แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-04-28-PeaceEducationPromotionAwardพิธีถวายรางวัล วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-26-RoyalScholarshipโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-23-PALI2565.jpgประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๕  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

มูลนิธิมหาจุฬาฯ กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
ปาฐกถาพิเศษออนไลน์
เรื่อง 'มูลนิธิมหาจุฬาฯ กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม'

ในงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วันจำนงค์ ทองประเสริฐ และวันเสฐียร พันธรังษี
แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต รวมถึงศิษย์เก่าผู้เข้าร่วมงาน

ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉัน)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยออนไลน์จากห้องสมุดพระพรหมบัณฑิต
อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

>>>กรุณารับชมอีกช่องทางหนึ่ง

เขียนเมื่อ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 | อ่าน 7511
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2565 อื่นๆ

ข่าวเด่น WBTV การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ขานรับ พ ร บ การศึกษาพระปริยัติธรรม

(เปิดดู55)

หน้าที่รู้ของพระปริยัตินิเทศก์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู45)

มาลาคุณกถา ว่าด้วยพวงมาลัยชีวิต - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู180)

แบบฉบับของความเป็นนักเทศน์ EP.05 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู562)

จรรยาบรรณนักเทศน์ EP.04 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู814)

วิจิตรอลังการด้านภาษา EP.03 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู1754)

ทบทวนปฏิภาณ EP.02 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2599)

บทบาทของพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2844)

ปฏิภาณกถา ว่าด้วยปฏิภาณ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3216)

ยกสื่ออุปกรณ์ EP.01 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3437)

ความรู้พื้นฐานกับหลักการและวิธีการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4054)

เล่าขานตำนานสาลิกาป้อนเหยื่อ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4653)

เหลียวหลังแลหน้า 50 ปีวัดไทยลอสแองเจลิส - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7155)

เหลียวหลังแลหน้า 50 ปีวัดไทยลอสแองเจลิส - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู7018)

มิตตธรรมกถา ว่าด้วยธรรมะของมิตร - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8126)

พระราชรัตนโมลีกับการพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7953)

อัตถานุสรณกถา ว่าด้วยการรำลึกถึงคุณประโยชน์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8245)

การบริหารและพัฒนาจิตตานุภาพ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8258)

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7909)

พุทธานุสรณกถา ว่าด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้า - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7722)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 56 คน
วันนี้ 476 คน
เมื่อวานนี้ 702 คน
เดือนนี้ 5,713 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,789 คน
ทั้งหมด 2,045,178 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob