แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-04-05-PALI2564-ประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๔  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2560

เศรษฐกิจพอเพียง สัมมนาครูพระ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู7049)

ผู้นำที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู7525)

เสฏฺฐชีวิตกถา ชีวิตที่ประเสริฐ - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู7032)

พิธีปิดสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 41 - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู7479)

ปลุกใจเปลี่ยนโลก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9348)

ขันติโสรัจจกถา ว่าด้วยความอดทนและความเสงี่ยมตน
(เปิดดู7770)

สัพพสุตกถา ว่าด้วยการเรียนวิชาทุกอย่าง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู7476)

งานเททองหล่อพระ ที่วัดประยุรวงศาวาส ธนบุรี กรุงเทพฯ
(เปิดดู8768)

สกลพรัหมจริยกถา ว่าด้วยเนื้อตัวทั้งหมดของพระศาสนา
(เปิดดู9761)

สุจริตธรรมกถา ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู10181)

สุจริตธรรมกถา 23 กรกฎาคม 2560 วัดใกล้บ้านทั่วประเทศ
(เปิดดู10272)

ปสํสากถา ว่าด้วยการสดุดี - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4777)

โอกาสสร้างวีรบุรุษ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5413)

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
(เปิดดู5523)

วันเวลาเปลี่ยน แต่ปณิธานไม่เปลี่ยน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5199)

เมตตาผรณกถา - ว่าด้วยการแผ่เมตตาด้วยจิตอาสา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5180)

สายน้ำแห่งวัฒนธรรม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5541)

ขิปปพุทธิกถา ว่าด้วยการรู้เท่าทันสถานการณ์ พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5186)

สติสัมปชัญญาหารกถา ว่าด้วยอาหารของสติสัมปชัญญะ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5458)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ประจำปี ๒๕๖๐
(เปิดดู5557)
ทั้งหมด 40 รายการ 2 / 2
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 55 คน
วันนี้ 147 คน
เมื่อวานนี้ 362 คน
เดือนนี้ 11,753 คน
เดือนที่ผ่านมา 15,802 คน
ทั้งหมด 1,761,148 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob