แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วิเคราะห์ธรรมตามแนวอรรถกถา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
บรรยาย

เรื่อง 'วิเคราะห์ธรรมตามแนวอรรถกถา'
แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนิสิตระดับปริญญาโท
หลักสูตรพุทธศาสตร,skบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ ศาลาการเปรียญ วัดประยุรวงศาวาส
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

เขียนเมื่อ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 | อ่าน 181
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2566 อื่นๆ

วิถีคนรักเรียน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู7)

การครองตนท่ามกลางความผันผวนของโลก - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู49)

136 ปี มหาจุฬาฯ สร้างพุทธนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู56)

วิเคราะห์ธรรมตามแนวอรรถกถา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู182)

จินตนาการกับการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2072)

ทิศทางการศึกษาพระปริยัติธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2189)

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2291)

เรียนรู้และอยู่เป็น - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2540)

การศึกษาสงฆ์ ฟันเฟืองแห่งการสืบทอดพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - NBT 2HD

(เปิดดู2580)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 60 คน
วันนี้ 228 คน
เมื่อวานนี้ 854 คน
เดือนนี้ 17,500 คน
เดือนที่ผ่านมา 23,158 คน
ทั้งหมด 2,379,038 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob