แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-03-14-PALI2563ประกาศผลสอบบาลี 2563 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

สวดมนต์เพื่อให้กำลังใจคนไทย ผ่านวิกฤตจากโรคระบาด "โควิด-19" - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
ออกอากาศเป็นรายการสัมภาษณ์สดและบันทึกเทป
เรื่อง “สวดมนต์เพื่อให้กำลังใจคนไทย ผ่านวิกฤตจากโรคระบาด "โควิด-19"”
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ (เอ็นบีที)
กรมประชาสัมพันธ์
ในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เขียนเมื่อ 20 มีนาคม 2563 | อ่าน 367
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2563 อื่นๆ

มโนมยกถา ว่าด้วยสุขทุกข์อยู่ที่ใจ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู355)

คณะสงฆ์กับสถานการณ์ปัจจุบัน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู194)

อนาวิลจิตตกถา ว่าด้วยใจไม่ขุ่นมัว - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู217)

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร - (mcu tv-channel) - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู247)

NBT - ประทีปธรรมนำชีวิต - ความคลาดเคลื่อนแห่งการรับรู้ (ในสถานการณ์เฟคนิวส์) ออก 12 มิ.ย.63 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู297)

สัญญาวิปลาสกถา ว่าด้วยความคลาดเคลื่อนแห่งการรับรู้ (ในสถานการณ์เฟคนิวส์) - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู253)

สัญญาวิปลาสกถา ว่าด้วยความคลาดเคลื่อนแห่งการรับรู้ (ในสถานการณ์เฟคนิวส์) - (mcu tv-channel) - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู252)

อัตตทมกถา ว่าด้วยการปรับตัว - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู340)

อัตตทมกถา ว่าด้วยการปรับตัว (mcu tv-channel) - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู285)

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : พระพุทธศาสนาเพื่อชาวโลก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู264)

ศาสนสัมพันธ์ พุทธ-อิสลาม

(เปิดดู313)

พุทธุปปัตติกถา ว่าด้วยการอุบัติของพระพุทธเจ้า (อริยสัจจ์ ๔ แก้ปัญหาโควิด) - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู319)

พุทธุปปัตติกถา ว่าด้วยการอุบัติของพระพุทธเจ้า (อริยสัจจ์ ๔ แก้ปัญหาโควิด) - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู313)

รู้ธรรมนำชีวิต "วันวิสาขบูชา สิ่งที่ชาวพุทธควรปฏิบัติ" - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู361)

Thailand Today 2020 EP94 : the Buddhist Prayer Recital Dedicated to Overcoming the Pandemic Part 2/2

(เปิดดู319)

Thailand Today 2020 EP94 : the Buddhist Prayer Recital Dedicated to Overcoming the Pandemic Part 1/2

(เปิดดู331)

อุกกัฏฐกถา ว่าด้วยสถานการณ์คับขัน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู305)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ บทรตนสูตร เจริญจิตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อประเทศและเป็นกำลังใจแก่ประชาชน

(เปิดดู338)

กิมานันทกถา ว่าด้วยบันเทิงกันได้อย่างไร (เตรียมตัวสู้ภัยโควิด) - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู337)

สวดมนต์รัตนสูตร ให้กำลังใจคนไทยสู้ภัยไวรัส โควิค-19 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู405)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 23 คน
วันนี้ 119 คน
เมื่อวานนี้ 660 คน
เดือนนี้ 9,877 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,344 คน
ทั้งหมด 1,590,408 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob