แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-05-09-royal scholarshipพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-04-28-PeaceEducationPromotionAwardพิธีถวายรางวัล วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-26-RoyalScholarshipโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-23-PALI2565.jpgประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๕  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

นัตถิกถา ความไม่มี - พระราชธรรมวาที

เขียนเมื่อ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 | อ่าน 4618
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2558 อื่นๆ

การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๕๘

(เปิดดู4113)

วัตถุเทวตากถา การบูชาเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในวิมานนั้นๆ- พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4079)

อัตตานติวัตตนกถา บุคคลไม่ควรลืมตัว - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4292)

การชนะจิตตนเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก - พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู4455)

อัปปมาทมังคลกถา ความไม่ประมาทที่เป็นมงคล - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4348)

กัมมวิปากกถา ว่าด้วยผลแห่งกรรม - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4569)

นัตถิกถา ความไม่มี - พระราชธรรมวาที

(เปิดดู4619)

อันธูปมกถา คนไม่มีปัญญาเหมือนคนตาบอด - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4319)

สหายกถา ว่าด้วยสหาย - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4367)

รับพระราชทานเสาเสมาฯ ข่าวช่อง ๓ 'พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ'

(เปิดดู4095)

ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘ 'หวังยุติความขัดแย้ง'

(เปิดดู4213)

ข่าวในพระราชสำนัก'วันวิสาขบูชา ครั้งที่ ๑๒' ปี ๒๕๕๘

(เปิดดู4189)

ข่าวในพระราชสำนัก'คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์'

(เปิดดู4046)

อัปปมาทกถา ไม่ควรประมาทในทุกสิ่ง - พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู4351)

กัลยาณกถา ทำดีได้ดี - พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู4618)

พระพรหมบัณฑิต "แก่นพุทธธรรม" (ตอนที่ ๑) ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘

(เปิดดู4553)

พระพรหมบัณฑิต "แก่นพุทธธรรม" (ตอนที่ ๒) ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘

(เปิดดู4570)

พระพรหมบัณฑิต "แก่นพุทธธรรม" (ตอนที่ ๓) ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘

(เปิดดู4284)

พระพรหมบัณฑิตกล่าวไว้อาลัยพระอูดูกามาศรีพุทธรักขิตามหานายะกะ

(เปิดดู4656)

ตามติดชีวิตเณรน้อย "วัดประยูรฯ" ตอนที่ ๕

(เปิดดู5137)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 48 คน
วันนี้ 136 คน
เมื่อวานนี้ 556 คน
เดือนนี้ 20,187 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,878 คน
ทั้งหมด 2,016,941 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob