แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หมวด: ปาฐกถา
หมวด: ธรรมเทศนา
ปี พ.ศ.2567
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563

ปลูกและปลุกพลังบวรต่อต้านการทุจริต - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV
(เปิดดู24726)

หลักธรรมขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู24615)

หลักธรรมขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต -พระพรหมบัณฑิต - MCU TV
(เปิดดู24392)

หลักธรรมเสริมพลังบวรต่อต้านการทุจริต - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู25139)

หลักธรรมเสริมพลังบวรต่อต้านการทุจริต - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV
(เปิดดู24949)

เสริมพลังการมีส่วนร่วมบวรต่อต้านทุจริต - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู24750)

เสริมพลังการมีส่วนร่วมบวรต่อต้านทุจริต - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV
(เปิดดู25108)

ธรรมของผู้บริหาร (อธิบดีอัยการ) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู24780)

กาลโกวิทกถา ว่าด้วยคนฉลาดในเวลา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู25139)

ธรรมของผู้บริหาร (ตุลาการศาลยุติธรรม) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู24925)

พุทธจิตวิทยากับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจของมนุษย์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู27008)

สุขวิทนกถา ว่าด้วยสุขได้เมื่อภัยมา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู26991)

จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู27103)

ธรรมกับการปฏิบัติงาน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู27019)

ปรักกมกถา ว่าด้วยความมุ่งมั่น - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู29513)

จริยธรรมของคนตรวจเงินแผ่นดิน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู29525)

คุณธรรมจริยธรรมของนักบริหาร - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู30013)

สันติภาพวิถีใหม่ภายใต้บริบทเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู29451)

พุทธิวินยกถา ว่าด้วยความรู้คู่ระเบียบวินัย - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู29934)

ธรรมกับการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู30826)
ทั้งหมด 88 รายการ 3 / 5
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 122 คน
วันนี้ 984 คน
เมื่อวานนี้ 1,495 คน
เดือนนี้ 43,064 คน
เดือนที่ผ่านมา 50,403 คน
ทั้งหมด 2,681,707 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob