แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2562-10-01-HelpInundationUbol คณะพระสังฆาธิการจากหนกลางไปแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

"เอไอ" ตัวช่วยสืบสานพระพุทธศาสนา : เวียดนามเนรมิต "วัดตาม จุ๊ก" จัดวิสาขบูชาโลก 2019


วัดประยุรวงศาวาส|กิจกรรมงานวัด'๖๒
>>>กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนมกราคม ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิตถวายข้าวสารน้ำดื่ม และอื่นๆ
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
>>>ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน สระแก้ว
>>>ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน'วันมาฆบูชา'วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ วันมาฆบูชา'๖๒
>>>พิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ปี ๖๒
>>>พิธีทำบุญอุทิศถวายพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันแรก
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันที่ ๒
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันที่ ๓
>>>ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>พิธีเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม" วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศเจ้าที่เจ้าทางพื้นที่ศาลา ๔-๕ วัดประยูรฯ
>>>ภิกษุสามเณร นักเรียนเข้าเยี่ยมชมศึกษาห้องสมุด "พระพรหมบัณฑิต"
>>>โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์และกล่าวโอวาท สามเณร ปี '๖๒
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สงกรานต์ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ วันมหาสงกรานต์
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญรวมญาติสายสกุล"มีฤกษ์"ปีที่ ๒๐
>>>พระพรหมบัณฑิต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์บันดาลโชค แก่สาธุชน
>>>พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาธรรมและเป็นประธานในพิธีสรงน้ำสงกรานต์
>>>คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐

[ไตรมาสที่ ๒] วัดประยูรฯ|เปิดงาน'๖๒|ธรรมบรรยาย'๖๒|ปาฐกถา'๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[บรรยาย] 'การเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิต' ซีพี ทาวเวอร์
>>>[บรรยาย] 'การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา' วัดปากน้ำ
>>>[ประชุม] คณะกรรมการจัดทำกัณฑ์เทศน์เรื่อง "ดินและวันดินโลก"
>>>[แต่งตั้ง] พระพรหมบัณฑิต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กพฐ)
>>>[บรรยาย] 'ธรรมกับจิตอาสา' มหาจุฬาฯ วังน้อย
>>>[ประธาน] พิธีทอดผ้าป่าระดมทุนสร้างอาคารพระปริยัติคุณาภรณ์
>>>[บรรยาย] 'ภาษาไทยกับการเทศน์' พระนักเทศน์ ป.ธ.๙ คัมภีร์แก้ว
>>>[เตรียมการ] เข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก ที่ UN
>>>[แต่งตั้ง] เป็นประธานคณะกรรมการจัดกิจจกรรมวิสาขบูชาโลก ปี'๖๒
>>>[ประชุม] คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๒
>>>[ปาฐกถา] 'อาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ วีรบุรุษของมหาจุฬาฯ'
>>>[บันทึกเทป] โทรทัศน์รายการ “พูดตรงประเด็น” ช่อง ๕
>>>[ได้รับการต้อนรับ] คณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลกของเวียดนาม

คณะสงฆ์|มหาจุฬาฯ|วัดประยูรฯ|วิสาขบูชาโลก' ๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[ต้อนรับ] รองประธานสงฆ์เวียดนาม ที่มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา
>>>[ประชุม] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ไทย)
>>>[ประชุมครั้งที่ ๑] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Viet.)
>>>[แถลงข่าว] เวียตนามเป็นเจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒
>>>[ประชุมครั้งที่ ๒] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Viet.)
>>>[ตรวจเยี่ยม] การก่อสร้างสถานที่จัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒
>>>[เข้าพบ] รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งเวียดนาม
>>>[เตรียมการ] เข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก ที่ UN
>>>[แต่งตั้ง] เป็นประธานคณะกรรมการจัดกิจจกรรมวิสาขบูชาโลก ปี'๖๒
>>>[ประชุม] คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๒
>>>[ได้รับการต้อนรับ] คณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลกของเวียดนาม
>>>[ประชุม] คณะกรรมการสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๓
>>>[กล่าวสุนทรพจน์] ในพิธีเปิดงานวิสาขบูชาโลกที่เวียดนาม ปี ๒๕๖๒
>>>[กล่าวสุนทรพจน์] ในพิธีปิดงานวิสาขบูชาโลกที่เวียดนาม ปี ๒๕๖๒
>>>[ไทยรัฐ] "เอไอ" ตัวช่วยสืบสานพระพุทธศาสนา : เวียดนาม

 

          สำหรับงาน The 2019 UN Day of Vesak หรือ การจัดประชุมวันวิสาขบูชาโลก ขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่เมืองฮานาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

          โดยเวียดนามรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวันวิสาขบูชาโลก ระหว่างวันที่ 11-14 พ.ค.ที่ผ่านมา มีประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าร่วมประชุมถึง 115 ประเทศ จำนวนผู้แทนเข้าร่วมประชุมกว่า 1,600 คน และมีพุทธศาสนิกชนจากเวียดนามและทั่วโลก หลั่งไหลมาร่วมงานเกือบ 20,000 คน

          “ทีมข่าวศาสนา” ได้มีโอกาสติดตาม พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ในฐานะประธานคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (UNDV) และพระมหาหรรษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ไปร่วมสังเกตการประชุม

          พระพรหมบัณฑิต ประธาน UNDV และประธานผู้จัดงานร่วม บอกว่า “UNDV ได้รับการรับรองจากคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษ และเป็นผู้ดูแลการจัดงานวิสาขบูชาโลกในประเทศต่างๆทั่วโลก โดยจัดมาแล้ว 16 ปี ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกมาแล้วหลายครั้ง ขณะที่เวียดนามก็เป็นเจ้าภาพมาแล้ว 2 ครั้ง ผลมหาศาลที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์จากการจัดงานคือ ฟื้นความสนใจทางพระพุทธ-ศาสนาในคนหนุ่มสาว และจำนวนวัดก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ซึ่งประเทศสังคมนิยมส่วนมากจะห้ามเรื่องศาสนา แต่เมื่อเห็นรัฐบาลไฟเขียว คนก็เลยตื่นตัวทางพระพุทธศาสนา ทำให้คณะสงฆ์เวียดนามพยายามที่จะขอเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิสาขบูชาโลกในครั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลเวียดนามมีเงื่อนไขว่าถ้าดึงวิสาขบูชาโลกมาจัดที่เวียดนามได้ รัฐบาลจะเนรมิตวัดตาม จุ๊ก เพื่อเป็นสถานที่จัดประชุม โดยมีวัตถุประสงค์จะโปรโมตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นสถานที่แสวงบุญ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาเพราะเป็นการฟื้นความสนใจของคนเวียดนามต่อพระพุทธศาสนา”

 

          ส่วนเจ้าภาพจัดงานปี 2020 ขณะนี้มีหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย แสดงความจำนงที่จะเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้ UNDV จะเรียกประชุมเพื่อพิจารณาตัดสิน แต่เวียดนามสร้างมาตรฐานสูงในการจัดงานจนได้รับเสียงชื่นชม และนั่นย่อมหมายถึงความลำบากสำหรับประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพต่อไป

          ขณะที่สิ่งซึ่งน่าสนใจคือ ในการประชุมครั้งนี้มีการหยิบยกเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์” หรือ “เอไอ” ขึ้นมาพูดคุย โดย พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า “จะมีการนำเอไอมาใช้เป็นเทคโนโลยีด้านการสื่อสารในการสอนพระพุทธศาสนา โดยจะมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างเป็นพระสงฆ์ที่เป็นที่รู้จัก อาทิ ท่านพุทธทาส เหมือนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ โดยจะใช้เอไอศึกษาวิธีการพูด น้ำเสียง วิธีคิดและการสั่งสอนธรรมะ และสามารถที่จะตอบคำถามธรรมโดยประมวลจากคำสั่งสอน หรือการตอบธรรมะที่ท่านพุทธทาสได้เคยตอบไว้ ซึ่งมีข้อดีคือ จะทำให้ธรรมคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์แต่ละรูปไม่มีวันตาย และสามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นพระพุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้ โดย UNDV จะเป็นเจ้าภาพ และจะพิจารณาประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงที่สุดเป็นผู้รับผิดชอบ”

          และเนื่องจากยุคนี้เป็นยุคออนไลน์ได้มีการนำพระไตรปิฎกฉบับสากลมาสร้างโปรแกรมเชื่อมพระไตรปิฎก ภาษาบาลี สันสกฤต จีน ทิเบตและมองโกเลีย ทั้งที่เป็นนิกายเถรวาท มหายานและวัชรยานทั่วโลก ซึ่งเรามองว่าเป็นการทลายกำแพงทางพระพุทธศาสนา อันจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าต่อไป

          “ทีมข่าวศาสนา” มองว่าการที่สหประชาชาติยกให้วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันสำคัญสากลของโลก และประเทศต่างๆเสนอตัวแข่งขันกันเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิสาขบูชาโลก พร้อมๆกับการนำเทคโนโลยีเอไอมาใช้ในการพัฒนาการสอนพุทธศาสนานั้น

          นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่จะเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป.

ขอขอบคุณ
ทีมข่าวศาสนา : ไทยรัฐออนไลน์

 


นำเสนอข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ที่มาของข่าว : ไทยรัฐออนไลน์  21 พ.ค. 2562 05:01 น.
>>>ภาพ [กล่าวสุนทรพจน์] ในพิธีปิดงานวิสาขบูชาโลกที่เวียดนาม ปี ๒๕๖๒
วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทอง
>>>พระพรหมบัณฑิตถวายข้าวสารน้ำดื่ม และอื่นๆ สนับสนุนการเรียนบาลี


 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (160 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (160 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (160 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (160 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (160 kb)

เขียนเมื่อ 21 พฤษภาคม 2562 | อ่าน 2946
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บุรพาจารย์คณะ ๑๓ วัดประยุรวงศาวาส และอุทิศแด่พระครูศีลวัฒนาภรณ์ (สุรินทร์ กิตฺติภทฺโท) หลังมรณกาลครบ ๒ ปี ณ คณะ ๑๓ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บุรพาจารย์คณะ ๑๓ วัดประยุรวงศาวาส และอุทิศแด่พระครูศีลวัฒนาภรณ์ (สุรินทร์ กิตฺติภทฺโท) หลังมรณกาลครบ ๒ ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (เปิดอ่าน88)
20/10/2562
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดงานและกล่าวสาราณียกถา เรื่อง "ท่องวัดประยูรเพิ่มพูนสุข" ในโครงการ "สองน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดยามค่ำคืน" ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
โครงการ "สองน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดยามค่ำคืน" ณ ลานด้านหน้าพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน149)
19/10/2562
พระพรหมบัณฑิต ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปธานกถา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ รัชกาลที่ ๙ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ (เปิดอ่าน598)
14/10/2562
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีวันมหาปวารณา และกล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'กิจกรรมเพื่อความสามัคคี" ท่ามกลางคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส ที่จำพรรษาตลอด ๓ เดือน ณ พระอุโบสถ วัดประยูรฯ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
พิธีในวันมหาปวารณา คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์-เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ครบ ๓ ปี ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ (เปิดอ่าน438)
13/10/2562
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'กาลทานกถา' ว่าด้วยการถวายทานตามกาล ในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑) วันมหาปวารณาออกพรรษา ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พิธีถวายผ้าป่าคณะพระนวกะประจำปี ๒๕๖๒ และการถวายผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง จากคณะสงฆ์ อุบาสก-อุบาสิกา ผู้มีจิตศรัทธา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน549)
13/10/2562
พระพรหมบัณฑิต บรรยายธรรมเรื่อง “หลักธรรมสำหรับข้าราชการ” แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เปิดอ่าน432)
10/10/2562
พระพรหมบัณฑิต นำคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร คืนที่ ๙๘ (เปิดอ่าน755)
4/10/2562
พระพรหมบัณฑิต นำคณะพระสังฆาธิการจากหนกลางไปแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต ๔ อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี
คณะสงฆ์หนกลาง (๖ ภาค ๒๓ จังหวัด) แจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเจังหวัดอุบลราชธานี (เปิดอ่าน1050)
1/10/2562
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระอนุญาตให้พระพรหมบัณฑิตนำคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) เข้าเฝ้าถวายสักการะ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (เปิดอ่าน1481)
30/9/2562
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 118 คน
วันนี้ 583 คน
เมื่อวานนี้ 2,396 คน
เดือนนี้ 34,113 คน
เดือนที่ผ่านมา 36,764 คน
ทั้งหมด 1,338,561 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2019 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob