แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

จิตตุปบาทกถา ว่าด้วยความคิดริเริ่ม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
รับพระราชทานแสดงพระธรรมเทศนา
เรื่อง  'จิตตุปบาทกถา' ว่าด้วยความคิดริเริ่ม
ในพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต)
ครบ ๗๐๐ ปี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เป็นพระธรรมเทศนาแสดงกัณฑ์ที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เขียนเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 | อ่าน 578
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2567 อื่นๆ

ขันติอานิสังสกถา ว่าด้วยอานิสงส์ของขันติ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู298)

หิตปวัตติกถา' ว่าด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู476)

โลกปาลกถา ว่าด้วยธรรมะคุ้มครองโลก - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู681)

จิตตุปบาทกถา ว่าด้วยความคิดริเริ่ม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู579)

กัลยาณมิตตกถา ว่าด้วยความสำคัญของกัลยาณมิตร - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู583)

วิริยสมาธิกถา ว่าด้วยสมาธิอันเกิดจากความเพียร - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู618)

สุคติกถา ว่าด้วยคติที่ดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู675)

สักกัจจเทศนากถา ว่าด้วยการแสดงธรรมด้วยความเคารพ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู701)

ปฏิสังขานพลกถา ว่าด้วยกำลังแห่งการพิจารณา - พระพรหมบัณฑิต - MCUTV

(เปิดดู718)

ธัมมัสสวนานิสังสกถา ว่าด้วยอานิสงส์ของการฟังธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู864)

ปัณฑิตมัคคกถา'ว่าด้วยเส้นทางของบัณฑิต - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู751)

ทวิจักขุกถา ว่าด้วยคนมีดวงตาสองข้าง - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู784)

ผัสสปัจจยกถา ว่าด้วยความสุขเกิดจากผัสสะ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู786)

ภาวิตปุคคลกถา ว่าด้วยบุคคลที่พัฒนาแล้ว - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู894)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 126 คน
วันนี้ 1,010 คน
เมื่อวานนี้ 1,495 คน
เดือนนี้ 43,090 คน
เดือนที่ผ่านมา 50,403 คน
ทั้งหมด 2,681,733 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob