แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ผูกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย - พระพรหมบัณฑิต - WPY

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
บรรยาย

เรื่อง 'ผูกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย'
แก่สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
รุ่นที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๗
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ถึง ๕ เมษายน ๒๕๖๗
ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เขียนเมื่อ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 | อ่าน 236
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2567 อื่นๆ

วัดประยุรวงศาวาสและชุมชนย่านกะดีจีน - คลองสาน มรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คู่กรุงรัตนโกสินทร์ - เวทีเสวนา - WPY

(เปิดดู16)

กรุงรัตนโกสินทร์ อินทอโยธยา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู49)

สงกรานต์ไทย:มรดกทางวัฒนธรรมของโลก - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู55)

เขตแดนของพุทธจักรภายในอาณาจักร - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู169)

เทศนาธรรม ๔ ภาค เฉลิมพระเกียรติ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู196)

การบริหารด้วยปัญญาและคุณธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู230)

ผูกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู237)

ทุนนิธิช่วยลดกังวลและส่งเสริมให้สำเร็จการศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู416)

พุทธจิตวิทยากับการแก้ปัญหาชีวิต - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู171)

พุทธนวัตกรรมกับการสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู270)

เมตตาช่วยลดปัญหาความเครียด - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู333)

พระอุปัชฌาย์ต้องเป็นแบบที่ดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู350)

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : วัฒนธรรมแห่งปัญญาและกรุณา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู378)

แบบแผน แบบอย่าง แบบฉบับ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู384)

พื้นที่สร้างแรงกายและเสริมแรงใจ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู406)

Compare the Mahayana Malai with Theravada Malai' - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู427)

A Buddhist Perspective on Environmental Restoration for Harmonious Coexistence - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู380)

ขยายผลจากหมู่บ้านศีล ๕ สู่หมู่บ้านศีลธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู420)

หลักไตรสิกขากับการศึกษาสถานศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู407)

ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา : เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู428)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 72 คน
วันนี้ 860 คน
เมื่อวานนี้ 889 คน
เดือนนี้ 38,095 คน
เดือนที่ผ่านมา 38,662 คน
ทั้งหมด 2,626,334 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob