แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หมวด: ปาฐกถา
หมวด: ธรรมเทศนา
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562

พระพุทธศาสนาในสังคมโลกปัจจุบันผ่านมุมมองนักปรัชญา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4421)

วิภัชวาทีกถา ว่าด้วยผู้กล่าวจำแนกแยกแยะ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3544)

วิภัชวาทีกถา ว่าด้วยผู้กล่าวจำแนกแยกแยะ - (mcu tv-channel) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2742)

กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ๑๑ สิงหาคม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2936)

อาสากถา ว่าด้วยความหวัง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2707)

อาสากถา ว่าด้วยความหวัง (mcu tv-channel) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2325)

ถวายพระพรชัยมงคล ๒๗ กรกฎาคม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2690)

กลยุทธ์ในการบริหารวัด - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2704)

สุญญตากถา ว่าด้วยความว่าง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2783)

มโนมยกถา ว่าด้วยสุขทุกข์อยู่ที่ใจ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3302)

คณะสงฆ์กับสถานการณ์ปัจจุบัน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2948)

อนาวิลจิตตกถา ว่าด้วยใจไม่ขุ่นมัว - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3056)

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร - (mcu tv-channel) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2902)

NBT - ประทีปธรรมนำชีวิต - ความคลาดเคลื่อนแห่งการรับรู้ (ในสถานการณ์เฟคนิวส์) ออก 12 มิ.ย.63 - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2706)

สัญญาวิปลาสกถา ว่าด้วยความคลาดเคลื่อนแห่งการรับรู้ (ในสถานการณ์เฟคนิวส์) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4870)

สัญญาวิปลาสกถา ว่าด้วยความคลาดเคลื่อนแห่งการรับรู้ (ในสถานการณ์เฟคนิวส์) - (mcu tv-channel) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4984)

อัตตทมกถา ว่าด้วยการปรับตัว (ในสถานการณ์โควิดระลอกที่ ๑) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4991)

อัตตทมกถา ว่าด้วยการปรับตัว (ในสถานการณ์โควิคระลอกที่ ๑) (mcu tv-channel) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4820)

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : พระพุทธศาสนาเพื่อชาวโลก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4870)

ศาสนสัมพันธ์ พุทธ-อิสลาม
(เปิดดู4707)
ทั้งหมด 54 รายการ 2 / 3
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 75 คน
วันนี้ 685 คน
เมื่อวานนี้ 1,120 คน
เดือนนี้ 5,627 คน
เดือนที่ผ่านมา 30,619 คน
ทั้งหมด 2,458,648 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob