แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2567-02-09-4PreliminaryRoyalScholarshipเปิดรับสมัครอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๔ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้า พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๖


วัดประยุรวงศาวาส|กิจกรรมงานวัด'๖๖
>>>สวดมนต์ข้ามปี วิถีออนไลน์ ต้อนรับปีใหม่ รับความเป็นสิริมงคล ๒๕๖๖
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๕ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลงาน ''สมโภชพระอาราม ๑๙๕ ปี วัดประยูรฯ''
>>>พิธีเปิดงาน ''สมโภชพระอาราม ๑๙๕ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร''
>>>พิธีเวียนเทียน 'วันมาฆบูชา' ปี ๒๕๖๖
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๖
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์'
>>>ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์/การประชุมผู้บริหารและบุคลากรฯ
>>>พระพรหมโมลี/การประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศบุญให้แก่บุรพาจารย์ในสำนัก
>>>เครื่องสักการะพระราชทาน อายุวัฒนมงคล ๖๘ พระพรหมบัณฑิต
>>>พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต
>>>พิธีรับการถวายทุนการศึกษาจากเจ้าภาพทุน และมอบทุนการศึกษา
>>>[ปาฐกถา] ๐๘๒ 'วิถีคนรักเรียน'
>>>[สัมโมทนียกถา] ๐๘๓ 'ปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา'
>>>การยอมรับระดับนานาชาติจากผลงานส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
>>>ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๖

[ไตรมาสที่ ๔]|คณะสงฆ์|วัดประยูรฯ|พระธรรมเทศนา'๖๖|พระพรหมบัณฑิต
>>>[บรรยาย] ๐๘๗ 'นโยบายแผนการศึกษาพระปริยัติธรรมและระบบคุณภาพการศึกษา'
>>>[ปาฐกถา] ๐๘๘ 'ชีวิตและผลงานของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์'
>>>[บรรยาย] ๐๘๙ 'หลักธรรมสำหรับผู้บริหารอัยการจังหวัด'
>>>[บรรยาย] ๐๙๐ 'ทิศทางแนวทางพระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์'
>>>[เสวนา] ๐๙๑ 'ศาสนากับความยั่งยืนของชุมชน'
>>>[ปาฐกถา] ๐๙๒ 'การพัฒนามนุษย์พุทธปัญญา'
>>>[ประชุม] คณะอนุกรรมการแปลและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎก
>>>[ประชุม] คณะกรรมการบริหาร (ICDV) และคณะกรรมการบริหาร (IABU)
>>>[วัดประยูรฯ] ได้การยอมรับระดับนานาชาติจากผลงานส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
>>>[ประชุม] ติดตามความคืบหน้า พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กับกองทัพบก

 

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้า พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ กองทัพบก นำถวายพระสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยมีพล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน
 


ภาพ / ข่าว : พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ ผจล. วัดประยุรวงศาวาส


วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๕ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>6 ไฮไลต์ที่ต้องปักหมุดเที่ยว (ตามรอยบุพเพสันนิวาส ตอนที่ ๑)
>>>บุพเพสันนิวาส ๒” ที่เปิดตัวแรงสุด ๆ (ตามรอยบุพเพสันนิวาส ตอนที่ ๒)
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๕
>>>พิธีสมโภชวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ครบ ๑๙๔ ปี
>>>พิธีทอดกฐินพระราชทาน วัดประยุรวงศาวาส ประจำปี ๒๕๖๔
>>>ประเพณีลอยกระทงประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๔
>>>ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๓
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
>>>ร่วมงานแถลงข่าว“River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”ครั้งที่ ๖
>>>๕ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมงานสมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๒
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทอง


 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (280 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (280 kb)

เขียนเมื่อ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 | อ่าน 442
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต กล่าวปาฐกถา เรื่อง 'ขยายผลจากหมู่บ้านศีล ๕ สู่หมู่บ้านศีลธรรม' ในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม
พิธีเปิดป้ายอาคารโคมแสนดวง (หลังที่ ๑) ครบรอบ ๒๗ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม (เปิดอ่าน91)
27/2/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" วันแห่งความรักความเมตตาของชาวโลก ปี ๒๕๖๗
พิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"วันมาฆบูชา" ปี ๒๕๖๗ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน110)
24/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'หลักไตรสิกขากับการศึกษาสถานศึกษา' ในโครงการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา ปี ๒๕๖๗
ในโครงการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมผู้บริหาร ครู และนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ปี ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน106)
24/2/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'สักกัจจเทศนากถา' ว่าด้วยการแสดงธรรมด้วยความเคารพ ในวันมาฆบูชา (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) ปี ๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๗ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน137)
24/2/2567
พระพรหมบัณฑิต ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง 'เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ' จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารรัฐสภา
งานสัมมนาเรื่อง 'เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ' จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมสัมมนา B1 - 2 ชั้น B 1 อาคารรัฐสภา (เปิดอ่าน156)
20/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก' แก่พระธรรมทูตหลักสูตรประกาศนียบัตร รุ่นที่ ๑ และนิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต วิทยาลัยพระธรรมทูต
พระธรรมทูตหลักสูตรประกาศนียบัตร รุ่นที่ ๑ และนิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน143)
19/2/2567
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถา เรื่อง 'ทำดีอย่างไรให้ได้ดี' พิธีทำบุญรับสิริมงคลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ และในโอกาสคุณวินดา ไชยนุวัติ เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
พิธีทำบุญรับสิริมงคลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ และในโอกาสคุณวินดา ไชยนุวัติ เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด (เปิดอ่าน148)
19/2/2567
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถา เรื่อง 'ประวัติศาสตร์มีไว้เตือนใจคน' เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนศรีประจันต์ 'เมธีประมุข' และวันบูรพาจารย์ ๖๗ ปี ''เมธีประมุข'' ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนศรีประจันต์ 'เมธีประมุข' และวันบูรพาจารย์ ๖๗ ปี ''เมธีประมุข'' ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (เปิดอ่าน176)
17/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'หลักธรรมและการพัฒนาจิตเพื่อการเป็นอัยการที่ดี' แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๖๕ พ.ศ.๒๕๖๗
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน182)
15/2/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'ปฏิสังขานพลกถา' ว่าด้วยกำลังแห่งการพิจารณา ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒) เป็นพระธรรมเทศนาแสดงกัณฑ์ที่ ๐๖ ปี ๒๕๖๗
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน748)
9/2/2567
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 65 คน
วันนี้ 187 คน
เมื่อวานนี้ 899 คน
เดือนนี้ 1,086 คน
เดือนที่ผ่านมา 30,824 คน
ทั้งหมด 2,550,662 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob