แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2567-02-09-4PreliminaryRoyalScholarshipเปิดรับสมัครอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๔ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หมวด: ปาฐกถา
หมวด: ธรรมเทศนา
ปี พ.ศ.2567
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563

อุฏฐานสัมปทากถา ว่าด้วยความถึงพร้อมด้วยความยืนหยัด - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู5334)

อุฏฐานสัมปทากถา ว่าด้วยความถึงพร้อมด้วยความยืนหยัด - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV
(เปิดดู5266)

บทบาทเจ้าคณะพระสังฆาธิการกับการจัดการศาสนศึกษา - พระพรหมบัณฑิต -WPY
(เปิดดู5459)

การพัฒนาจิตและสมาธิ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู5391)

ชีวิตที่เพรียบพร้อมด้วยขันติและกรุณา (A Life Full of Tolerance and Compassion) - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู5319)

แผนปฏิบัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู5565)

ธรรมะสำหรับผู้บริหารระดับอธิบดีอัยการ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู5461)

ขันติตปกถา ว่าด้วยตบะคือขันติ [กัณฑ์ที่ ๐๗ ประจำปี ๒๕๖๖] - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู5531)

สังคมยั่งยืน ร่มเย็นเป็นสุข และเจริญด้วยธรรม
(เปิดดู6484)

สัปปุริสกถา ว่าด้วยคนดี [กัณฑ์ที่ ๐๖ ประจำปี ๒๕๖๖] - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู5968)

พลีกถา ว่าด้วยการบูชาสงเคราะห์ [กัณฑ์ที่ ๐๕ ประจำปี ๒๕๖๖] - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู6547)

การพัฒนาตัวชี้วัดด้านปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักพระพุทธศาสนา - WPY
(เปิดดู6543)

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : ควอนตัมฟิสิกส์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู6684)

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : ควอนตัมฟิสิกส์ - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV
(เปิดดู6854)

คุณค่าที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู6584)

อนุสสติฐานกถา ว่าด้วยเหตุแห่งอนุสสติ [กัณฑ์ที่ ๐๔ ประจำปี ๒๕๖๖] - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู6751)

ปาโมชชกถา ว่าด้วยความปราโมทย์ [กัณฑ์ที่ ๐๓ ประจำปี ๒๕๖๖] - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู9324)

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาพื้นที่ทางสังคม - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู7302)

เมตตากถา ว่าด้วยความรักและความหวังดี [กัณฑ์ที่ ๐๒ ประจำปี ๒๕๖๖] - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู7255)

หลักศีล ๕ รากฐานการสร้างสังคม - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู10887)
ทั้งหมด 164 รายการ 8 / 9
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 64 คน
วันนี้ 650 คน
เมื่อวานนี้ 973 คน
เดือนนี้ 29,438 คน
เดือนที่ผ่านมา 35,124 คน
ทั้งหมด 2,548,189 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob