แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ธัมมจรณกถา การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม - พระพรหมบัณฑิต

เขียนเมื่อ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 | อ่าน 2985
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2556 อื่นๆ

อคติคมนกถา ความลำเอียง - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2851)

กฐินทานกถา พระราชธรรมวาที

(เปิดดู3654)

สังฆราชปูชากถา พระราชธรรมวาที

(เปิดดู3055)

รักษาใจให้ดีชีวีเป็นสุข พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู2656)

อุปนิสัยชาวพุทธ พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู2713)

การทำความดี สำคัญที่จิต พระราชปฏิภาณมุนี

(เปิดดู2733)

อิจฉิตัพพบุคคลกถา บุคคลที่พึงประสงค์ พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2699)

นิธิทัสสนกถา ผู้ชี้โทษเหมือนชี้ขุมทรัพย์ให้ พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3013)

กิตติลาภกถา การได้มาซึ่งเกียรติ พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2766)

ธัมมจรณกถา การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2986)

สาราณียธรรมกถา ธรรมที่ทำให้คิดถึงกัน พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2735)

สัพพจาคกถา การสละสิ่งทั้งปวง พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2969)

บรมบูชากถา การบูชาที่ยอดเยี่ยม พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3322)

ข่าวเด่น WBTV พิธีอายุวัฒนมงคล ๕๘ ปี พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3894)

อายุวัฒนมงคล ๕๘ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต )

(เปิดดู3032)

กลกรรมทำให้สุข - พระราชธรรมวาที

(เปิดดู2730)

ชีวิตมังคลกถา - พระราชธรรมวาที

(เปิดดู2846)

วัสสาวาสกถา - พระพรหมบัณฑิต 22-07-2556

(เปิดดู2693)

มองชีวิตให้เป็นสุข - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2890)

อัปปมาทกถา - พระพรหมบัณฑิต 25-04-56

(เปิดดู3094)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 208 คน
วันนี้ 402 คน
เมื่อวานนี้ 1,687 คน
เดือนนี้ 37,109 คน
เดือนที่ผ่านมา 57,171 คน
ทั้งหมด 2,732,924 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob