แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หมวด: ปาฐกถา
หมวด: ธรรมเทศนา
ปี พ.ศ.2567
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563

ปฏิภาณโวหารในการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู3267)

แดนพุทธจักรเขตอภัยทาน - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2333)

พุทธเทศนาสาลิกาป้อนเหยื่อ - บรรยายสาระน่ารู้ เรื่องที่ ๑ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1963)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2084)

ขวัญและกำลังใจแด่นักเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1780)

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1641)

การบริหารด้วยปัญญาและคุณธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1505)

หิตปวัตติกถา' ว่าด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1507)

วัดประยุรวงศาวาสและชุมชนย่านกะดีจีน - คลองสาน มรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คู่กรุงรัตนโกสินทร์ - เวทีเสวนา - WPY
(เปิดดู1510)

กรุงรัตนโกสินทร์ อินทอโยธยา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1328)

สงกรานต์ไทย:มรดกทางวัฒนธรรมของโลก - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1161)

เขตแดนของพุทธจักรภายในอาณาจักร - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1175)

โลกปาลกถา ว่าด้วยธรรมะคุ้มครองโลก - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1690)

จิตตุปบาทกถา ว่าด้วยความคิดริเริ่ม - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1470)

เทศนาธรรม ๔ ภาค เฉลิมพระเกียรติ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1071)

กัลยาณมิตตกถา ว่าด้วยความสำคัญของกัลยาณมิตร - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1529)

การบริหารด้วยปัญญาและคุณธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1042)

ผูกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1125)

ทุนนิธิช่วยลดกังวลและส่งเสริมให้สำเร็จการศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1275)

พุทธจิตวิทยากับการแก้ปัญหาชีวิต - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู791)
ทั้งหมด 84 รายการ 2 / 5
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 775 คน
วันนี้ 1,453 คน
เมื่อวานนี้ 3,020 คน
เดือนนี้ 27,087 คน
เดือนที่ผ่านมา 57,171 คน
ทั้งหมด 2,722,902 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob