แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หมวด: ปาฐกถา
หมวด: ธรรมเทศนา
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562

พิธีปิดสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 41 - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู8481)

เสฏฺฐชีวิตกถา ชีวิตที่ประเสริฐ - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู8065)

ผู้นำที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู8643)

เศรษฐกิจพอเพียง สัมมนาครูพระ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู8324)

กระจกหกด้าน” ตอน “อรุณรุ่งแห่งพุทธ : แสงธรรมบนแผ่นดินทอง” - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9209)

พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู8988)

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จมาประทานปริญญาบัตร [วันที่สอง]
(เปิดดู8029)

พุทธศาสตรบัณฑิตกับประเทศไทย ๔.๐ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9870)

ธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9857)

พหุการธัมมกถา ว่าด้วยธรรมะมีอุปการะมาก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9456)

Opening Ceremony of UN VesakDay Celebration 2017
(เปิดดู9434)

พระพรหมบัณฑิต กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดประชุมวิสาขบูชาโลก ๒๕๖๐
(เปิดดู9746)

Buddhism and Brain - Most Ven. Prof.Dr. Phra Brahmapundit
(เปิดดู10089)

โลกามิสกถา ว่าด้วยเครื่องล่อใจในโลก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู10432)

สัปปุริสภูมิกถา ว่าด้วยคุณธรรมพื้นฐานของคนดี
(เปิดดู10356)

อนวัชชสุขกถา ว่าด้วยความสุขเกิดจากการงานไม่มีโทษ
(เปิดดู9661)

อธิจิตตกถา ว่าด้วยใจสูง
(เปิดดู11081)

สุขทานกถา ว่าด้วยการให้ความสุข พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู10223)

นิสัมมกรณกถา ว่าด้วยการกระทำด้วยความรอบคอบ หรือใคร่ครวญก่อนทำ
(เปิดดู9808)

เริ่มต้นดี ชีวีมีสุข ดับทุกข์ด้วยธรรมะ NBT - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู10216)
ทั้งหมด 40 รายการ 2 / 2
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 66 คน
วันนี้ 150 คน
เมื่อวานนี้ 1,197 คน
เดือนนี้ 29,817 คน
เดือนที่ผ่านมา 27,791 คน
ทั้งหมด 2,452,218 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob