แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

กลกรรมทำให้สุข - พระราชธรรมวาที

เขียนเมื่อ 3 กันยายน พ.ศ. 2556 | อ่าน 2732
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2556 อื่นๆ

อคติคมนกถา ความลำเอียง - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2854)

กฐินทานกถา พระราชธรรมวาที

(เปิดดู3658)

สังฆราชปูชากถา พระราชธรรมวาที

(เปิดดู3057)

รักษาใจให้ดีชีวีเป็นสุข พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู2658)

อุปนิสัยชาวพุทธ พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู2715)

การทำความดี สำคัญที่จิต พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู2739)

อิจฉิตัพพบุคคลกถา บุคคลที่พึงประสงค์ พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2701)

นิธิทัสสนกถา ผู้ชี้โทษเหมือนชี้ขุมทรัพย์ให้ พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3015)

กิตติลาภกถา การได้มาซึ่งเกียรติ พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2768)

ธัมมจรณกถา การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2989)

สาราณียธรรมกถา ธรรมที่ทำให้คิดถึงกัน พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2738)

สัพพจาคกถา การสละสิ่งทั้งปวง พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2971)

บรมบูชากถา การบูชาที่ยอดเยี่ยม พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3324)

ข่าวเด่น WBTV พิธีอายุวัฒนมงคล ๕๘ ปี พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3896)

อายุวัฒนมงคล ๕๘ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต )

(เปิดดู3034)

กลกรรมทำให้สุข - พระราชธรรมวาที

(เปิดดู2733)

ชีวิตมังคลกถา - พระราชธรรมวาที

(เปิดดู2848)

วัสสาวาสกถา - พระพรหมบัณฑิต 22-07-2556

(เปิดดู2694)

มองชีวิตให้เป็นสุข - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2893)

อัปปมาทกถา - พระพรหมบัณฑิต 25-04-56

(เปิดดู3095)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 390 คน
วันนี้ 676 คน
เมื่อวานนี้ 1,573 คน
เดือนนี้ 44,673 คน
เดือนที่ผ่านมา 57,171 คน
ทั้งหมด 2,740,488 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob