แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
คำค้น
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๗
การประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน102) 22/4/2567
เวทีสานเสวนา เรื่อง 'วัดประยุรวงศาวาสและชุมชนย่านกะดีจีน - คลองสาน มรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คู่กรุงรัตนโกสินทร์' งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
งานวัดพัฒนาประชาคม ไหว้พระรับพรย้อนวันวาน สารพันอาหาร ย่านกะดีจีน-คลองสาน ภายใต้งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน83) 20/4/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และกล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'กรุงรัตนโกสินทร์ อินทอโยธยา' ในพิธีเปิดงานวัดพัฒนาประชาคม ไหว้พระรับพรย้อนวันวาน สารพันอาหาร ย่านกะดีจีน-คลองสาน
พิธีเปิดงานวัดพัฒนาประชาคม ไหว้พระรับพรย้อนวันวาน สารพันอาหาร ย่านกะดีจีน-คลองสาน ภายใต้งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน179) 19/4/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน205) 16/4/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธาน และกล่าวธรรมกถา เรื่อง 'สงกรานต์ไทย:มรดกทางวัฒนธรรมของโลก' ในพิธีสรงน้ำพระเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗
เทศกาลประเพณีสงกรานต์ 'Bangkok River Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย' ครั้งที่ ๙ 'สนุกอย่างดีงามก้าวข้ามปีใหม่ไทย' จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ (เปิดอ่าน76) 15/4/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
การประชุมคณะทำงานโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน322) 9/4/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน307) 9/4/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
งานประเพณีสงกรานต์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 'Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย' ระหว่างวันที่ ๖-๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ (เปิดอ่าน276) 9/4/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'โลกปาลกถา' ว่าด้วยธรรมะคุ้มครองโลก ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔) เป็นพระธรรมเทศนาแสดงกัณฑ์ที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๗
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน375) 8/4/2567
พระพรหมบัณฑิต รับพระราชทานแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'จิตตุปบาทกถา' ว่าด้วยความคิดริเริ่ม ในพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ ๗๐๐ ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ ๗๐๐ ปี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน177) 5/4/2567
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 'เทศนาธรรม ๔ ภาค เฉลิมพระเกียรติ' ในการจัดเทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ ๒ (หนเหนือ)
เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ ๒ (หนเหนือ) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน203) 4/4/2567
สุดอลังการและยิ่งใหญ่การจัดเทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ ๒ (หนเหนือ) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ ๒ (หนเหนือ) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน135) 4/4/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'กัลยาณมิตตกถา ว่าด้วยความสำคัญของกัลยาณมิตร' โครงการเทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย (หนเหนือ) ครั้งที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการเทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย (หนเหนือ) ครั้งที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ลานพระธาตุเจดีย์ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (เปิดอ่าน194) 3/4/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และบรรยาย เรื่อง 'การบริหารด้วยปัญญาและคุณธรรม' โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี ๒๕๖๗
โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (เปิดอ่าน191) 3/4/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'ผูกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย' แก่สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๗ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๗ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา (เปิดอ่าน338) 2/4/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานมอบทุนการศึกษา และกล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'ทุนนิธิช่วยลดกังวลและส่งเสริมให้สำเร็จการศึกษา' ในงานครบรอบ ๖๐ ปี วันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
งานครบรอบ ๖๐ ปี วันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี และวันมูลนิธิศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน325) 31/3/2567
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับคณะผู้แทนศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้เดินทางเยือนราชอาณาจักรไทย ในฐานะแขกของรัฐบาล
นางคำจัน พรมแสงสะหวัน รองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ, หัวหน้าคณะกรรมการที่ปรึกษากรมการศาสนา และผู้ติดตาม เข้าถวายสักการะพระพรหมบัณฑิต และรับฟังความรู้ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (เปิดอ่าน232) 30/3/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'พุทธจิตวิทยากับการแก้ปัญหาชีวิต' แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาจุฬาฯ
การบรรยายในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาจุฬาฯ ปี ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน248) 29/3/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธาน และปาฐกถา เรื่อง 'พุทธนวัตกรรมกับการสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน' ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๖ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๗ ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๖ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (เปิดอ่าน262) 27/3/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'เมตตาช่วยลดปัญหาความเครียด' โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒
โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสระบุรี) (เปิดอ่าน290) 24/3/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'วิริยสมาธิกถา' ว่าด้วยสมาธิอันเกิดจากความเพียร ในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ) เป็นพระธรรมเทศนาแสดงกัณฑ์ที่ ๐๙ ปี ๒๕๖๗
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน274) 24/3/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์ ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๗ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๗ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา (เปิดอ่าน219) 23/3/2567
คณะสงฆ์ไทย-คณะสงฆ์นานาชาติทั่วโลก จัดประชุมยิ่งใหญ่ร่วมกับรัฐบาล เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน 'วิสาขบูชาโลก 2567'
การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ICDV) และคณะกรรมการบริหาร (IABU) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาล เตรียมความพร้อมการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ครั้งที่ ๑๙ ปี ๒๕๖๗ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ (เปิดอ่าน469) 23/3/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ICDV) และคณะกรรมการบริหาร (IABU) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ครั้งที่ ๑๙
การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) และคณะกรรมการบริหารสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (เปิดอ่าน200) 23/3/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'พระอุปัชฌาย์ต้องเป็นแบบที่ดี' ในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๕๗ ครั้งที่ ๒ ณ วัดสามพระยา
การฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๕๗ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน200) 22/3/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ โครงการ ''เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย'' ในหนเหนือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ โครงการ ''เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย'' ในหนเหนือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ณ สำนักงานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน175) 21/3/2567
พระพรหมบัณฑิต ตรวจติดตามการใช้งานระบบ AI เทคโนโลยี ''ห้องเรียนเสมือนจริง'' ''ห้องเรียนอัจฉริยะ'' ยกระดับการเผยแผ่
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ เดินหน้าตามแผนพัฒนาการเผยแผ่ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่งเสริมการใช้ E-learning การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่ (เปิดอ่าน205) 19/3/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : วัฒนธรรมแห่งปัญญาและกรุณา' แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาฯ
การบรรยายรายวิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน235) 16/3/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมรับทราบการดำเนินงานติดตั้งระบบรองรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับคณะชาวใต้หวัน (การนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาใช้ในการเผยแผ่คำสอน)
การประชุมรับทราบการดำเนินงานติดตั้งระบบรองรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับคณะชาวใต้หวัน (การนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาใช้ในการเผยแผ่คำสอน) ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน231) 14/3/2567
พระพรหมบัณฑิต คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส กล่าวต้อนรับและสนทนาธรรมกับนายสมัย เจริญช่าง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร / กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะผู้ติดตาม
การสนทนาธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นายสมัย เจริญช่าง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร / กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะผู้ติดตามกับคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน227) 14/3/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'แบบแผน แบบอย่าง แบบฉบับ' ในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๕๗ ครั้งที่ ๑ ณ วัดสามพระยา
การฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๕๗ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน212) 14/3/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๗
การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน563) 12/3/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๗
การประชุมคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน482) 12/3/2567
พระพรหมบัณฑิต กล่าวสัมปสาทนียกถา เรื่อง 'พื้นที่สร้างแรงกายและเสริมแรงใจ' ในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ ''พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม, ลูกแม่ตุ้ย บุษบก)'' มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ ''พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม, ลูกแม่ตุ้ย บุษบก)'' ณ บริเวณมณฑลพิธี ข้างโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน528) 12/3/2567
พระพรหมบัณฑิต กล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'เปรียบเทียบพระมาลัยมหายานกับพระมาลัยเถรวาท : Compare the Mahayana Malai with Theravada Malai' ในพิธีเททองหล่อพระ วัดประยูรฯ
พิธีเททองหล่อพระกษิติครรภโพธิสัตว์ (พระมาลัย) องค์ที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บริเวณงาน ศาลาสกุลไทย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน607) 10/3/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'ชาคริยกถา' ว่าด้วยความเป็นผู้ตื่น ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓) เป็นพระธรรมเทศนาแสดงกัณฑ์ที่ ๐๘ ปี ๒๕๖๗
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน409) 9/3/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'สุคติกถา ว่าด้วยคติที่ดี' ในพิธีบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรม พระมงคลธีรคุณ อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม
พิธีบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรม พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินตาปญฺโญ ป.ธ.๔, ดร.) อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ณ ญาณเวศก์ธรรมศาลา วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (เปิดอ่าน716) 7/3/2567
พระพรหมบัณฑิต เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา ต่อที่ประชุมสภาการศึกษา ในการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
การประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน421) 7/3/2567
พระพรหมบัณฑิต ได้เดินทางไปชมทัศนียภาพเมืองออคแลนด์และเยี่ยมวัดญาณประทีป เมืองออคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมกับสนทนาธรรมกับพระราชวรญาณมุนี (วินัย อภิวินโย) เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์
การประชุมของสภาสงฆ์โลก ครั้งที่ ๑๑ ณ เมืองออคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน396) 5/3/2567
พระพรหมบัณฑิต ตอบคำถามในการอภิปรายทั่วไปและร่วมพิธีปิดการประชุมสภาสงฆ์โลก ครั้งที่ ๑๑ ณ วัด Oneness Buddhist Temple เมืองออคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
การประชุมของสภาสงฆ์โลก ครั้งที่ ๑๑ ณ เมืองออคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน370) 4/3/2567
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถานำเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง ''A Buddhist Perspective on Environmental Restoration for Harmonious Coexistence (พุทธทัศนะเรื่องการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน)''
การประชุมของสภาสงฆ์โลก ครั้งที่ ๑๑ ณ เมืองออคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน739) 3/3/2567
พระพรหมบัณฑิต เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสภาสงฆ์โลก ครั้งที่ ๑๑ และให้สัมภาษณ์สื่อนิวซีแลนด์ ณ เมืองออคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
การประชุมของสภาสงฆ์โลก ครั้งที่ ๑๑ ณ เมืองออคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน529) 3/3/2567
พระพรหมบัณฑิต เดินทางถึงสนามบินและเข้าร่วมพิธีต้อนรับในการไปแสดงปาฐกถานำในการประชุมของสภาสงฆ์โลก ณ ประเทศนิวซีแลนด์
การประชุมของสภาสงฆ์โลก ครั้งที่ ๑๑ ณ เมืองออคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน287) 2/3/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมกรรมการวิชาการ โครงการ 'เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย' ในหนเหนือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
การประชุมกรรมการวิชาการ โครงการ 'เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย' ในหนเหนือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ (เปิดอ่าน247) 28/2/2567
พระพรหมบัณฑิต กล่าวปาฐกถา เรื่อง 'ขยายผลจากหมู่บ้านศีล ๕ สู่หมู่บ้านศีลธรรม' ในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม
พิธีเปิดป้ายอาคารโคมแสนดวง (หลังที่ ๑) ครบรอบ ๒๗ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม (เปิดอ่าน514) 27/2/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" วันแห่งความรักความเมตตาของชาวโลก ปี ๒๕๖๗
พิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"วันมาฆบูชา" ปี ๒๕๖๗ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน647) 24/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'หลักไตรสิกขากับการศึกษาสถานศึกษา' ในโครงการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา ปี ๒๕๖๗
ในโครงการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมผู้บริหาร ครู และนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ปี ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน637) 24/2/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'สักกัจจเทศนากถา' ว่าด้วยการแสดงธรรมด้วยความเคารพ ในวันมาฆบูชา (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) ปี ๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๗ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน714) 24/2/2567
พระพรหมบัณฑิต ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง 'เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ' จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารรัฐสภา
งานสัมมนาเรื่อง 'เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ' จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมสัมมนา B1 - 2 ชั้น B 1 อาคารรัฐสภา (เปิดอ่าน841) 20/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก' แก่พระธรรมทูตหลักสูตรประกาศนียบัตร รุ่นที่ ๑ และนิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต วิทยาลัยพระธรรมทูต
พระธรรมทูตหลักสูตรประกาศนียบัตร รุ่นที่ ๑ และนิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน859) 19/2/2567
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถา เรื่อง 'ทำดีอย่างไรให้ได้ดี' พิธีทำบุญรับสิริมงคลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ และในโอกาสคุณวินดา ไชยนุวัติ เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
พิธีทำบุญรับสิริมงคลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ และในโอกาสคุณวินดา ไชยนุวัติ เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด (เปิดอ่าน808) 19/2/2567
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถา เรื่อง 'ประวัติศาสตร์มีไว้เตือนใจคน' เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนศรีประจันต์ 'เมธีประมุข' และวันบูรพาจารย์ ๖๗ ปี ''เมธีประมุข'' ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนศรีประจันต์ 'เมธีประมุข' และวันบูรพาจารย์ ๖๗ ปี ''เมธีประมุข'' ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (เปิดอ่าน928) 17/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'หลักธรรมและการพัฒนาจิตเพื่อการเป็นอัยการที่ดี' แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๖๕ พ.ศ.๒๕๖๗
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน868) 15/2/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'ปฏิสังขานพลกถา' ว่าด้วยกำลังแห่งการพิจารณา ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒) เป็นพระธรรมเทศนาแสดงกัณฑ์ที่ ๐๖ ปี ๒๕๖๗
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1627) 9/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'จริยธรรมกับการบริหารประเทศ' แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๗ (ปปร.๒๗)
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๗ (ปปร.๒๗) ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1049) 7/2/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'การตั้งสมณศักดิ์แต่ละครั้งเป็นเหมือนการเกิดใหม่' ในพิธีต้อนรับพระครูสัญญาบัตรพัดยศ พระครูศรีวชิรประคุณ (สมชาย ปภสฺสโร) ผจล.วัดประยุรวงศาวาส
พิธีต้อนรับพระครูสัญญาบัตรพัดยศ พระครูศรีวชิรประคุณ (สมชาย ปภสฺสโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1479) 4/2/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและประสานงานกลุ่มการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
การประชุมคณะทำงานติดตามและประสานงานกลุ่มการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (เปิดอ่าน1177) 4/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'ธรรมะรับปีใหม่ ๒๕๖๗' ในโครงการกิจกรรมธรรมะวาไรตี้ ครั้งที่ ๑๗๐ จัดโดยบริษัท เบนซ์อมรรัชดา จำกัด
โครงการกิจกรรมธรรมะวาไรตี้ ครั้งที่ ๑๗๐ จัดโดยบริษัท เบนซ์อมรรัชดา จำกัด ณ ห้องบอลรูม ชั้น ๖ อาคารอมรรัชดา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน856) 3/2/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติ ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1095) 2/2/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'พรหมวิหารธรรมมีความพรั่งพร้อมความอิ่มใจก็พรั่งพรู' ในพิธีบำเพ็ญทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี พลเอกวิชิต ยาทิพย์
พิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1187) 2/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยายผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง 'พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน' โครงการเสริมทักษะด้านการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๗
โครงการเสริมทักษะด้านการพัฒนาสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รุ่นที่ ๑๒ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รุ่นที่ ๙ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน1049) 27/1/2567
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถา เรื่อง 'ความเป็นมาของเทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย' ในโครงการ "เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย" ครั้งที่ ๑ (หนตะวันออก) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา
โครงการ "เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย" ครั้งที่ ๑ (หนตะวันออก) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน1247) 26/1/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ธัมมัสสวนานิสังสกถา' ว่าด้วยอานิสงส์ของการฟังธรรม ในพิธีเจริญพุทธมนต์ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาจุฬาฯ วิทยาเขตขอนแก่น
พิธีเจริญพุทธมนต์ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ลานหน้า มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (เปิดอ่าน758) 25/1/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'ปัณฑิตมัคคกถา' ว่าด้วยเส้นทางของบัณฑิต ในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒) เป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ ๐๕ ปี ๒๕๖๗
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน767) 25/1/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'โลกยุคใหม่หัวใจที่เป็นบวก' แก่คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร บุคลากรฝ่าย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) วันรวมน้ำใจเพื่อศักราชใหม่ ''ภาคพระนคร''
กิจกรรมวันรวมน้ำใจเพื่อศักราชใหม่ ''ภาคพระนคร'' คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร บุคลากรฝ่าย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๑ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน887) 24/1/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'ศาสตร์แห่งการตีความในพระพุทธศาสนา' แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาจุฬาฯ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัยและการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาจุฬาฯ (เปิดอ่าน975) 21/1/2567
พระพรหมบัณฑิต รับพระราชทานแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ทวิจักขุกถา' ว่าด้วยคนมีดวงตาสองข้าง ในพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่พระราชวิสุทธี (ก๋วน อคฺคปญฺโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่
พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่พระราชวิสุทธี (ก๋วน อคฺคปญฺโญ) อายุ ๙๓ พรรษา ๖๕ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่ อดีตประธานสภาวิทยาเขตแพร่ อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งกวาว ณ เมรุปราสาททรงมณฑป วัดทุ่งกวาว ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ (เปิดอ่าน822) 21/1/2567
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับนายต้น ตั้งเติมทอง รองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมคณะ และบรรยายเรื่อง 'บวร กับการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีน' ในกาจัดกิจกรรมบวร 'เยือนย่านกะดีจีน ตามกลิ่นออเจ้า ๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อ'
นายต้น ตั้งเติมทอง รองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมคณะ ร่วมทำกิจกรรมบวร 'เยือนย่านกะดีจีน ตามกลิ่นออเจ้า ๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อ' วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน703) 20/1/2567
พระพรหมบัณฑิต เข้ารับการถวายทุนการศึกษาพระราชทานสนับสนุนโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๔ ปี ๒๕๖๖
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการสืบสานพระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืน (เปิดอ่าน861) 19/1/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'ทุนเล่าเรียนหลวงเพื่อสัปปายะในการศึกษาและปฏิบัติธรรม' ในพิธีปฐมนิเทศพระนิสิตทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
พิธีปฐมนิเทศพระนิสิตทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน373) 18/1/2567
เวทีเสวนา ๓ ศาสนา เรื่อง ''ศาสนธรรมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน'' งาน ''สมโภชพระอาราม ๑๙๖ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร'' พ.ศ. ๒๕๖๗
งาน ''สมโภชพระอาราม ๑๙๖ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร'' พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้ ''สุขสราญรุ่งโรจน์ สมโภชวัดประยูร ไหว้พระขอพร ย้อนวันวาน ชิมอาหารท้องถิ่น ชมศิลปินร่วมสมัย เที่ยวงานปลอดภัย ใส่ใจรักษ์โลก' (เปิดอ่าน446) 14/1/2567
พิธีสมโภชพระอาราม ๑๙๖ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประจำปี ๒๕๖๗
งาน ''สมโภชพระอาราม ๑๙๖ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร'' พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้ ''สุขสราญรุ่งโรจน์ สมโภชวัดประยูร ไหว้พระขอพร ย้อนวันวาน ชิมอาหารท้องถิ่น ชมศิลปินร่วมสมัย เที่ยวงานปลอดภัย ใส่ใจรักษ์โลก'' (เปิดอ่าน378) 13/1/2567
พระพรหมบัณฑิต กล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'พาย้อนวันวาน งานสมโภชวัดประยูรฯ' งาน ''สมโภชพระอาราม ๑๙๖ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร'' พ.ศ. ๒๕๖๗
งาน ''สมโภชพระอาราม ๑๙๖ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร'' พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้ ''สุขสราญรุ่งโรจน์ สมโภชวัดประยูร ไหว้พระขอพร ย้อนวันวาน ชิมอาหารท้องถิ่น ชมศิลปินร่วมสมัย เที่ยวงานปลอดภัย ใส่ใจรักษ์โลก'' (เปิดอ่าน375) 12/1/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'ผัสสปัจจยกถา' ว่าด้วยความสุขเกิดจากผัสสะ ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑) พระธรรมเทศนาแสดงกัณฑ์ที่ ๒ ปี ๒๕๖๗
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน398) 10/1/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'บทบาทของวัดกับการพัฒนาชุมชน' แก่คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๖ (หมู่ช้าง) ในกิจกรรมเสริมธรรม เสริมปัญญา ไหว้พระเสริมมงคลวันปีใหม่ ปี ๒๕๖๗
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๖ (หมู่ช้าง) ร่วมกิจกรรมเสริมธรรม เสริมปัญญา ไหว้พระเสริมมงคลวันปีใหม่ ปี ๒๕๖๗ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน489) 7/1/2567
พระพรหมบัณฑิต รับพระราชทานแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ภาวิตปุคคลกถา' ว่าด้วยบุคคลที่พัฒนาแล้ว ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระพรหมคุณาภรณ์ (ด.เจียม จิรปุญฺโญ กุลละวณิชย์) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระพรหมคุณาภรณ์ (ด.เจียม จิรปุญฺโญ กุลละวณิชย์) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร และอดีตเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสครบ ๑๐ รอบ ๑๒๐ ปี ชาตกาล และวันบูรพาจารย์ วัดโสธรวราราม วรวิหาร (เปิดอ่าน448) 2/1/2567
พระพรหมบัณฑิต กล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'เริ่มปีใหม่ดีมีความสำเร็จไปกว่าครึ่ง' ในพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๗๔ ปี พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปญฺโญ) เจ้าคณะเขตภาษีเจริญ รองแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำหนใต้
พิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๗๔ ปี พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปญฺโญ) เจ้าคณะเขตภาษีเจริญ รองแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำหนใต้ ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาส วริวหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน461) 1/1/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'ปรับใจเริ่มชีวิตใหม่' ในพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล 'สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ วิถีพอเพียง' เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ พุทธมณฑล
พิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล 'สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ วิถีพอเพียง' เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ บริเวณลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (เปิดอ่าน324) 1/1/2567
พระพรหมบัณฑิต กล่าวปาฐกถา เรื่อง 'ตั้งสัจจกิริยาและสัจจาธิฏฐานรับปีใหม่' ประจำปี ๒๕๖๗ ในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมบารมี ทำดี พูดดี คิดดี จะได้โชคดีตลอดปี และตลอดไป
พิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมบารมี ทำดี พูดดี คิดดี จะได้โชคดีตลอดปี และตลอดไป รับความเป็นสิริมงคลแห่งปีใหม่ ปี ๒๕๖๗ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน399) 1/1/2567
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับนายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสเข้าถวายสักการะขอพรวันปีใหม่ ๒๕๖๗ และถวายหนังสือ 'ก้าวไปในธรรม' หนังสือดีมีคุณค่า
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคณะ นมัสการพระพรหมบัณฑิต ในโอกาสวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน665) 27/12/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถา เรื่อง 'คนไทยนับถือพระพุทธศาสนามานานเท่าไร' ในการสัมมนาทางวิชาการของสมาคมความมั่นคงของพระพุทศาสนาในประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖
การสัมมนาทางวิชาการของสมาคมความมั่นคงของพระพุทศาสนาในประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน369) 25/12/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
การประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน643) 19/12/2566
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับคณะชาวจีน และตอบปัญหาไขข้อสงสัยในธรรม ตลอดถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ AI (Artificial Intelligence) ระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการเผยแผ่ ในโอกาสที่ได้เยี่ยมเยือนวัดประยุรวงศาวาส
การเยี่ยมเยือนวัดประยุรวงศาวาสของคณะชาวจีน การถามข้อสงสัยในธรรมเพื่อการเรียนรู้หลักธรรมทางพุทธศาสนา (เปิดอ่าน695) 18/12/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน 'วัดช่วยวัด' ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน 'วัดช่วยวัด' ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน449) 12/12/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'สนันตนกถา' ว่าด้วยเรื่องโบราณ ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒) แก่ภิกษุ - สามเณร, อุบาสก - อุบาสิกา และสาธุชน กัณฑ์ที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๖
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน422) 12/12/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'หิตกถา' ว่าด้วยค่าของชีวิต ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดลาดปลาเค้า ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน551) 11/12/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมปสาทนียกถา เรื่อง 'เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ' ในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองปริญญาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองปริญญาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา และการแสดงมุทิตาปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน539) 10/12/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมปสาทนียกถา เรื่อง 'ชีวิตบัณฑิตเหมือนดินสอ' ในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองปริญญาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา สาขาการจัดการเชิงพุทธ รัฐประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร
พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองปริญญาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา สาขาการจัดการเชิงพุทธ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน412) 9/12/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมปสาทนียกถา เรื่อง 'ชีวิตบัณฑิตเหมือนผีเสื้อ' ในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองปริญญาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองปริญญาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา และการแสดงมุทิตาแด่ผู้เข้ารับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และปริญญาพทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน387) 9/12/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมเพื่อให้แนวทางการบริหารการเรียนการสอน หลักสูตร ''เตปิฏกบาลีศากยสีหะ'' แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
การประชุมเพื่อให้แนวทางการบริหารการเรียนการสอน หลักสูตร ''เตปิฏกบาลีศากยสีหะ'' แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ณ ศาลาอเนกประสงค์ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม (เปิดอ่าน388) 8/12/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธาน และกล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'วิหารยิ่งใหญ่อลังการและศักดิ์สิทธิ์' ในพิธีสมโภชเปิดวิหารนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์วัตถุมงคล และพิธีบำเพ็ญกุศล ๑๐๒ ปี ชาตกาล หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก
พิธีสมโภชเปิดวิหารนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์วัตถุมงคลหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก เปิดป้ายอนุสรณ์สถาน หัวเลสหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก และพิธีบำเพ็ญกุศล ๑๐๒ ปี ชาตกาล พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดตะโก ณ วิหารหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก และวัดตะโก ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน405) 8/12/2566
พระพรหมบัณฑิต รับพระราชทานแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'อนุรักขนาปธานกถา' ว่าด้วยความเพียรในการรักษาความดี ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพพระพรหมวัชรจริยาจารย์ (สาย ฐานมงฺคโล ป.ธ.๗)
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพพระพรหมวัชรจริยาจารย์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (เปิดอ่าน462) 6/12/2566
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับพระธรรมาจารย์จิ้งเหยา ประธานพุทธสมาคมแห่งจีน-ไต้หวัน และคณะผู้ติดตาม ที่ได้เยี่ยมเยือนวัดประยุรวงศาวาส
การเยี่ยมเยือนวัดประยุรวงศาวาสของพระธรรมาจารย์จิ้งเหยา ประธานพุทธสมาคมแห่งจีน-ไต้หวัน และคณะผู้ติดตาม (เปิดอ่าน376) 6/12/2566
พระพรหมบัณฑิต และคณะผู้เข้าประชุมนานาชาติ ได้เข้าเยี่ยมชมวัดของพระพุทธศาสนาเถรวาท ชื่อว่า วัดเจดีย์ทอง (Golden Pagoda) เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน
การประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๖ ในภูมิภาคลานช้าง - แม่โขง ณ เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (เปิดอ่าน345) 3/12/2566
พระพรหมบัณฑิต และคณะผู้เข้าประชุมนานาชาติ ได้เข้าเยี่ยมชมวัดมหาราชฐานสุทธาวาส หรือ วัดไทลื้อ วัดสำคัญของพระพุทธศาสนาเถรวาท อายุ ๑,๔๐๐ ปี เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน
การประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๖ ในภูมิภาคลานช้าง - แม่โขง ณ เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (เปิดอ่าน434) 3/12/2566
พระพรหมบัณฑิต กล่าวปาฐกถา เรื่อง 'วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาสู่เป้าหมายของสันติภาพที่ยั่งยืน' ในการประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๖ ในภูมิภาคลานช้าง - แม่โขง
การประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๖ ในภูมิภาคลานช้าง - แม่โขง ณ เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (เปิดอ่าน401) 2/12/2566
พระพรหมบัณฑิต ได้รับการต้อนรับจากผู้นำศาสนา และได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสันติภาพ ล้านช้าง-แม่โขง ที่วัดป่าเจ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
การประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๖ ในภูมิภาคลานช้าง - แม่โขง ณ เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน650) 1/12/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธาน และกล่าวธรรมกถา เรื่อง 'พุทธบาทบูชาจากแดนไกล' พิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และลอยประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ เนื่องในเทศกาลสำคัญวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖
พิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และลอยประทีปเทียนหอม เนื่องในเทศกาลสำคัญวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน405) 27/11/2566
ทั้งหมด 2,000 รายการ 1 / 20
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 70 คน
วันนี้ 1,012 คน
เมื่อวานนี้ 889 คน
เดือนนี้ 38,247 คน
เดือนที่ผ่านมา 38,662 คน
ทั้งหมด 2,626,486 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob