แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-03-14-PALI2563ประกาศผลสอบบาลี 2563 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

พัฒนมหาราชกถา ว่าด้วยมหาราชนักพัฒนา พระพรหมบัณฑิต

เขียนเมื่อ 31 ตุลาคม 2559 | อ่าน 4497
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2559 อื่นๆ

ปาฐกถาพิเศษเหลียวหน้าแลหลังในรอบ ๔๐ ปี สมัชชาฯ

(เปิดดู7195)

การป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา

(เปิดดู7227)

อาชาไนยกถา คนที่กล้ากลับตัว - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4699)

อังคสัมปทากถา ว่าด้วยความเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5558)

อัปปมาณเมตตากถา ว่าด้วยความเมตตาอย่างไร้ขอบเขต - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5068)

ตามรอยเท้าพ่อ พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4485)

พัฒนมหาราชกถา ว่าด้วยมหาราชนักพัฒนา พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4497)

ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ตอน"พระราชาผู้เป็นที่รัก"พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4644)

โสกกถา ว่าด้วยความเศร้าโศก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3942)

ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ตอน"พระราชาผู้เป็นที่รัก"พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3790)

พุทธธรรมนำปัญญา 3ต.ค.59

(เปิดดู4056)

สหายกถา ว่าด้วยเรื่องสหาย - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3994)

มารพันธนกถา ว่าด้วยกับดักของมาร - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3696)

จินตนกถา ว่าด้วยความคิด - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4185)

ตอนที่ ๓/๓ พระพุทธศาสนาในสหภาพเมียนมาร์ [พระพรหมบัณฑิต]

(เปิดดู3799)

ตอนที่ ๒/๓ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง [พระพรหมบัณฑิต]

(เปิดดู3640)

ตอนที่ ๑/๓ สัมพันธ์การศึกษาสงฆ์ไทย เมียนม่าร์ [พระพรหมบัณฑิต]

(เปิดดู3783)

สถานการณ์พระพุทธศาสนาในไต้หวัน ตอนที่ ๓/๓ [พระพรหมบัณฑิต]

(เปิดดู3931)

สถานการณ์พระพุทธศาสนาในไต้หวัน ตอนที่ ๒/๓ [พระพรหมบัณฑิต]

(เปิดดู3754)

สถานการณ์พระพุทธศาสนาในไต้หวัน ตอนที่ ๑/๓ [พระพรหมบัณฑิต]

(เปิดดู3708)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 64 คน
วันนี้ 537 คน
เมื่อวานนี้ 638 คน
เดือนนี้ 1,175 คน
เดือนที่ผ่านมา 19,086 คน
ทั้งหมด 1,563,361 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob