แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-04-28-PeaceEducationPromotionAwardพิธีถวายรางวัล วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-26-RoyalScholarshipโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-23-PALI2565.jpgประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๕  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

การสร้างสรรค์พุทธศิลป์ - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง 'การสร้างสรรค์พุทธศิลป์'
เนื่องในพิธีสมโภช ๒๕๐ ปี วัดสุทธิวราราม
(พ.ศ.๒๓๑๔ - ๒๕๖๔)
ณ วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เขียนเมื่อ 2 มกราคม พ.ศ. 2565 | อ่าน 10203
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2565 อื่นๆ

การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยปริยัตินิเทศก์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู15)

ข่าวเด่น WBTV การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ขานรับ พ ร บ การศึกษาพระปริยัติธรรม

(เปิดดู58)

หน้าที่รู้ของพระปริยัตินิเทศก์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู48)

มาลาคุณกถา ว่าด้วยพวงมาลัยชีวิต - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู183)

แบบฉบับของความเป็นนักเทศน์ EP.05 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู574)

จรรยาบรรณนักเทศน์ EP.04 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู823)

วิจิตรอลังการด้านภาษา EP.03 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู1765)

ทบทวนปฏิภาณ EP.02 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2615)

บทบาทของพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2848)

ปฏิภาณกถา ว่าด้วยปฏิภาณ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3225)

ยกสื่ออุปกรณ์ EP.01 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3446)

ความรู้พื้นฐานกับหลักการและวิธีการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4057)

เล่าขานตำนานสาลิกาป้อนเหยื่อ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4663)

เหลียวหลังแลหน้า 50 ปีวัดไทยลอสแองเจลิส - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7157)

เหลียวหลังแลหน้า 50 ปีวัดไทยลอสแองเจลิส - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู7018)

มิตตธรรมกถา ว่าด้วยธรรมะของมิตร - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8128)

พระราชรัตนโมลีกับการพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7954)

อัตถานุสรณกถา ว่าด้วยการรำลึกถึงคุณประโยชน์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8245)

การบริหารและพัฒนาจิตตานุภาพ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8258)

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7910)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 65 คน
วันนี้ 493 คน
เมื่อวานนี้ 702 คน
เดือนนี้ 5,730 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,789 คน
ทั้งหมด 2,045,195 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob