แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-06-09-SpkDM14HolyDayทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2560

NBT - ประทีปธรรมนำชีวิต - ความคลาดเคลื่อนแห่งการรับรู้ (ในสถานการณ์เฟคนิวส์) ออก 12 มิ.ย.63 - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1639)

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร - (mcu tv-channel) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1646)

อนาวิลจิตตกถา ว่าด้วยใจไม่ขุ่นมัว - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1639)

คณะสงฆ์กับสถานการณ์ปัจจุบัน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1706)

มโนมยกถา ว่าด้วยสุขทุกข์อยู่ที่ใจ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1931)

สุญญตากถา ว่าด้วยความว่าง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1558)

กลยุทธ์ในการบริหารวัด - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1411)

ถวายพระพรชัยมงคล ๒๗ กรกฎาคม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1354)

อาสากถา ว่าด้วยความหวัง (mcu tv-channel) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1280)

อาสากถา ว่าด้วยความหวัง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1507)

กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ๑๑ สิงหาคม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1687)

วิภัชวาทีกถา ว่าด้วยผู้กล่าวจำแนกแยกแยะ - (mcu tv-channel) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1673)

วิภัชวาทีกถา ว่าด้วยผู้กล่าวจำแนกแยกแยะ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1868)

พระพุทธศาสนาในสังคมโลกปัจจุบันผ่านมุมมองนักปรัชญา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3018)

อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู7894)

พุทธเกษตร : สู่วิถีชีวิตเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู7955)

สัปปุริสธรรมกถา พรรณนาธรรมอันเป็นคุณสมบัติของคนดี - พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ
(เปิดดู8100)

พุทธพันกิจกับความรับผิดชอบทางสังคมนววิถี - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู8063)

สุนักขัตตกถา ว่าด้วยฤกษ์งามยามดี - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู7943)

นโยบายเพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอดด้วยหลักธรรมภิบาล - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู7753)
ทั้งหมด 54 รายการ 2 / 3
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 53 คน
วันนี้ 354 คน
เมื่อวานนี้ 616 คน
เดือนนี้ 17,036 คน
เดือนที่ผ่านมา 16,099 คน
ทั้งหมด 1,817,587 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob