แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

อนุรักขนาปธานกถา ว่าด้วยความเพียรในการรักษาความดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
รับพระราชทานแสดงพระธรรมเทศนา
เรื่อง 'อนุรักขนาปธานกถา' ว่าด้วยความเพียรในการรักษาความดี
กัณฑ์ที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๖
ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน
พระราชทานศพ
พระพรหมวัชรจริยาจารย์
(สาย ฐานมงฺคโล ป.ธ.๗) ศรีมงคล
อายุ ๘๙ ปี ๖๘ พรรษา
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
ณ หอประชุมสงฆ์และประชาชนจังหวัดนนทบุรี
ชั้น ๒ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เขียนเมื่อ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 | อ่าน 459
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2566 อื่นๆ

สนันตนกถา ว่าด้วยเรื่องโบราณ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู515)

หิตกถา ว่าด้วยค่าของชีวิต - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู608)

อนุรักขนาปธานกถา ว่าด้วยความเพียรในการรักษาความดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู460)

ปฏิสังเวทิตากถา ว่าด้วยความเข้าใจแจ่มแจ้ง - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู523)

ภาวนาปธานกถา ว่าด้วยความเพียรในการสร้างสรรสุจริตธรรมความดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู576)

สุทมนกถา ว่าด้วยการฝึกฝนที่ดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู572)

'สมุฏฐาปนถา' ว่าด้วยการตั้งตัว - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2873)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 94 คน
วันนี้ 1,355 คน
เมื่อวานนี้ 1,182 คน
เดือนนี้ 40,856 คน
เดือนที่ผ่านมา 38,662 คน
ทั้งหมด 2,629,095 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob