แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-03-14-PALI2563ประกาศผลสอบบาลี 2563 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2560
ปี พ.ศ.2559

สุขทานกถา ว่าด้วยการให้ความสุข - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู6597)

ครูกับการพัฒนาคุณธรรมให้เด็กยุคดิจิตอล - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู6239)

ผัสสปัจยกถา ว่าด้วยสุขทุกข์เกิดจากผัสสะ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู6231)

สาราสารกถา ว่าด้วยสาระและไร้สาระ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู6402)

ศาสตร์พระราชา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5834)

ศาสนากับประเพณีไทย สงกรานต์ ๒๕๖๑ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5797)

ฉันทสมาธิกถา ว่าด้วยสมาธิเกิดจากใจชอบ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5646)

อย่าหลงของเก่า อย่าเมาของใหม่ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5597)

รายการ Happy วิถีเกษตร ช่วง Happy วิถีธรรม-พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5558)

อนาตุรกถา ว่าด้วยความไม่กังวลใจ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5603)

ตุริตกถา ว่าด้วยความรีบร้อน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5566)

ตุฏฐิกถา ว่าด้วยความพอใจตามมีตามได้ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5481)

มารวิชยกถา ว่าด้วยชนะมาร - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5963)

บุญนิธิกถา ว่าด้วยขุมทรัพย์คือบุญ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู6183)

อินทรียสังวรกถา ว่าด้วยการควบคุมตนเอง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู10254)

วิสาสภยกถา ว่าด้วยภัยมาจากความไว้วางใจ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9891)

Welcome Remark - Phra Brahmapundit
(เปิดดู9705)

Welcome Address - Phra Brahmapundit
(เปิดดู9766)

พาลมานกถา ว่าด้วยการยอมรับความโง่ของตน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู10073)

เรียนและใช้ชีวิตอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9787)

ความรู้ควรเรียนทุกอย่าง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู8946)

สามุกกังสิกาเทศนากถา ว่าด้วยการเทศน์เฉพาะของพระพุทธเจ้า - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9385)

พหุปการกถา ว่าด้วยผู้มีอุปการคุณมาก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9427)

วิถีสู่ความเป็นนักเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู10037)

อิจฉิตัพพนรกถา ว่าด้วยคนดีที่โลกต้องการ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู10224)

สันตนธรรมกถา พรรณนาถึงธรรมะซึ่งเป็นของเก่า - พระศรีธรรมภาณี
(เปิดดู9751)

ดูตนเอง จับผิดตนเอง คนไม่ชอบทำอย่างไร - พระพรหมบัญฑิต
(เปิดดู9675)

สัมมนาพุทธปรัชญา :โดยพระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9992)

สติสัพพัตถกถา ว่าด้วยประโยชน์รอบด้านของสติ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9725)

Organizing Committee Conference The Vesak 2019
(เปิดดู10053)

โภคาทิยกถา ว่าด้วยประโยชน์จากโภคทรัพย์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู10024)

สรณียกถา - ว่าด้วยความทรงจำแห่งชีวิต - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9073)

วุฑฒิธรรมกถา ว่าด้วยธรรมะเครื่องสร้างความเจริญ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู10266)

ปฏิรูปกัมมกถา - ว่าด้วยการกระทำพอเหมาะ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9508)
ทั้งหมด 1 หน้า 1
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 24 คน
วันนี้ 658 คน
เมื่อวานนี้ 655 คน
เดือนนี้ 9,756 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,344 คน
ทั้งหมด 1,590,287 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob