แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-08-26-SpkSDAvenue2563-08-26-พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง 'พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี' วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2560
ปี พ.ศ.2559

เสียงมนต์เสียงธรรมนำสุขมาให้
(เปิดดู11431)

สันติสุขกถา ว่าด้วยความสุขสงบ
(เปิดดู11644)

สมัคคานุคคหกถา ว่าด้วยการสนับสนุนผู้สามัคคี
(เปิดดู11163)

สิริกถา ว่าด้วยพลังบุญ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู10286)

การบูรณาการพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่น - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู11123)

อธิฏฐานธัมมกถา ว่าด้วยธรรมะที่เป็นหลักการ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู11160)

คนใดมิอิ่มด้วยความดี - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู8832)

อนุรักขนาปธานกถา ว่าด้วยเพียรรักษาความดี - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9755)

อย่าดูถูกบุญกุศล - พระเทพปฏิภาณกวี
(เปิดดู9937)

Opening speech - PhraBrahmapundit
(เปิดดู10061)

พุทธปฏิปทากถา ว่าด้วยปฏิปทาของพุทธะ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู10603)

มัตตัญญุตากถา ว่าด้วยความรู้จักพอประมาณ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู12078)

อเนกังสิกกถา ว่าด้วยความดีมีหลายมุม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู11196)

มัชฌิมาปฏิปทากถา ว่าด้วยทางสายกลาง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู10085)

สัมมาปณิหิตจิตตกถา ว่าด้วยเรื่องความตั้งใจไว้ชอบ - พระเทพปฏิภาณกวี
(เปิดดู10827)

มัคคขายีกถา ว่าด้วยผู้บอกทาง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู11777)

พูดดี..ต้องมีปฏิภาณ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู11643)

อุปายโกสลกถา ว่าด้วยความเฉลียวฉลาดในอุบาย - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู11838)

จริตกถา - ว่าด้วยพื้นนิสัยของคน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู11393)

อภิญเญยยกถา ว่าด้วยสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู10136)

น้ำใจจากคณะสงฆ์หนกลางช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9937)

พระพรหมบัณฑิตและคณะสงฆ์หนกลาง ช่วยน้ำท่วมภาคอีสาน
(เปิดดู8541)

เส้นทางพระพุทธศาสนาสู่โลกตะวันตก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู7049)

POPE APOSTOLIC VISIT TO THAILAND at Chulalongkorn University
(เปิดดู7020)

คิดดีมีสุข - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5691)

ปัสสัทธิกถา ว่าด้วยความสงบกายใจ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5791)

กาลทานกถา ว่าด้วยการถวายทานตามกาล - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5802)

ทานสัมปทากถา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5735)

กาลัญญุตากถา ว่าด้วยความรู้จักเวลา -พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5978)

จิตตปริยายกถา ว่าด้วยสภาพจิต - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4723)

พรปีใหม่ ๒๕๖๓ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4885)
ทั้งหมด 1 หน้า 1
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 24 คน
วันนี้ 689 คน
เมื่อวานนี้ 764 คน
เดือนนี้ 20,078 คน
เดือนที่ผ่านมา 22,893 คน
ทั้งหมด 1,644,186 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob