แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำค้น
ขอเชิญร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ลอยประทีปเทียนหอมวัดประยูรฯ
ทำบุญเทศกาลวันเพ็ญเดือน ๑๒ ประเพณีลอยประทีปกระทงเทียนหอมบูชาพระบรมสารีริกธาตุเพื่อธำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม (เปิดอ่าน4705) 13/11/2556
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
ณ ลานหน้าพระวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. (เปิดอ่าน4858) 17/10/2556
ขอนิมนต์/เรียนเชิญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)
ขอนิมนต์/เรียนเชิญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) (เปิดอ่าน2168) 3/10/2556
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๖๑
โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน2066) 2/10/2556
พระราชปฏิภาณมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
- ประธานองค์การเผยแผ่ - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน2551) 2/10/2556
เทศน์มหาชาติ วัดประยูรฯ เพิ่มพูนอานิสงส์
มหาชาติ แปลว่า ชาติที่ยิ่งใหญ่, การเกิดครั้งยิ่งใหญ่ หมายถึงการเกิดของพระเวสสันดรโพธิสัตว์ซึ่งเป็นการเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีครั้งสุดท้ายก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อมา (เปิดอ่าน12602) 2/10/2556
วันสารทไทย อุทิศบุญให้ญาติผู้ล่วงลับ ปี ๒๕๕๖
"วันสารทไทย" วัดประยุรวงวศาวาสวรวิหาร ประจำปี ๒๕๕๖ (เปิดอ่าน10056) 23/9/2556
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๖๓
ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน2144) 18/9/2556
'มจร' จัดแห่ช้างฉลอง ๑๐๐ พระชันษา'สังฆราช'
'มจร'จัดใหญ่แห่ช้างเปิดประกวดครูสอนศีลธรรมพร้อมเทศน์มหาชาติประยุกต์ ฉลอง ๑๐๐ พระชันษาสมเด็จพระสังฆราช (เปิดอ่าน2558) 17/9/2556
มจร.จัดมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เตรียมจัดมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม เทิดพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช ด้านกรมการศาสนาเล็งหาทางบรรจุให้ครูพระสอนศีลธรรมเป็นพนักงานราชการในสถานศึกษา (เปิดอ่าน4587) 17/9/2556
แถลงข่าว>>> ASTV จดลิขสิทธิ์วิธีบูรณะแกนกลางเจดีย์วัดประยุรฯ ยูเนสโกชูต้นแบบอนุรักษ์ของภูมิภาค
เป็นวัดแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก ยูเนสโก (เปิดอ่าน2500) 13/9/2556
แถลงขาว>>> ไทยรัฐ จดลิขสิทธิ์วิธีบูรณะเสาแกนกลางเจดีย์ “วัดประยูร”
ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาร่วมบูรณะกับเทคนิคสมัยโบราณ เชื่อหากมีการรื้อเสาแกนกลางออก ตัวเจดีย์จะยังอยู่ได้ (เปิดอ่าน2608) 13/9/2556
แถลงข่าว>>> ช่อง 7 ยูเนสโกยกย่องเจดีย์,วัดประยุรวงศาวาสฯ
ยูเนสโกยกย่องเจดีย์,วัดประยุรวงศาวาสฯ (เปิดอ่าน2665) 12/9/2556
แถลงข่าว>>> ททบ.5 "วัดประยุรวงศาวาสรับรางวัลยูเนสโก"
ยูเนสโกประกาศให้เจดีย์พระประธานวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้รับรางวัลมรดกทางวัฒนธรรมแห่งภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก (เปิดอ่าน4221) 12/9/2556
แถลงข่าว>>> คมชัดลึก 'กะดีจีน'ดันบูรณะเจดีย์วัดประยุรฯรับโล่
ยูเนสโกเผย'ชุมชนกะดีจีน'ดันบูรณะเจดีย์วัดประยุรฯรับโล่ เตรียมทำพิธีมอบรางวัล ๑๖ พ.ย.แสดงศิลป์ ๓ ท่ากะดีจีน (เปิดอ่าน3767) 12/9/2556
ขอเชิญติดตามการแถลงข่าวพระเจดีย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศจากยูเนสโก
พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, ศ.,ดร.) ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดการแถลงข่าวพระเจดีย์ (เปิดอ่าน4298) 11/9/2556
​ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญ "ตักบาตรข้าวสาร"
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญ "ตักบาตรข้าวสาร" ณ วัดประยุรวงศาวาส วันพุธที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙) (เปิดอ่าน3777) 2/9/2556
นักเรียน ศพอ.ป.ร่วมกิจกรรมไหว้ครู และแห่เทียนเข้าพรรษา
คณะพระอาจารย์ คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรม ไหว้ครูและแห่เทียนเข้าพรรษา (เปิดอ่าน6228) 15/7/2556
พิธีปฐมนิเทศ ไหว้ครู แห่เทียนเข้าพรรษา ศพอ.ป.
กิจกรรม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน6886) 15/7/2556
ขอเชิญร่วมรับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะแก่พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมเทศนา (ปท.ศ) รุ่นที่ ๑
ภัตตาหารและน้ำปานะแก่พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมเทศนา (ปท.ศ) รุ่นที่ ๑ (เปิดอ่าน4139) 13/7/2556
รับสมัครอบรมพระนักเทศน์, ขอเชิญรับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า-เพลถวายน้ำปานะพระนักเทศน์รุ่นที่ ๒๑
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวโรกาสเฉลิมฉลอง “สังฆราชบูชา พระชันษา ๑๐๐ ปี” สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เปิดอ่าน3548) 13/7/2556
เปิดรับสมัครอบรมพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๒๑
องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา พระนักเทศน์ รุ่นที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๖ แก่พระภิกษุสามเณรผู้สนใจทั่วไป (เปิดอ่าน5113) 30/6/2556
แจ้งข่าว
กิจกรรมไหว้ครู และแห่เทียนเข้าพรรษา (เปิดอ่าน6623) 27/6/2556
ปฏิทินการเรียนการสอน
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน7570) 27/6/2556
ศพอ.ต้นแบบ
นิทรรศการ ศพอ.ต้นแบบ (เปิดอ่าน6452) 27/6/2556
เปิดรับสมัครแล้ว ศพอ.ป.
เปิดรับสมัครเรียน ศพอ.วัดประยุรวงศาวาสแล้ว (เปิดอ่าน6004) 27/6/2556
ศพอ.วัดประยุรวงศาวาส ได้รับเลือกเป็น ศพอ.ต้นแบบ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศพอ.ต้นแบบ (เปิดอ่าน6275) 27/6/2556
รับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนิน มาเป็นองค์ประธานในพิธีสมโภชเขามอ โบราณสถาน ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. (เปิดอ่าน6962) 24/6/2556
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๖๐
ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน2243) 13/6/2556
ตารางเรียนหลักสูตร ปท.ศ.2556
ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (เปิดอ่าน3433) 3/6/2556
วันอัฏฐมีบูชา ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย) (เปิดอ่าน4042) 1/6/2556
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๕๙
โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน2232) 8/5/2556
คืนสู่เหย้า ชาววัดประยูรฯ
เชิญศิษย์เก่ากรอกข้อมูลเข้าระบบเว็บไชต์ของวัด (เชิญอ่านระเบียบก่อนกรอกข้อมูล) (เปิดอ่าน4017) 7/5/2556
ประกาศผู้สอบผ่านเข้าเรียนในหลักสูตร ปท.ศ.
ประกาศผู้สอบผ่านเข้าเรียนในหลักสูตร ปท.ศ. หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาการเทศนา (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๑ (เปิดอ่าน3773) 6/5/2556
กำหนดวันประชุมพระสังฆาธิการ
กำหนดการประชุม เจ้าคณะพระสังฆาธิการดังกล่าว ในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน4320) 20/4/2556
เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ เที่ยวงานที่วัดประยูรฯ ๒๕๕๖
ขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ ๒๕๕๖ ในปีนี้ ที่วัดประยูรฯ สะพานพุทธฯ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน3610) 28/3/2556
วันมาฆบูชา ประจำปี 2556
เนื่องในวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทอันเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินชีวิต (เปิดอ่าน4322) 23/2/2556
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๕๗
โรงแรมมณเฑียร ขอเชิญร่วมโครงการมณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๕๗ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน2778) 13/2/2556
เปิดแล้วโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
เปิดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) (เปิดอ่าน5262) 30/1/2556
เปิดอบรมบาลีก่อนสอบ ๒๕๕๖
อบรมบาลีก่อนสอบปีที่ ๑๕ (เปิดอ่าน5267) 30/1/2556
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.สระบุรี
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.สระบุรี (เปิดอ่าน5352) 24/1/2556
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.อ่างทอง
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.อ่างทอง (เปิดอ่าน4311) 24/1/2556
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.พระนครศรีอยุธยา
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน4449) 24/1/2556
เจ้าคณะแขวงแจกทุน
(เปิดอ่าน4689) 24/1/2556
ข่าวองค์การบริหารงานของวัด
ข่าวองค์การบริหารงานของวัด ข่าวองค์การบริหารงานของวัดข่าวองค์การบริหารงานของวัด (เปิดอ่าน4462) 24/1/2556
บัดนี้ได้เปิดเว็บไชต์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เปิดเว็บไชต์ www.watprayoon.com แล้ว (เปิดอ่าน4000) 24/1/2556
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยูรวงศาวาส แขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรงเทพฯ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยูรวงศาวาส แขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรงเทพฯ (เปิดอ่าน4722) 25/12/2555
เชิญร่วมกิจกรรม งานมอบประกาศนียบัตร ศพอ.ป.
ชาวฟ้าขาว ศพอ.ป. แจ้งข่าว ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานมอบประกาศนียบัตร และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้สำเร็จหลักสูตร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๑๒-๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ (เปิดอ่าน4469) 24/12/2555
ประชาสัมพันธ์ งานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ และงานมอบประกาศนียบัตร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
คืนสู่เหย้า ชาว ศพอ.ป. ร่วมทำบุญตักบาตรงานส่งท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (เปิดอ่าน4318) 24/12/2555
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยูรวงศาวาส แขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรงเทพฯ
เยาวชน ชาย-หญิง ที่สนใจเข้ารับการศึกษาวิชา พระพุทธศาสนา (เปิดอ่าน7064) 21/12/2555
ขอเชิญร่วมงานเคาท์ดาวน์เคาท์ธรรม ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยใจที่สดใส คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเจริญสติ (เปิดอ่าน4114) 20/12/2555
กำหนดการบวชศีลจาริณี ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๑๖
กำหนดการปบัติธรรม ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธทำความดีถวายในหลวง (เปิดอ่าน4391) 20/12/2555
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๔๓
ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน3777) 11/1/2555
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๓๙
โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน3996) 14/9/2554
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๓๓
โครงการมณเฑียรธรรม โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ร่วมกับองค์การเผยแผ่วัดประยุร วงศาวาสวรวิหาร ขอเชิญร่วม โครงการมณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๓๓ (เปิดอ่าน3875) 9/3/2554
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๑๔
“มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๑๔” ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน3044) 5/8/2552
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๑๓
“มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๑๓” ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน4532) 15/7/2552
ทั้งหมด 768 รายการ 8 / 8
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 146 คน
วันนี้ 791 คน
เมื่อวานนี้ 1,830 คน
เดือนนี้ 46,239 คน
เดือนที่ผ่านมา 50,403 คน
ทั้งหมด 2,684,882 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob