แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-04-28-PeaceEducationPromotionAwardพิธีถวายรางวัล วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-26-RoyalScholarshipโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-23-PALI2565.jpgประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๕  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2561

อธิษฐานขอพรพระรับปีใหม่ ๒๕๖๕ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู13590)

การสร้างสรรค์พุทธศิลป์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู10063)

บุญกิริยากถา ว่าด้วยการทำบุญ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู10207)

อนาตุรกถา ว่าด้วยความไม่กระสับกระส่าย - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู13625)

ชีวิตัตถกถา ว่าด้วยความหมายของชีวิต - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู10348)

พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : วัฒนธรรมแห่งปัญญาและกรุณา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9639)

เถรธัมมกถา ว่าด้วยธรรมของพระเถระ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9179)

ธรรมสำหรับนักบริหาร (สถาบันพระปกเกล้า) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9099)

ปทักขิณกถา ว่าด้วยความเจริญ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9009)

ภาพอนาคตวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติกับการตอบโจทย์สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9054)

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV
(เปิดดู8726)

จิตตโวทานกถา ว่าด้วยความผ่องใสแห่งจิต - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9068)

จิตตโวทานกถา ว่าด้วยความผ่องใสแห่งจิต - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV
(เปิดดู8963)

การปกครองส่วนท้องถิ่นตามกลักธรรมาภิบาล - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9148)

Truth,Goodness and Beauty Reflections and Interpretations - The most venerable Prof. Dr Phra Brahmapundit
(เปิดดู8717)

มังคลกถา ว่าด้วยเรื่องมงคล - พระเทพปฏิภาณกวี
(เปิดดู8907)

คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักบริหาร (นยปส.รุ่นที่ ๑๓) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู8724)

ธัมมสังคหกถา ว่าด้วยการสงเคราะห์ด้วยธรรม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู8728)

อัตถวสกถา ว่าด้วยอำนาจแห่งประโยชน์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู8733)

จตุพลกถา ว่าด้วยกำลังสี่ประการ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู10626)
ทั้งหมด 55 รายการ 1 / 3
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 69 คน
วันนี้ 1,146 คน
เมื่อวานนี้ 683 คน
เดือนนี้ 2,982 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,789 คน
ทั้งหมด 2,042,447 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob