แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-11-19-River Festival 2021สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗ วัดประยูร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

สมโภช ๑๘๗ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๒๕๕๘

เขียนเมื่อ 13 มกราคม พ.ศ. 2558 | อ่าน 3051
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2558 อื่นๆ

การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๕๘

(เปิดดู4021)

วัตถุเทวตากถา การบูชาเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในวิมานนั้นๆ- พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3984)

อัตตานติวัตตนกถา บุคคลไม่ควรลืมตัว - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4207)

การชนะจิตตนเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก - พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู4345)

อัปปมาทมังคลกถา ความไม่ประมาทที่เป็นมงคล - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4266)

กัมมวิปากกถา ว่าด้วยผลแห่งกรรม - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4490)

นัตถิกถา ความไม่มี - พระราชธรรมวาที

(เปิดดู4522)

อันธูปมกถา คนไม่มีปัญญาเหมือนคนตาบอด - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4217)

สหายกถา ว่าด้วยสหาย - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4289)

รับพระราชทานเสาเสมาฯ ข่าวช่อง ๓ 'พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ'

(เปิดดู4003)

ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘ 'หวังยุติความขัดแย้ง'

(เปิดดู4132)

ข่าวในพระราชสำนัก'วันวิสาขบูชา ครั้งที่ ๑๒' ปี ๒๕๕๘

(เปิดดู4104)

ข่าวในพระราชสำนัก'คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์'

(เปิดดู3969)

อัปปมาทกถา ไม่ควรประมาทในทุกสิ่ง - พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู4253)

กัลยาณกถา ทำดีได้ดี - พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู4542)

พระพรหมบัณฑิต "แก่นพุทธธรรม" (ตอนที่ ๑) ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘

(เปิดดู4451)

พระพรหมบัณฑิต "แก่นพุทธธรรม" (ตอนที่ ๒) ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘

(เปิดดู4470)

พระพรหมบัณฑิต "แก่นพุทธธรรม" (ตอนที่ ๓) ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘

(เปิดดู4187)

พระพรหมบัณฑิตกล่าวไว้อาลัยพระอูดูกามาศรีพุทธรักขิตามหานายะกะ

(เปิดดู4554)

ตามติดชีวิตเณรน้อย "วัดประยูรฯ" ตอนที่ ๕

(เปิดดู5013)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 59 คน
วันนี้ 278 คน
เมื่อวานนี้ 554 คน
เดือนนี้ 1,508 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,742 คน
ทั้งหมด 1,902,072 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob