แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

อัปปมาทมังคลกถา ความไม่ประมาทที่เป็นมงคล - พระพรหมบัณฑิต

เขียนเมื่อ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 | อ่าน 4596
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2558 อื่นๆ

การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๕๘

(เปิดดู4397)

วัตถุเทวตากถา การบูชาเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในวิมานนั้นๆ- พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4562)

อัตตานติวัตตนกถา บุคคลไม่ควรลืมตัว - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4566)

การชนะจิตตนเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก - พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู4748)

อัปปมาทมังคลกถา ความไม่ประมาทที่เป็นมงคล - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4597)

กัมมวิปากกถา ว่าด้วยผลแห่งกรรม - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4866)

นัตถิกถา ความไม่มี - พระราชธรรมวาที

(เปิดดู5000)

อันธูปมกถา คนไม่มีปัญญาเหมือนคนตาบอด - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4848)

สหายกถา ว่าด้วยสหาย - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4641)

รับพระราชทานเสาเสมาฯ ข่าวช่อง ๓ 'พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ'

(เปิดดู4360)

ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘ 'หวังยุติความขัดแย้ง'

(เปิดดู4475)

ข่าวในพระราชสำนัก'วันวิสาขบูชา ครั้งที่ ๑๒' ปี ๒๕๕๘

(เปิดดู4445)

ข่าวในพระราชสำนัก'คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์'

(เปิดดู4335)

อัปปมาทกถา ไม่ควรประมาทในทุกสิ่ง - พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู4860)

กัลยาณกถา ทำดีได้ดี - พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู4889)

พระพรหมบัณฑิต "แก่นพุทธธรรม" (ตอนที่ ๑) ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘

(เปิดดู4888)

พระพรหมบัณฑิต "แก่นพุทธธรรม" (ตอนที่ ๒) ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘

(เปิดดู4894)

พระพรหมบัณฑิต "แก่นพุทธธรรม" (ตอนที่ ๓) ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘

(เปิดดู4645)

พระพรหมบัณฑิตกล่าวไว้อาลัยพระอูดูกามาศรีพุทธรักขิตามหานายะกะ

(เปิดดู5012)

ตามติดชีวิตเณรน้อย "วัดประยูรฯ" ตอนที่ ๕

(เปิดดู5631)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 62 คน
วันนี้ 472 คน
เมื่อวานนี้ 2,555 คน
เดือนนี้ 32,755 คน
เดือนที่ผ่านมา 23,158 คน
ทั้งหมด 2,394,293 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob