แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2567-02-09-4PreliminaryRoyalScholarshipเปิดรับสมัครอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๔ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
บรรยายผ่านระบบออนไลน์
 Zoom Video Conferencing
 
เรื่อง ''พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน''
โครงการเสริมทักษะด้านการพัฒนาสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รุ่นที่ ๑๒
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รุ่นที่ ๙
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำปี ๒๕๖๗
ณ ห้องสมุดพระพรหมบัณฑิต อาคารสิริภักดีธรรม
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗

เขียนเมื่อ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 | อ่าน 1156
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2567 อื่นๆ

หลักไตรสิกขากับการศึกษาสถานศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู18)

ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา : เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู113)

ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา : เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ - พระพรหมบัณฑิต - The Reporters TV

(เปิดดู122)

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู114)

ทำดีอย่างไรให้ได้ดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู115)

ประวัติศาสตร์มีไว้เตือนใจคน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู134)

หลักธรรมและการพัฒนาจิตเพื่อการเป็นอัยการที่ดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู227)

จริยธรรมกับการบริหารประเทศ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู398)

การตั้งสมณศักดิ์แต่ละครั้งเป็นเหมือนการเกิดใหม่ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู263)

ธรรมะรับปีใหม่ ๒๕๖๗ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู263)

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1157)

ความเป็นมาของเทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู230)

โลกยุคใหม่หัวใจที่เป็นบวก - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู247)

ศาสตร์แห่งการตีความในพระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู312)

บวร กับการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู297)

ทุนเล่าเรียนหลวงเพื่อสัปปายะในการศึกษาและปฏิบัติธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู290)

เวทีการเสวนา ๓ ศาสนา เรื่อง 'ศาสนธรรมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน' - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู265)

พาย้อนวันวาน งานสมโภชวัดประยูรฯ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู286)

บทบาทของวัดกับการพัฒนาชุมชน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู361)

เริ่มปีใหม่ดีมีความสำเร็จไปกว่าครึ่ง

(เปิดดู393)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 56 คน
วันนี้ 757 คน
เมื่อวานนี้ 897 คน
เดือนนี้ 27,781 คน
เดือนที่ผ่านมา 35,124 คน
ทั้งหมด 2,546,532 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob