แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2562-12-27-WPW192YEARNEW>>>ขอเชิญเที่ยวงาน
ข่าวเด่น
 

ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร"


ประชาสัมพันธ์ข่าว
>>>[ข่าวสด] "วัดประยุรฯ"สมโภชพระอาราม188ปี นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์
>>>[เรื่องเล่าเช้านี้] งานสมโภชพระอาราม 188 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
>>>[zoomzogzag] เชิญเที่ยวงานสมโภชพระอาราม 188 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
>>>[สยามดารา] ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเที่ยวงาน ''สมโภชพระอาราม 188 ปี วัดประยูรฯ''
>>>[bangkok-today] สมโภชพระอาราม 188 ปี “วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร”

         
          [อ้างอิง] *วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือเรียกกันว่า "วัดรั้วเหล็ก" เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ที่สมเด็จพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งเป็นเจ้าพระยาคลัง ว่าที่กรมท่าและพระสมุหกลาโหม ได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑ และได้ถวายเป็นอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” จนถึงปัจจุบันมีอายุ ๑๘๘ ปี

          ในปีนี้วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับการสนับสนุนการจัดงานจาก มูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดย ฐาปน สิริวัฒนภักดี  กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ไทยเบฟ) ได้ปรับพื้นที่วัดให้กลายเป็นเพลินวาน หรือ ตลาดโบราณ ผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนรอบวัด หรือ ชุมชนกะดีจีน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นของดีของดังในพื้นที่มากมาย การถ่ายภาพย้อนยุค รวมถึงกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย

          จึงขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม  ๒๕๕๙ ได้ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดกับสะพานพุทธฯ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


แผนที่เข้าชมงานวัดประยูรฯ


>>>กำหนดการจัดงาน
 
ข้อมูลอื่นๆ
>>>๑๕ เมษายน "วันปีใหม่ วันเถลิงศก" สงกรานต์งานวันสุดท้าย วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๕๘
>>>Water Festival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำวิถีไทย วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด "ประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดรั้วเหล็ก" ๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ ในงานฉลองรางวัลยูเนสโก ๑๓-๑๖ พ.ค.๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์ที่มีแกนกลางแบบอยุธยา มีอุโมงค์ที่ให้คนเข้าไปดูได้ ได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน" วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมฯ จากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ ๑
>>>เขามอ หรือ เขาเต่า

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (168 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (168 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (168 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (168 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (168 kb)

เขียนเมื่อ 11 มกราคม 2559 | อ่าน 4406
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
ครม.เห็นชอบแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการร่วมกับ พศ. ในโครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ และทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก (เปิดอ่าน25)
14/1/2563
พระพรหมบัณฑิต เสวนาร่วมในหัวข้อเรื่อง 'ชุมชนทันสมัย จิตใจพัฒนา' ในงานสมโภชวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๙๒ ปี ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ธนบุรี กรุงเทพฯ
งาน"สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน235)
13/1/2563
๕ สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะกรรมการมหาเถรสมาคม เดินทางเพื่อร่วมพิธีสมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (ปีที่ ๖)
งาน"สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน263)
13/1/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานร่วมเปิดงาน และกล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'รักษาสืบสานต่อยอด ถิ่นที่พหุวัฒนธรรมกะดีจีน' ในงานสมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
งาน"สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน324)
11/1/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'ปังกกุญชรกถา' ว่าด้วยช้างตกหล่ม ในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๕ ปี คุณปรีชา เหมพรรณไพเราะ และการแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ให้แก่ภิกษุ-สามเณร คณะอุบาสก-อุบาสิกา คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (ส.ว.ย.) และสาธุชน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน429)
9/1/2563
9/1/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปี “สวดมนต์พุทธวิถี เสริม​บารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานรอบองค์ พระประธานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ จัดขึ้นโดยมหาเถรสมาคมร่วมกับรัฐบาล (เปิดอ่าน762)
1/1/2563
พระพรหมบัณฑิต บรรยายธรรม เรื่อง 'เป้าหมายชีวิตใหม่' ในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน808)
1/1/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดงานและกล่าวธรรมกถาพิเศษ เรื่อง 'ถึงปีใหม่ลิขิตชีวิตใหม่' ในกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเจริญสติ พัฒนาชีวิตที่สดใสในวันขึ้นปีใหม่ตามวิถีพุทธวิถีธรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน918)
1/1/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายเรื่อง "นโยบายคณะสงฆ์หนกลาง" แก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการเขตภาค ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ที่วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน1031)
26/12/2562
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 119 คน
วันนี้ 816 คน
เมื่อวานนี้ 1,168 คน
เดือนนี้ 22,136 คน
เดือนที่ผ่านมา 34,385 คน
ทั้งหมด 1,439,772 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob