แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-08-12-SatupaBubpesannivasตามรอยบุพเพสันนิวาส (พระเจดีย์) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

มิตตธรรมกถา ว่าด้วยธรรมะของมิตร - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ
ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
เรื่อง 'มิตตธรรมกถา' ว่าด้วยธรรมะของมิตร
ให้แก่ภิกษุ - สามเณร,
อุบาสก - อุบาสิกา ข้าราชการสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร
และสาธุชนที่รับชมรับฟังทางออนไลน์

ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)

ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เขียนเมื่อ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 | อ่าน 8717
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2565 อื่นๆ

พระพรหมบัณฑิต คนดี ศรีพระศาสนา - พระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยาราม

(เปิดดู1639)

Buddhist Wisdom for the World : พุทธปัญญาสำหรับสังคมโลก - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1721)

องค์กรวิถีพุทธ: กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาองค์กรแบบองค์รวม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1689)

มรณสติกถา ว่าด้วยการระลึกถึงความตาย - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1715)

มรณสติกถา ว่าด้วยการระลึกถึงความตาย - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู1718)

ปฏิสังขานกถา ว่าด้วยการพิจารณาในการบริโภค - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1745)

STRONG Together ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1763)

Thailand-Singapore Sangha Fellowship - Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู1897)

Thailand-Singapore Sangha Fellowship - Phra Brahmapundit - MCU TV

(เปิดดู1734)

อธิษฐานธรรมกถา ว่าด้วยธรรมะพื้นฐานของชีวิต - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู6278)

การประยุกต์หลักธรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความสุจริต EP.04 - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู6184)

การประยุกต์หลักธรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความสุจริต EP.04 - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู6291)

ความสำคัญของ ศพอ. กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู6266)

การประยุกต์หลักธรรมเพื่อสร้างสังคมไทยใสสะอาด EP.03 - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู6474)

ตามรอยบุพเพสันนิวาส ๒ - พระพรหมบัณฑิต - News Live Thailand

(เปิดดู6608)

ทีม 'บุพเพสันนิวาส 2' ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดประยูรฯ

(เปิดดู6206)

การประยุกต์หลักธรรมทางศาสนาเพื่อต้านการทุจริต EP.02- พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู7025)

การประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา EP.01 - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู6589)

กระบวนการสร้างสันติภาพในมุมมองพุทธ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู6716)

กระบวนการสร้างสันติภาพในมุมมองพุทธ - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู6417)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 53 คน
วันนี้ 243 คน
เมื่อวานนี้ 400 คน
เดือนนี้ 16,093 คน
เดือนที่ผ่านมา 29,708 คน
ทั้งหมด 2,114,518 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob