แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-05-09-royal scholarshipพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-04-28-PeaceEducationPromotionAwardพิธีถวายรางวัล วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-26-RoyalScholarshipโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-23-PALI2565.jpgประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๕  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

สันติมัคคกถา ว่าด้วยทางแห่งสันติ - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ
ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
เรื่อง 'สันติมัคคกถา' ว่าด้วยทางแห่งสันติ
แก่ภิกษุ - สามเณร,
อุบาสก - อุบาสิกา และสาธุชน

ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๕)

ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

 

>>>กรุณารับชมอีกช่องทางหนึ่ง

เขียนเมื่อ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 | อ่าน 5416
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2565 อื่นๆ

การบริหารและพัฒนาจิตตานุภาพ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู970)

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2339)

พุทธานุสรณกถา ว่าด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้า - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4154)

Closing Ceremony Vesak Day 2022 - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit

(เปิดดู4083)

วันวิสาขบูชา 2565 Vesak Celebration 2022 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4117)

Royal Thai Tipitaka Translation Project Workshop on 'Translation and Terminological Consistency' - Itthipol Khunpluem

(เปิดดู4090)

กรุณาธรรมในยามวิกฤต: หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยี่ยวยาสังคมโลก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4135)

กรุณาธรรมเยียวยาโลกที่กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ได้อย่างไร - ฯพณฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

(เปิดดู4101)

มูลนิธิมหาจุฬาฯ กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5380)

มูลนิธิมหาจุฬาฯ กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู5355)

พุทธวิทยาศาสตร์กับปัญหาปรัชญาจากควอนตัมฟิสิกส์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5357)

สันติมัคคกถา ว่าด้วยทางแห่งสันติ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5417)

พิธีถวายรางวัล การส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ แด่ พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5395)

การสร้างพลังปัญญาในความแตกต่างและความหลากหลาย - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5452)

สุคติกถา ว่าด้วยคติที่ดี - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5822)

ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ กรุงรัตนโกสินทร์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5605)

สมภาวนากถา ว่าด้วยการพัฒนาที่พอดี - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7044)

สุขสันต์วันสงกรานต์ด้วยพื้นฐานธรรมสร้างสุข - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7352)

อนวัชชวาจากถา พรรณนาถึงการพูดที่ไม่มีโทษ - พระศรีธรรมภาณี

(เปิดดู8405)

สาราณียธรรมกถา ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8535)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 45 คน
วันนี้ 140 คน
เมื่อวานนี้ 556 คน
เดือนนี้ 20,191 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,878 คน
ทั้งหมด 2,016,945 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob