แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-08-26-SpkSDAvenue2563-08-26-พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง 'พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี' วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

โกสลกถา - พระพรหมบัณฑิต 10-04-2556

พระธรรมเทศนา
เรื่อง "โกสลกถา" 
โดย..พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.)
(เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส,อธิ­การบดีมหา­วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์­ราชวิทยาลัย,กรรมกา­รม­หาเถรสมาค­ม, เจ้าคณะภาค ๒)
แสดง ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม
วันที่ 10 เมษายน 2555
เขียนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2556 | อ่าน 1225
 
 
 
 

วีดีโออื่นๆ

อัปปมาทกถา - พระพรหมบัณฑิต 25-04-56
(เปิดดู1218)

โกสลกถา - พระพรหมบัณฑิต 10-04-2556
(เปิดดู1225)

ธรรมะ - พระราชปฏิภาณมุนี 21-12-2555
(เปิดดู1886)

คุณค่าการรักษาศีล พระราชปฏิภาณมุนี 21-11-2555
(เปิดดู1368)

วันปิยมหาราช พระราชปฏิภาณมุนี 23-10-2555
(เปิดดู1083)

สามัคคีกถา - พระพรหมบัณฑิต 28-12-2555
(เปิดดู1407)

บุญนิธิกถา - พระพรหมบัณฑิต 13-11-2555
(เปิดดู1325)

ปัญญาพลกถา พระพรหมบัณฑิต 13-12-2555
(เปิดดู1335)

พระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กัลยาโณ)
(เปิดดู971)

พระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กัลยาโณ)
(เปิดดู945)

พระมหาสมปอง เทศน์สอนใจนักล่าฝัน
(เปิดดู1026)
ขณะนี้ 47 คน
วันนี้ 583 คน
เมื่อวานนี้ 1,239 คน
เดือนนี้ 14,946 คน
เดือนที่ผ่านมา 22,893 คน
ทั้งหมด 1,639,054 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob