แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-02-14-Phraputthavorrayanวันกตัญญูบูชาคุณ “พระพุทธวรญาณ” วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

พระมหาสมปอง เทศน์สอนใจนักล่าฝัน

เขียนเมื่อ 25 ธันวาคม 2555 | อ่าน 1005
 
 
 
 

วีดีโออื่นๆ

อัปปมาทกถา - พระพรหมบัณฑิต 25-04-56
(เปิดดู1168)

โกสลกถา - พระพรหมบัณฑิต 10-04-2556
(เปิดดู1166)

ธรรมะ - พระราชปฏิภาณมุนี 21-12-2555
(เปิดดู1810)

คุณค่าการรักษาศีล พระราชปฏิภาณมุนี 21-11-2555
(เปิดดู1267)

วันปิยมหาราช พระราชปฏิภาณมุนี 23-10-2555
(เปิดดู1040)

สามัคคีกถา - พระพรหมบัณฑิต 28-12-2555
(เปิดดู1333)

บุญนิธิกถา - พระพรหมบัณฑิต 13-11-2555
(เปิดดู1282)

ปัญญาพลกถา พระพรหมบัณฑิต 13-12-2555
(เปิดดู1266)

พระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กัลยาโณ)
(เปิดดู947)

พระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กัลยาโณ)
(เปิดดู923)

พระมหาสมปอง เทศน์สอนใจนักล่าฝัน
(เปิดดู1005)
ขณะนี้ 146 คน
วันนี้ 1,035 คน
เมื่อวานนี้ 1,071 คน
เดือนนี้ 27,721 คน
เดือนที่ผ่านมา 36,909 คน
ทั้งหมด 1,482,267 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob