แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
รวมโควิทกถา รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
คำค้น
สังคมไทยใฝ่สันติสุข
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 4,133)
พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งปัญญา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 4,058)
เยือนสยามนิกายในศรีลังกา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 3,739)
เปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาสกับซาตร์
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 4,395)
หลักการและวิธีการเทศน์
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 7,724)
สมาธิในชีวิตประจำวัน
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 4,820)
ธ ทรงครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,329)
ธรรมประกาศโนบาย
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,452)
ตำนานสาริกาป้อนเหยื่อ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 15,295)
พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,165)
พระบรมสารีริกธาตุที่วัดประยุรวงศาวาส
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 6,505)
พระพุทธศาสนากับฟิสิกส์ควอนตัน
พระพุทธศาสนากับฟิสิกส์ควอนตัม "ความเหมือนที่แตกต่าง" (เปิดอ่าน: 6,818)
พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ
ในการสัมมนาครั้งนี้ ท่านพุทธศาสตรบัณฑิตทั้งหลายได้มาประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของการปฏิบัติศาสนกิจในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา (เปิดอ่าน: 5,059)
ทั้งหมด 113 รายการ 2 / 2
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 54 คน
วันนี้ 147 คน
เมื่อวานนี้ 715 คน
เดือนนี้ 17,296 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,159 คน
ทั้งหมด 1,876,212 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob