แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หมวด: ปาฐกถา
หมวด: ธรรมเทศนา
ปี พ.ศ.2567
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563

STRONG และสร้างความเป็นหนึ่งในองค์กร - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู12044)

โลกวัฒนกถา ว่าด้วยพัฒนาแบบรกโลก - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู12042)

โลกวัฒนกถา ว่าด้วยพัฒนาแบบรกโลก - พระพรหมบัณฑิต - MCUTV
(เปิดดู11852)

สัพพสุตกถา ว่าด้วยความรู้ควรเรียนทุกอย่าง - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู12014)

ชีวิตและผลงานของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (อินฺทปญฺญมหาเถร) - พระพรหมบัณฑิต - MCUTV (ตัดตอน)
(เปิดดู11210)

ชีวิตและผลงานของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (อินฺทปญฺญมหาเถร) - พระพรหมบัณฑิต - WPY - (ตั้งแต่เริ่มต้น)
(เปิดดู11110)

สุขแท้นั้นไซร้อยู่ใกล้แค่ใจเรา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู10472)

สุขแท้นั้นไซร้อยู่ใกล้แค่ใจเรา - พระพรหมบัณฑิต - MCUTV
(เปิดดู10001)

'บทบาทและทิศทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนไป - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู10317)

ศาสนากับความยั่งยืนของชุมชน - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู10071)

การพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู9795)

นิมิตตกถา ว่าด้วยเรื่องความคิดพิชิตทุกข์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู9851)

ประเพณีและการสืบศาสนาของเถรวาท (Customs and Lineage of the Elders) - Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY
(เปิดดู9828)

ปธานาทิพจนกถา ว่าด้วยเทศนากัณฑ์แรก เรื่องความเพียร - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู9715)

ตำรับคัมภีร์เทศนาต้านทุจริตศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู8839)

พระพรหมบัณฑิต คนดี ศรีพระศาสนา - พระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยาราม
(เปิดดู10580)

Buddhist Wisdom for the World : พุทธปัญญาสำหรับสังคมโลก - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู10702)

องค์กรวิถีพุทธ: กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาองค์กรแบบองค์รวม - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู11047)

มรณสติกถา ว่าด้วยการระลึกถึงความตาย - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู11290)

มรณสติกถา ว่าด้วยการระลึกถึงความตาย - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV
(เปิดดู10923)
ทั้งหมด 127 รายการ 2 / 7
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 370 คน
วันนี้ 1,188 คน
เมื่อวานนี้ 1,573 คน
เดือนนี้ 45,185 คน
เดือนที่ผ่านมา 57,171 คน
ทั้งหมด 2,741,000 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob