วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ กรุงเทพมหานคร
 แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2562-09-12-HBD64YPBDขอเชิญร่วมงานวันอายุวัฒนมงคล
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๕๘


คำค้นข่าว
>>>ค้นหาข่าวโดย Google
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
>>>สนุกสนานเทศกาลสงกรานต์วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวสงกรานต์วัดประยูรฯ
>>>Water Festival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำวิถีไทย

          อ้างอิง* สงกรานต์ (อังกฤษ: Water Festival) สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึง "การเคลื่อนย้าย" ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี คือการเคลื่อนขึ้นปีใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
          สงกรานต์สืบทอดมาแต่โบราณคู่กับตรุษ จึงเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เดิมวันที่จัดเทศกาลกำหนดโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ปัจจุบันระบุแน่นอนว่า ๑๓ ถึง ๑๕ เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย

          สำหรับปีนี้ อ้างอิง*[พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต] ป.ธ.๙,ศ.,ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จึงได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๕-๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

          จึงขอเชิญทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมในงาน เช่น ลอดอุโมงค์พระเจดีย์อันดับ ๑ ของโลกอันศักดิ์สิทธิ์, ขอโชคขอพรพระพุทธนาคองค์ศักดิ์สิทธิ์, จุดประทีปเทียนหอมอธิษฐานจิตขอพรจากพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา, ก่อพระเจดีย์ข้าวสาร, ต่อชะตาราศรีปีชงให้กลับเป็นปีที่เจริญ, บูชาน้ำมันต่อตะเกียงให้อายุยืนยาว, ใส่บาตรพระประจำวันเกิด, บังสุกุลอุทิศให้บรรพบุรุษ, ทำบุญโลงศพแก่คนไร้ญาติ, ทอดผ้าป่าลอยฟ้า, ชมทัศนียภาพเขาเต่า และอื่นๆ ได้ในวันและเวลาดังกล่าว ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 
ประกาศสงกรานต์จุลศักราช ๑๓๗๗
พุทธศักราช ๒๕๕๘

          - ปีมะแม สัปตศก จันทรคติเป็น อธิกมาส ปกติวาร สุริยคติเป็น ปกติสุรทิน
          - วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันอังคารที่ ๑๔ เมษายน เวลา ๑๔ นาฬิกา ๒๔ นาที ๐ วินาที
          - จันทรคติ ตรงกับ วันอังคาร แรม ๑๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะแม
          - นางสงกรานต์นามว่า รากษกเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา
            ภักษาหารโลหิต หัตถ์ขวาทรงตรีศูล หัตถ์ซ้ายทรงธนูศร
            เสด็จนั่งมาเหนือหลังวรวาหะ (สุกร) เป็นพาหนะ
          - เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ อาทิตย์ เป็นอธิบดีฝน
            บันดาลให้ฝนตก ๔๐๐ ห่า
               ๑. ตกในเขาจักรวาล ๑๖๐ ห่า
               ๒. ตกในป่าหิมพานต์ ๑๒๐ ห่า
               ๓. ตกในมหาสมุทร ๘๐ ห่า
               ๔. ตกในโลกมนุษย์ ๔๐ ห่า
          - เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ ปฐวี (ธาตุดิน) น้ำอุดมสมบูรณ์ดี
          - เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีมะแม นาคราชให้น้ำ ๓ ตัว
            ทำนายว่า ฝนต้นปี กลางปี ปลายปีเสมอกันแล
          - เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ
            คือ มีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล ๑ ส่วน เสีย ๕ ส่วน
          - วันเถลิงศก ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๘ นาฬิกา ๒๑ นาที ๓๖ วินาที
          - จันทรคติ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๓ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีมะแม
 
ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์
>>>ประวัติสงกรานต์
>>>สงกรานต์แต่ละภาค
>>>ประกาศสงกรานต์
 
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประจำปี ๒๕๕๘
>>>ข่าว/ภาพวันเปิดงานขลิบผม/ปลงผมนาควัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>ข่าว/ภาพวันบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ข่าว/ภาพพระพรหมบัณฑิตบรรยายธรรมเรื่อง'เด็กดีต้องมีสติ'แก่สามเณร ปี ๒๕๕๘
>>>ข่าว/ภาพพระราชวรเมธีบรรยายธรรม'เส้นทางบุญหรือเส้นทางแห่งความดี'แก่สามเณร ปี ๒๕๕๘
>>>ข่าว/ภาพพระครูอุดมธรรมวาทีบรรยายธรรม'ความรู้คู่คุณธรรม'แก่สามเณร ปี ๒๕๕๘
 
ประมวลภาพเทศกาลสงกรานต์
ข้อมูลข่าว : พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร.,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
                  พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ภาพ : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ 


ข้อมูลอื่นๆ
>>>Water Festival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำวิถีไทย วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๕๘
>>>สนุกสนานเทศกาลสงกรานต์วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด "ประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดรั้วเหล็ก" ๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ ในงานฉลองรางวัลยูเนสโก ๑๓-๑๖ พ.ค.๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์ที่มีแกนกลางแบบอยุธยา มีอุโมงค์ที่ให้คนเข้าไปดูได้ ได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน" วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมฯ จากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ ๑
>>>เขามอ หรือ เขาเต่า

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (160 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (160 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (160 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (160 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (160 kb)

เขียนเมื่อ 9 มีนาคม 2558 | อ่าน 5494
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ขอเชิญร่วมงานวันอายุวัฒนมงคล"พระพรหมบัณฑิต ๖๔ ปี"
งานอายุวัฒนมงคล ๖๔ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺจิตฺโต) ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ วัดประยูรฯ กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน484)
12/9/2562
คณะสงฆ์วัดประยูรฯ ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์อำเภอเชียงคำ จงหวัดพะเยา ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1325)
25/8/2562
ขอเชิญทำบุญ'โครงการเข้าวัดยามเป็นเดือนสิงหาคม' ที่วัดประยูรฯ
โครงการเข้าวัดยามเป็นเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เปิดอ่าน1674)
9/8/2562
พระราชธรรมวาที เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง'ลีลาจรรยานักเทศน์'
โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1846)
8/8/2562
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
คณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (เปิดอ่าน1973)
6/8/2562
ขอเชิญทำบุญ'โครงการเข้าวัดยามเป็นเดือนกรกฎาคม' ที่วัดประยูรฯ
โครงการเข้าวัดยามเป็นเนื่องในอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ (เปิดอ่าน2416)
13/7/2562
ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรม วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ปี 2562
โครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะและศีลจาริณี เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน3062)
27/6/2562
โครงการจาริกวัด-จารึกธรรม โรงเรียนซางตาครุ้สศึกษา ชั้น ม.๑
โครงการจาริกวัด-จารึกธรรม โรงเรียนซางตาครุ้สศึกษาในระดับ ม. ๑-๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน2940)
26/6/2562
โครงการจาริกวัด-จารึกธรรม โรงเรียนซางตาครุ้สศึกษา ชั้น ม.๓
โครงการจาริกวัด-จารึกธรรม โรงเรียนซางตาครุ้สศึกษาในระดับ ม. ๑-๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน3013)
25/6/2562
โครงการจาริกวัด-จารึกธรรม โรงเรียนซางตาครุ้สศึกษา ชั้น ม.๒
โครงการจาริกวัด-จารึกธรรม โรงเรียนซางตาครุ้สศึกษาในระดับ ม. ๑-๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน4003)
25/6/2562
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 146 คน
วันนี้ 729 คน
เมื่อวานนี้ 1,158 คน
เดือนนี้ 19,721 คน
เดือนที่ผ่านมา 35,022 คน
ทั้งหมด 1,287,404 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556