แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วัดประยุรวงศาวาสและชุมชนย่านกะดีจีน - คลองสาน มรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คู่กรุงรัตนโกสินทร์ - เวทีเสวนา - WPY

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>
เวทีเสวนา

เรื่อง 'วัดประยุรวงศาวาสและชุมชนย่านกะดีจีน – คลองสาน
มรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คู่กรุงรัตนโกสินทร์'

งานวัดพัฒนาประชาคม
ไหว้พระรับพรย้อนวันวาน สารพันอาหาร
ย่านกะดีจีน-คลองสาน
ภายใต้งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
ณ มณฑลพิธี หน้าศาลาสกุลไทย
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗

เขียนเมื่อ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 | อ่าน 1513
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2567 อื่นๆ

เทศนาธรรม ๔ ภาค เฉลิมพระเกียรติ [ครั้งที่ ๓ (หนใต้)] - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู411)

พระเจ้าอโศกมหาราชกับพระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1129)

การให้มีผลมาก : ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่ง - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1285)

การหมุนธรรมจักรในต่างแดน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1318)

ความกังวลไม่มี คือดัชนีให้สำเร็จการศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1883)

การศึกษาพระปริยัติธรรมคือการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2098)

Bangkok Declaration of the 19th [UN] - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู2182)

Welcoming Speech 2024 [UN] - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit

(เปิดดู1988)

Welcoming Speech 2024 [MCU] - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู2278)

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๙ - ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ - WPY

(เปิดดู2002)

กล่าวถวายรายงาน 'พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๙' - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1773)

กลยุทธ์การเผยแผ่ 'พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่น ๖ รอบ ๗๒ พรรษา' - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2888)

การบริหารวัดด้วยหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส ตาม พรบ.คณะสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3023)

ทุนเล่าเรียนหลวง : ทุนเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2966)

อ้างคำคมปวงปราชญ์ศาสดา- บรรยายสาระน่ารู้ เรื่องที่ ๒ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3366)

การผลิตและพัฒนาครูตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3596)

ปฏิภาณโวหารในการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3296)

แดนพุทธจักรเขตอภัยทาน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2345)

พุทธเทศนาสาลิกาป้อนเหยื่อ - บรรยายสาระน่ารู้ เรื่องที่ ๑ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1972)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2092)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 747 คน
วันนี้ 1,633 คน
เมื่อวานนี้ 3,020 คน
เดือนนี้ 27,267 คน
เดือนที่ผ่านมา 57,171 คน
ทั้งหมด 2,723,082 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob