แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

หิตปวัตติกถา' ว่าด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
แสดงพระธรรมเทศนา
เรื่อง  'หิตปวัตติกถา' ว่าด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ 
ในงานพิธีสมโภชหิรัญบัฏ
และบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันอายุวัฒนมงคลครบ ๗ รอบ ๘๔ ปี
พระพรหมวชิรเวที (อมร ญาโณทโย)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน
แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เป็นพระธรรมเทศนาแสดงกัณฑ์ที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

เขียนเมื่อ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 | อ่าน 1504
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2567 อื่นๆ

เอกปุคลกถา ว่าด้วยบุคคลผู้เป็นเอก - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู218)

ธัมมสากัจฉากถา ว่าด้วยการสนทนาธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2091)

ขันติอานิสังสกถา ว่าด้วยอานิสงส์ของขันติ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2726)

หิตปวัตติกถา' ว่าด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1505)

โลกปาลกถา ว่าด้วยธรรมะคุ้มครองโลก - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1689)

จิตตุปบาทกถา ว่าด้วยความคิดริเริ่ม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1469)

กัลยาณมิตตกถา ว่าด้วยความสำคัญของกัลยาณมิตร - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1527)

วิริยสมาธิกถา ว่าด้วยสมาธิอันเกิดจากความเพียร - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1552)

สุคติกถา ว่าด้วยคติที่ดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1607)

สักกัจจเทศนากถา ว่าด้วยการแสดงธรรมด้วยความเคารพ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1610)

ปฏิสังขานพลกถา ว่าด้วยกำลังแห่งการพิจารณา - พระพรหมบัณฑิต - MCUTV

(เปิดดู1588)

ธัมมัสสวนานิสังสกถา ว่าด้วยอานิสงส์ของการฟังธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1941)

ปัณฑิตมัคคกถา'ว่าด้วยเส้นทางของบัณฑิต - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1636)

ทวิจักขุกถา ว่าด้วยคนมีดวงตาสองข้าง - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1761)

ผัสสปัจจยกถา ว่าด้วยความสุขเกิดจากผัสสะ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1764)

ภาวิตปุคคลกถา ว่าด้วยบุคคลที่พัฒนาแล้ว - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1823)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 722 คน
วันนี้ 1,387 คน
เมื่อวานนี้ 3,020 คน
เดือนนี้ 27,021 คน
เดือนที่ผ่านมา 57,171 คน
ทั้งหมด 2,722,836 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob