แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หมวด: ปาฐกถา
หมวด: ธรรมเทศนา
ปี พ.ศ.2567
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563

หลักธรรมและการพัฒนาจิตเพื่อการเป็นอัยการที่ดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู875)

ปฏิสังขานพลกถา ว่าด้วยกำลังแห่งการพิจารณา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1176)

ปฏิสังขานพลกถา ว่าด้วยกำลังแห่งการพิจารณา - พระพรหมบัณฑิต - MCUTV
(เปิดดู1590)

จริยธรรมกับการบริหารประเทศ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1022)

การตั้งสมณศักดิ์แต่ละครั้งเป็นเหมือนการเกิดใหม่ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู877)

ธรรมะรับปีใหม่ ๒๕๖๗ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู856)

พรหมวิหารธรรมมีความพรั่งพร้อมความอิ่มใจก็พรั่งพรู - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1197)

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1740)

ความเป็นมาของเทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู767)

ธัมมัสสวนานิสังสกถา ว่าด้วยอานิสงส์ของการฟังธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1942)

ปัณฑิตมัคคกถา'ว่าด้วยเส้นทางของบัณฑิต - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1637)

โลกยุคใหม่หัวใจที่เป็นบวก - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู788)

ศาสตร์แห่งการตีความในพระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู821)

ทวิจักขุกถา ว่าด้วยคนมีดวงตาสองข้าง - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1762)

บวร กับการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีน - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู802)

ทุนเล่าเรียนหลวงเพื่อสัปปายะในการศึกษาและปฏิบัติธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู783)

เวทีการเสวนา ๓ ศาสนา เรื่อง 'ศาสนธรรมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน' - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู789)

พาย้อนวันวาน งานสมโภชวัดประยูรฯ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู742)

ผัสสปัจจยกถา ว่าด้วยความสุขเกิดจากผัสสะ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1767)

บทบาทของวัดกับการพัฒนาชุมชน - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู815)
ทั้งหมด 84 รายการ 4 / 5
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 775 คน
วันนี้ 1,476 คน
เมื่อวานนี้ 3,020 คน
เดือนนี้ 27,110 คน
เดือนที่ผ่านมา 57,171 คน
ทั้งหมด 2,722,925 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob