แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เทศนาธรรม ๔ ภาค เฉลิมพระเกียรติ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
ปาฐกถา

เรื่อง 'เทศนาธรรม ๔ ภาค เฉลิมพระเกียรติ'
ในการจัดเทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย
ครั้งที่ ๒ (หนเหนือ)
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๖ รอบ ๗๒ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ณ โถงนิทรรศการศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
เฉลิมพระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

เขียนเมื่อ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 | อ่าน 1072
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2567 อื่นๆ

เทศนาธรรม ๔ ภาค เฉลิมพระเกียรติ [ครั้งที่ ๓ (หนใต้)] - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู405)

พระเจ้าอโศกมหาราชกับพระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1118)

การให้มีผลมาก : ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่ง - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1271)

การหมุนธรรมจักรในต่างแดน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1306)

ความกังวลไม่มี คือดัชนีให้สำเร็จการศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1868)

การศึกษาพระปริยัติธรรมคือการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2090)

Bangkok Declaration of the 19th [UN] - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู2174)

Welcoming Speech 2024 [UN] - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit

(เปิดดู1982)

Welcoming Speech 2024 [MCU] - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู2266)

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๙ - ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ - WPY

(เปิดดู1996)

กล่าวถวายรายงาน 'พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๙' - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1769)

กลยุทธ์การเผยแผ่ 'พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่น ๖ รอบ ๗๒ พรรษา' - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2864)

การบริหารวัดด้วยหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส ตาม พรบ.คณะสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2992)

ทุนเล่าเรียนหลวง : ทุนเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2939)

อ้างคำคมปวงปราชญ์ศาสดา- บรรยายสาระน่ารู้ เรื่องที่ ๒ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3348)

การผลิตและพัฒนาครูตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3578)

ปฏิภาณโวหารในการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3270)

แดนพุทธจักรเขตอภัยทาน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2333)

พุทธเทศนาสาลิกาป้อนเหยื่อ - บรรยายสาระน่ารู้ เรื่องที่ ๑ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1964)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2084)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 776 คน
วันนี้ 1,477 คน
เมื่อวานนี้ 3,020 คน
เดือนนี้ 27,111 คน
เดือนที่ผ่านมา 57,171 คน
ทั้งหมด 2,722,926 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob