แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ขยายผลจากหมู่บ้านศีล ๕ สู่หมู่บ้านศีลธรรม - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
กล่าวปาฐกถา

เรื่อง 'ขยายผลจากหมู่บ้านศีล ๕ สู่หมู่บ้านศีลธรรม'
[MCU TV]
ในพิธีเปิดป้ายอาคารโคมแสนดวง (หลังที่ ๑)
ครบรอบ ๒๗ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
และในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนิน
โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เขียนเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 | อ่าน 303
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2567 อื่นๆ

ชาคริยกถา ว่าด้วยความเป็นผู้ตื่น - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู304)

ขยายผลจากหมู่บ้านศีล ๕ สู่หมู่บ้านศีลธรรม - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู304)

ปฏิสังขานพลกถา ว่าด้วยกำลังแห่งการพิจารณา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู409)

พรหมวิหารธรรมมีความพรั่งพร้อมความอิ่มใจก็พรั่งพรู - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู481)

บทบาทของวัดกับการพัฒนาชุมชน - พระพรหมบัณฑิต - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

(เปิดดู542)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 84 คน
วันนี้ 816 คน
เมื่อวานนี้ 889 คน
เดือนนี้ 38,051 คน
เดือนที่ผ่านมา 38,662 คน
ทั้งหมด 2,626,290 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob