แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-08-12-SatupaBubpesannivasตามรอยบุพเพสันนิวาส (พระเจดีย์) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

๑๕ เมษายน "วันปีใหม่ วันเถลิงศก" สงกรานต์งานบุญปีนี้ ผู้มาร่วมงานโชคดีได้รับฟังการบรรยายพิเศษ'๑๒ ราศรี เจดีย์วัดประยูร' จาก


คำค้นข่าว
>>>๑๕ เมษายน วันเถลิงศก
>>>๑๕ เมษายน "วันปีใหม่ วันเถลิงศก"
>>>๑๕ เมษายน เทศกาล วัดประยูรฯ
>>>๑๕ เมษายน สงกรานต์ วัดประยูรฯ
>>>เที่ยวสงกรานต์ วัดประยูรฯ
>>>เที่ยวสงกรานต์ พระพรหมบัณฑิต
>>>สรงน้ำพระ วัดประยุรวงศาวาส
>>>วันปีใหม่ สงกรานต์ วัดประยูรฯ
>>>ก่อเจดีย์ทราย วัดประยูรฯ

          วันพุธ ที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.อ้างอิง*[พระพรหมบัณฑิต] (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์/แจกเหรียญหลวงพ่อพระพุทธนาคอันศักดิ์สิทธิ์  ได้บรรยายธรรมพิเศษ "๑๒ ราศรี เจดีย์วัดประยูรฯ" เป็นประธานในพิธีสวดมาติกาบังสุกุล และสรงน้ำในงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘

          เวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันนี้ ได้รับความเมตตาจากพระพรหมบัณฑิต ลง ณ ศาลาโชคดี เพื่อประพรมน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ และแจกเหรียญหลวงพ่อพุทธนาค รุ่นสมโภช ๑๘๐ ปี วัดประยูรฯ แก่ผู้เข้าร่วมงานเทศกาลงานสงกรานต์ และนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

          เวลา ๑๕.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต ได้บรรยายธรรมพิเศษ "๑๒ ราศรี เจดีย์วัดประยูรฯ" ให้คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาวรวิหาร มีพระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระมหาเถรานุเถระ ข้าราชการตำรวจ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากเข้ารับฟัง ณ บริเวณมณฑลพิธีงานสงกรานต์ ลานด้านหน้าพระวิหารพระพุทธนาค วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

          เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีสวดมาติกาบังสุกุลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไป พิธีทอดผ้าป่าลอยฟ้าสมทบทุนการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ และพิธีสรงน้ำพระ อันมีพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
 
ภาพ/ข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ

พระพรหมบัณฑิต
ประพรมน้ำพระพุทธมนต์/แจกเหรียญหลวงพ่อพระพุทธนาควัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมงานมาทำบุญงานเทศกาลสงกรานต์ที่วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
ขณะต่อคิวเข้าแถวเข้ารับการประพรมน้ำ/รับของที่ระลึก แถวยาวเกือบกิโลเมตร


นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวเทศกาลงานสงกรานต์วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘พระราชธรรมวาที กล่าวถวายรายงานความเป็นมาของงานเทศกาลสงกรานต์วัดประยูรฯ


พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษ'๑๒ ราศรี เจดีย์วัดประยูรฯ'
ให้คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส / ผู้เข้าร่วมงาน / นักท่องเที่ยว [ธรรมบรรยาย ปี ๒๕๕๘]


คุณแม่ภิกษุณีทองสุข นามเจ็ดสีและคณะศิษย์ชาวฮ่องกงฟังธรรมบรรยาย / สรงน้ำพระ
พันตำรวจเอก ณัฏฐ์พัชร์ ผดุงจันทน์ ผกก.สน.บุปผาราม และข้าราชการตำรวจฟังธรรมบรรยาย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ / เด็กๆ / นักท่องเที่ยว ก่อเจดีย์ทราย อย่างสวยงามผู้คุมเครื่องเสียง รูปนี้สำคัญปิดเสียงปิดไมค์เงียบกันทั้งวัด
คุมการจราจร รถราดูงามตาไม่จราจล


น้องๆ หนูๆ ช่วยอำนวยความสะดวกผู้มาร่วมงาน
ดับหายคลายร้อยด้วยน้ำมะตูม หวาน หอม เย็น ชื่นใจ ไหมคะ...!

ข้อมูลอื่นๆ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๕๘
>>>Water Festival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำวิถีไทย วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด "ประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดรั้วเหล็ก" ๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ ในงานฉลองรางวัลยูเนสโก ๑๓-๑๖ พ.ค.๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์ที่มีแกนกลางแบบอยุธยา มีอุโมงค์ที่ให้คนเข้าไปดูได้ ได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน" วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมฯ จากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ ๑
>>>เขามอ หรือ เขาเต่า
        

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (256 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (256 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (256 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (256 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (256 kb)

เขียนเมื่อ 15 เมษายน พ.ศ. 2558 | อ่าน 6214
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต บรรยายธรรมเรื่อง 'กาลามสูตร : วัคซีนทางใจในยุคดิจิทัล' เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๘๑ ปี ของ ผศ. ดร. พลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ พระอุโบสถ วัดประยูรฯ
พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๘๑ ปี ของ ผศ.ดร. พลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส (เปิดอ่าน285)
4/12/2565
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ยาตานุยายีกถา ว่าด้วยการตามรอยพระยุคลบาท ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน107)
2/12/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'ธรรมสำหรับนักกฎหมาย' โครงการฝึกอบรมข้าราชการธุรการ 'หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานคดีสานักงานอัยการสูงสุด' รุ่นที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖) สำนักงานอัยการสูงสุด
การบรรยายออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการฝึกอบรมข้าราชการธุรการ 'หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานคดีสำนักงานอัยการสูงสุด' รุ่นที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖) (เปิดอ่าน187)
1/12/2565
พระพรหมบัณฑิต ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนจากจีน-ไต้หวันผู้ถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิตและผลงาน ของท่านธรรมาจารย์เซิ่ง เหยียน (Master Sheng-yen) อดีตเจ้าสำนักธรรมเภรี (Dharma Drum)หรือฟากุซานแห่งจีน-ไต้หวัน
สื่อมวลชนจากจีน-ไต้หวันผู้ถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของท่านธรรมาจารย์เซิ่ง เหยียน (Master Sheng-yen) อดีตเจ้าสำนักธรรมเภรี (Dharma Drum) หรือฟากุซานแห่งจีน-ไต้หวัน (เปิดอ่าน168)
30/11/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'ตุลาการตามวิถีแห่งศาสนา' แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร (ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕
การอบรมในหลักสูตร (ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ & บรรยายออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เปิดอ่าน180)
29/11/2565
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) คณะกรรมการบริหารสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) ณ หอประชุมชั้น ๓ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยูรฯ กรุงเทพฯ
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน262)
28/11/2565
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพพระครูใบฎีกากิตติ กิตฺติสาโร (กองทอง) ณ ศาลาแนบนิมิต วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พิธีสวดพระอภิธรรมศพพระครูใบฎีกากิตติ กิตฺติสาโร (กองทอง) อายุ ๗๑ ปี พรรษา ๔๗ ณ ศาลาแนบนิมิต วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน218)
27/11/2565
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'อุจจาวจกถา' ว่าด้วยชีวิตมีขึ้นมีลง ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑) ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน240)
23/11/2565
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ สำนักงานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ศาลาการเปรียญ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน317)
22/11/2565
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 57 คน
วันนี้ 161 คน
เมื่อวานนี้ 505 คน
เดือนนี้ 4,036 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,219 คน
ทั้งหมด 2,158,281 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob