แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-08-12-SatupaBubpesannivasตามรอยบุพเพสันนิวาส (พระเจดีย์) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วันวิสาขบูชา 2565 Vesak Celebration 2022 - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กล่าวปาฐกถาเปิดงาน
พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก
และดำเนินรายการเชิญผู้แทนองค์การสหประชาชาติ,
ผู้แทนนายกรัฐมนตรีไทยอ่านสาส์น
และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง

'กรุณาธรรมในยามวิกฤต:
หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยี่ยวยาสังคมโลก'

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เขียนเมื่อ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 | อ่าน 7595
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2565 อื่นๆ

ทีม 'บุพเพสันนิวาส 2' ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดประยูรฯ

(เปิดดู60)

การประยุกต์หลักธรรมทางศาสนาเพื่อต้านการทุจริต - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู55)

การประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3769)

กระบวนการสร้างสันติภาพในมุมมองพุทธ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู4428)

กระบวนการสร้างสันติภาพในมุมมองพุทธ - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู4400)

ธรรมสามัคคีกถา ว่าด้วยความพร้อมเพรียงแห่งธรรมะ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู4750)

อัคคมหาทานกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (บรรยายภาษาจีน) - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู4858)

อัคคมหาทานกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (บรรยายอังกฤษ) - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู4835)

เอกปุคคลกถา ว่าด้วยบุคคลยอดเยี่ยม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5675)

รำลึกบุรพาจารย์แต่ครั้งวันวานที่ลานอโศก - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู5548)

เตรียมตัวอย่างไร ให้ตายแบบเป็นสุข - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5622)

ปุพพังคมมัคคกถา ว่าด้วยมรรคที่เป็นหัวหน้า - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5773)

บทบาทของปริยัตินิเทศก์ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ - MCU TV

(เปิดดู5897)

ข่าวในพระราชสำนัก 8 กรกฎาคม 2565

(เปิดดู5633)

คู่มือพหุปการกถา EP.07 - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5584)

เทศน์ทันสถานการณ์ EP.06 - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5502)

(พิธีปิด) พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู5694)

(พิธีปิด) พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู4967)

การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยปริยัตินิเทศก์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5670)

ข่าวเด่น WBTV การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ขานรับ พ ร บ การศึกษาพระปริยัติธรรม

(เปิดดู6653)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 64 คน
วันนี้ 552 คน
เมื่อวานนี้ 994 คน
เดือนนี้ 10,092 คน
เดือนที่ผ่านมา 29,250 คน
ทั้งหมด 2,078,808 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob