน
วันนี้ 209 คน
เมื่อวานนี้ 899 คน
เดือนนี้ 1,108 คน
เดือนที่ผ่านมา 30,824 คน
ทั้งหมด 2,550,684 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob